Úvodní slovo

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí zvládnout základy statické analýzy konstrukcí metodou konečných prvků. V současné době je na softwarovém trhu řada programových systémů založených na této metodě. Systémy se liší svojí cenou, možnostmi, uživatelským komfortem a požadavky na technické vybavení počítače.

K velmi kvalitním a univerzálním systémům pro analýzu konstrukcí patří systém ANSYS firmy ANSYS Inc. Jedná se o systém, který je rozvíjen od roku 1970 a je instalován a využíván v tisících firem a univerzitních pracovišť.

ANSYS je produkt natolik rozsáhlý, že i většina zkušených uživatelů zná a bezprostředně využívá příkazy a funkce, které jsou nezbytné pro řešení jim potřebných úloh. Není dobře možné v průběhu kurzu podrobně probírat nejprve obecně všechny příkazy – je jich ostatně více než tisíc a mají řadu parametrů.

Knihovna dostupných typů konečných prvků, které mohou být využívané k analýze konstrukcí má více než 150 prvků, z nichž řada může pomocí volitelných parametrů sloužit k řešení dalších typů úloh.

Jako účelná se jeví problémově orientovaná výuka, při které jsou analyzovány různé typy úloh a v průběhu řešení se uživatel postupně učí tvorbě výpočtových modelů, využívání příkazů i zpracování úlohy na počítači.

Doprovodná dokumentace i komunikace se systémem probíhá v angličtině, použitá terminologie je ovlivněna touto skutečností a není vždy v souladu s terminologií využívanou v ČR.

Řešené příklady jsou zpracovány ve dvou úrovních podrobnosti. V podrobné formě je každá akce komentována a jsou uvedena i grafická okna, ze kterých je zřejmý postup zpracování úlohy a výsledky. Tento postup je velmi obsáhlý a vyžaduje paralelní práci se systémem ANSYS a studijní dokumentací.

Další příklady jsou pouze zadány a je uveden komentovaný text řídících příkazů a vybrané výsledky. Tyto příklady jsou určeny pro samostatné studium. V tomto případě považujeme za účelné připravit si v tištěné podobě výpis vstupního souboru a s ním pracovat. Tento postup doporučujeme i u řady dalších příkladů, které jsou obsaženy v tzv. verifikačním manuálu. (Verification Manual). Tyto byly autory programu připraveny tak, aby demonstrovaly další možnosti systému ANSYS a postup při jednotlivých typech analýz. Lze je také samozřejmě využít pro další studium.

Zjednodušená verze popisu řešení úlohy obsahuje všechny příkazy nutné pro provedení výpočtu. Pro dialogový způsob zadávání je výhodné vyhledat v příručce (Command Manual) příkaz. V popisu příkazu je pak v manuálu kromě syntaxe a sémantiky uveden i postup k jeho zadání v grafickém prostředí.

Pro tvorbu kvalitních výpočtových modelů je potřebné prohlubovat i teoretické znalosti metody konečných prvků studiem doplňkové literatury.

Přejeme Vám hodně vytrvalosti a mnoho úspěchů.

Autoři

... předchozí | obsah | následující ...