ZÁŠTITA

Prof.Ing. Václav Roubíček, CSc.,Dr.h.c.
rektor VŠB-TU Ostrava

Prof.Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
děkan FAST VŠB-TU OstravaSBORNÍKY:
 • SBORNÍK ANOTACÍ

  SBORNÍKY PRACÍ:
 • SEKCE I. - Pozemní stavby a architektura
 • SEKCE II. - Vodní stavby a hospodářství
 • SEKCE III. - Dopravní stavby
 • SEKCE IV. - Stavební mechanika
 • SEKCE V. - Materiálové inženýrství
 • SEKCE VIa. - Inženýrské konstrukce
 • SEKCE VIb. - Geotechnika
 • SEKCE VII. - Geodézie a kartografie
 • SEKCE VIII. - Technické zařízení budov

 • FOTODOKUMENTACE


 • ÚČASTNÍCI

  Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě
  Adobe Acrobat Reader 5.0 QuickTime
  Zde si stáhněte Adobe Acrobat Reader 5.0 pro prohlížení pdf souborů a QuickTime pro prohlížení multimediální prezentace


  svoc.fast@vsb.cz
  www.fast.vsb.cz/svoc
  Čmiel Filip, Ing., Kubečka Karel, Ing., Peřina Zdeněk, Ing., Valíček Pavel, Ing.
  © 2002 Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava. Všechna práva vyhrazena