ÚVODEM PŘEDMĚTU

Předmět Soudobá architektura a urbanismus navazuje na předmět Dějiny umění, který mapuje historii architektury a umění v období do 20. století. Oba předměty jsou určeny pro studenty bakalářského oboru Architektura a stavitelství.


Koncepce obou navazujících předmětů byla provedena takovým způsobem, aby všichni studenti, a tedy i ti kteří budou pokračovat na jiných magisterských oborech, získali velmi dobrý základ pro pochopení historických souvislostí ve vývoji funkcí, konstrukcí a architektury staveb. V širokých souvislostech historie umění se pochopitelně také hovoří o vlivech jiných uměleckých oborů, neboť hlavním smyslem zůstává porozumění vzájemných vztahů.


Jedině při dobré znalosti celospolečenských příčin jednotlivých dějů a aspektů historických faktů, je možné dobře analyzovat současnou problematiku oboru a vidět ji z odpovídajícího úhlu pohledu. Bez porozumění vývoje umění a architektury nelze správně porozumět soudobé architektonické tvorbě, a tedy ji kvalitně navrhovat.


Historie umění do 20. století probíhala v poměrně dlouhých časových úsecích, které jsou v celku přehledné a čitelné. Po architektonicky rozpačitém 19. století však konečně přichází 20. století přinášející dlouho očekávané nové směry v architektuře. Požadavky na nové trendy v architektonické tvorbě, které by skutečně odpovídaly potřebám prudce se vyvíjející společnosti, byly prezentovány již dlouho.


Dynamický vývoj společnosti měl odpovídající vliv na architekturu, protože také ona je obrazem doby. Z tohoto důvodu zaznamenáváme dosud nebývalý vývoj několika směrů architektonických forem, které se navzájem ovlivňují a působí často souběžně. Jejich vzájemné vztahy jsou mnohdy antagonistické a někdy velmi nepřátelské.


Není snadné získat přehled o umění předcházejícího století. Je nezbytné studovat podrobněji a důkladněji dílčí trendy a vidět je ve vzájemných souvislostech. K tomuto účelu je směrován právě předkládaný studijní materiál.

Vytisknout | Nahoru ↑