FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2006
FAST VŠB-TU OSTRAVA


Úvodní informace

Garantem fakultního kola studentské vědecké odborné činnosti 2006 je děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, Doc.Ing.Alois Materna, CSc., MBA.Časový plán:

casovy_plan.jpg


Partneři soutěže:

Skanska   Tchas   Excon  
Osa projekt   Seko   Konstrukce
Hutní montáže a.s.Organizační zabezpečení:


Rozsah a forma prací:

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu + přílohy. Soubor uložte ve formátu doc a pdf pod názvem prijmeni_jmeno-prijmeni_jmeno.pdf (bez háčků a čárek). Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu, ne pouze přiložené v souboru. V případě, že přeci jen bude nutné nechat některé přílohy mimo hlavní soubor, nakopírujte je do podadresáře PRILOHY.
Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden ve vzoru SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.
Práce budou předány dvojí formou :
1. e-mailem na adresu svoc.fast@vsb.cz nebo na CD-ROM (disketě) pro následnou publikaci multimediální formou a na internetu. Text bude psán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, na nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25.
2. formou dvou exemplářů výtisků v kroužkové vazbě.
Text bude napsán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, na nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25. Pokud práce bude obsahovat výkresové přílohy, pak tyto budou odevzdány vytištěné rovněž ve dvou exemplářích jako příloha vlastní práce.


Rozdělení podle sekcí:

SEKCE I. INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
SEKCE II. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Ing. Jiří Kalvach
SEKCE III. STAVEBNÍ HMOTY Ing. Martin Vavro, Ph.D.
SEKCE IV. GEOTECHNIKA Dr. Ing. Hynek Lahuta
SEKCE V. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ing. Filip Čmiel
SEKCE VI. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petra Tymová
SEKCE VII. DOPRAVNÍ STAVBY Ing. Ivana Mahdalová
SEKCE VIII. STAVEBNÍ MECHANIKA Ing. Lenka RandýskováPodmínky odměňování:


Otázka sponzorů – projednání s vyhlašovatelem soutěže. Jakou formou, zda pouze pro sekce, procentní účast sekce/SVOČ, jiná varianta.


Předchozí kola:


Zobrazit textovou verzi  | Zobrazit grafickou verzi  |  Úvodní stránka  |  Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Připomínky a návrhy adresujte na e-mail: svoc.fast@vsb.cz
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava © 2006