ÚVODEM PŘEDMĚTU

Předmět Teorie a estetika architektury je zařazen ve výukovém programu Architektura a stavitelství již do druhého ročníku, aby předcházel většině architektonických předmětů. Příčinou uvedeného začlenění je jeho obsah, který zahrnuje nejpodstatnější podklady z teorie estetiky a architektury. V dalších semestrech následují předměty jako Ateliérová tvorba, Kompozice architektury a jiné, které již předpokládají osvojené znalosti.


Student porozumí nejběžněji používaným pojmům, definicím a filozofii v širokých historických souvislostech. Je totiž důležité, aby chápal vývoj teoretických disciplín v kontextu praxe. Není žádoucí pouze dosažení informativních znalostí, ale schopnost jejich používání při běžné práci inženýra a architekta.


Jistě zajímavý bude historický přehled vnímání estetiky v průběhu dějin, což by mělo navést posluchače k samostatnému a pravdivému úsudku na estetické problémy dneška. Tento požadavek na schopnosti architekta a inženýra je nepochybně nezbytný.


Další a ještě důležitější části zmiňovaného předmětu je objasnění základních pojmů z oboru architektura. Některé již známé a běžně používané pojmy jsou v odborném slovníku vykládány poněkud odlišně, což může být matoucí. Z toho důvodu je ve studijním materiálu uvedeno mnoho příkladů ke zmiňovaným pojmům, více jich bude prezentováno na přednáškách, aby student jednoznačně pochopil jejich význam. Tento účinek je pedagogem ověřován formou samostatných a korespondenčních úkolů.


Úspěšné absolvování předmětu teorie a estetika architektury je nezbytným předpokladem pro další odborný vývoj studenta a jeho pozdější profesionální schopnosti.

Vytisknout | Nahoru ↑