Výpočet

Vstup do řešiče

Do řešiče je možné vstoupit pomocí nabídky Main Menu/ Solution. případně příkazem:

/solu

solution
Nabídka řešiče

Výpočet

Samotný výpočet se spustí pomocí Main Menu/ Solution/ From LS Files a vyplněním dialogového okna.

ls_files
Zahájení výpočtu - výběr zatěžovacích stavů

Do prvního vstupního pole v okně se uvede číslo nejnižšího zatěžovacího stavu (zpravidla ,,1'') a do druhého číslo nejvyššího zatěžovacího stavu. Do posledního pole (Step) se napíše vždy ,,1'' (jde o krok, se kterým ANSYS čte soubory se zatížením). Totéž je možné provést příkazem

lssolve, první, poslední, 1

solution_done
Oznámení úspěšného ukončení výpočtu

Příklad: výpočet

		/solu          !* vstup do řešiče
		lssolve,1,2,1  !* vyřešení prvního a druhého zatěžovacího stavu
		

... předchozí | obsah | následující ...