VŠB-TU OSTRAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 15. mezinárodního semináře
The proceedings of the 15th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2010

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2010

Ostrava 11.-12.2.2010


ISBN 978-80-248-2166-5

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Lecture 1. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.- SATRA, spol. s r.o.,Ing. Miroslav Padevět - Metrostav a.s.
TUNEL BLANKA, ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM INJEKČNÍCH PRACÍ V PARKU STROMOVKA

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Lecture 2. Ing. Pavel Bürgel - Metrostav a.s.
PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH DEŠTNÍKŮ PŘI RAŽBĚ PO MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH NA TUNELU ŠPELC KOMPLEXU BLANKA

Implementacion of protective umbrellas after specific incidents in the tunel ŠPELC of complex Blanka


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Lecture 3. Ing. Petr Kučera - Minova Bohemia s.r.o., Ing. Jan Kvaš, MBA - Metrostav a.s.
NÁVRH A REALIZACE DOPLŇUJÍCÍCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ V RAŽENÉ ČÁSTI TUNELU Č. 0079 ŠPEJCHAR- PELC TYROLKA V ÚSEKU KRÁLOVSKÁ OBORA, SE ZAMĚŘENÍM NA PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ POLYURETANOVÝMI PRYSKYŘICEMI

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. Lecture 4. Benoit De Rivaz - Bekaert France S.A.S.,Paris
FIBRE SPRAYED CONCRETE RELEVANT TEST OF CHARACTERIZATION TO CHOICE THE RIGHT FIBRE FOR THE RIGHT USED

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Lecture 5. Martin Petránek - ATLAS COPCO s.r.o.
ROCK REINFORCEMENT FROM ATLAS COPCO SWELLEX CONNECTABLE ROCK BOLTS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Lecture 6. Ing. Jiří Hájovský, CSc. - SG-Geoinženýring, s.r.o., RNDr. František Kresta, Ph.D. - ARCADIS Geotechnika a.s.
TĚSNĚNÍ HORNINOVÉHO MASIVU POD PŘEHLEDNÍ HRÁZÍ VODNÍHO DÍLA KOHÚTKA

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Lecture 7. Ing. Peter Kocnár - Minova Bohemia s.r.o.
STABILIZÁCIA ZEMINOVÉHO PROSTREDIA PRI REALIZÁCIÍ PRETLAKU DN 2000 POD TELESOM NÁSYPU ŽELEZNIČNEJ TRATE

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Lecture 8. Oldřich Bláha - Minova Romania S.R.L, Ing. Rudolf Ziegler - Minova Bohemia s.r.o,
SANACE ZÁVALU PŘIVADĚČE PRO VODNÍ ELEKTRÁRNU BUMBESTI

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Lecture 9. Ing. Zdeněk Cigler - Minova Bohemia s.r.o.
PRAKTICKÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI PROVÁDĚNÍ SANACÍ A OPRAV PODZEMNÍCH OBJEKTŮ
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Lecture 10. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák - MATTEO s.r.o.
ZALOŽENÍ KONSTRUKCÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ METODOU CHEMICKY KOTVENÝCH LAMINÁTOVÝCH TYČÍ ROCKBOLT

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Lecture 11. Ing. Eduard Biloveský - PRODEX spol. s r.o., Ing. Marián Caban - Minova Bohemia s.r.o.
SPEVNENIE A UTESNENIE OSTENIA BRATISLAVSKÉHO TUNELA Č. 2 DVOJSTUPŇOVOU CHEMICKOU INJEKTÁŽOU

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Lecture 12. Ing. Zdeněk Cigler, Zbyněk Drienovský - Minova Bohemia s.r.o.
OPTIMALIZACE TRATI STŘÍBRO – PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ SANACE SKALNÍCH SVAHŮ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Lecture 13. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák - MATTEO s.r.o.
TĚSNÍCÍ CLONA MVE ČESKÉ VRBNÉ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Lecture 14. Henryk Kleta, dr Eng., Adam Heyduk, dr Eng. - Technical University of Silesia, Gliwice, Poland
TECHNICAL STATE ASSESSMENT OF UNDERGROUND WORKINGS CONCRETE LINING BASED ON DIGITAL SURFACE IMAGE ANALYSIS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Lecture 15. Ing. Jakub Dostálek, prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
HAVÁRIE PODZEMNÍCH STAVEB V ČR V POSLEDNÍCH 10-15 LETECH

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Lecture 16. Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. - Minova Bohemia s.r.o.
KOMPOZITNÍ SYNTETICKÁ FRP VÝZTUŽ V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Lecture 17. Ing.Miguel A. Cueto Suaréz - Minova Codiv S.L., Spain
RESIN GROUTING FOR TBM APPLICATIONS
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Lecture 18. RNDr. Peter Fabo, PhD., Ing. Peter Blažek, PhD., Ing. Jiří Tkáč, RNDr. Pavel Obluk, Ing. Josef Turčák - INSET s.r.o.
PRAKTICKÉ VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU č. 48 – 06 Operative accomplishments of research design No. 48-06

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Lecture 19. doc. Ing. Petr Janas, CSc., Ing. Martin Krejsa, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., Ing. Vlastimil Krejsa - Ústav geoniky AV ČR Ostrava
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ NAVRHOVÁNÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE PŘI APLIKACI EMPIRICKO-ANALYTICKÉ METODY

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Lecture 20. RNDr. Miloš Horáček - RWE Plynoprojekt, s.r.o.
PODZEMNÍ KAVERNOVÝ ZÁSOBNÍK ZEMNÍHO PLYNU HÁJE U PŘÍPRAMI

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Lecture 21. Ing. Jaroslav Ryšávka Ph.D., Ing. Richard Skopal - UNIGEO a.s., Ing. Jan Kabelka - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství,
PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ PORUCH GABIONOVÝCH OPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Lecture 22. doc. Ing. Karel Vojtasík, CSC., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Marek Mohyla - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, RNDr. Jana Staňková, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VÝVOJ MODULU PRUŽNOSTI PRIMÁRNÍ OCELOBETONOVÉ VÝZTUŽE V ČASE STANOVENÉ DLE TEORIE SPOLUPRACUJÍCÍCH PRSTENCŮ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Lecture 23. doc. Ing. Karel Vojtasík, CSC. - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství,
SLEDOVÁNÍ EFEKTU VYZTUŽENÍ NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU MATEMATICKÝM DISKONTINUITNÍM MODELEM NA PŘÍKLADU SVAHU NÁSYPU

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Lecture 24. doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., doc. Ing. Petr Konečný, CSc., Ing Jiří Ptáček, PhD., Ing Petr Koníček, PhD. - Ústav geoniky AV ČR
ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORUBNÍCH CHODEB URČENÝCH KE DVOJÍMU POUŽITÍ POMOCÍ KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Lecture 25. Ing. Petr Dvorský, Ing. Česlav Nastulczyk - OKD, a. s.
HODNOCENÍ RIZIK PŘI POUŽITÍ SAMOSTATNÉ KOTVOVÉ VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH OKR

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Lecture 26. Ing. Petr Koníček, Ph.D., Ing. Kamil Souček, Ph.D., doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Ing. Ján Hrabovský, Ph.D. - Hornonitranske bane Prievidza, a.s.
OVĚŘENÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ KOTEVNÍ TECHNOLOGIE V PODMÍNKÁCH DOLU NOVÁKY

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Lecture 27. Ing.Zdeněk Sembol - OKD, a.s., Důl Karviná, František Kolek - THK – Čechpol, s.r.o.
ZPŮSOB REALIZACE A VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH DOLU KARVINÁ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 28. Lecture 28. mgr inż. Marian Polus - Novum Servis Sp. z.o.o., Polsko
PRZYKŁADY WZMOCNIEŃ WYROBISK GÓRNICZYCH ZA POMOCĄ KOTWIENIA

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 29. Lecture 29. mgr inż. Paweł Trelenberg, mgr inż. Jarosław Drozd - Minova Ekochem, mgr inż. Jerzy Rus - Minova Arnall, dr inż. Piotr Głuch - Politechnika Śląska, mgr inż. Grzegorz Dubiel - KWK Chwałowice
TECHNIKA GŁĘBOKIEGO KOTWIENIA Z UŻYCIEM KOTWI LINOWYCH I ŁADUNKÓW KLEJOWYCH W ŚWIETLE TESTÓW NA KOPALNI CHWAŁOWICE

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 30. Lecture 30. Ing. Petr Čada, Ph.D., Ing.Jiří Šebesta - MINOVA Bohemia s.r.o.
VRTACÍ A SVORNÍKOVACÍ SOUPRAVY V OKD

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 31. Lecture 31. Ing. Jaroslav Vojtaš, Jozef Tatalák - HBP, a.s. Prievidza
LIKVIDACE STROPNÍCH ZÁPARŮ INJEKČNÍ METODOU NA DOLE HANDLOVÁ 8. POLE VÝCHODNÍ ŠACHTA

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 32. Lecture 32. Rostislav Mikošek, Miroslav Jureňa - Minova-Bohemia s.r.o
ZKUŠENOSTI Z APLIKACE NÁSTŘIKOVÝCH – VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ V PODMÍNKÁCH OKD

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 33. Lecture 33. S. Makarski, M. Rasek, P. Zarek - Minova Ekochem S.A., POLAND, L. Orzech, M. Talarek - Instytut techniki górniczej Komag, Laboratorium Badań Stosowanych, Gliwice, POLAND
BADANIA UNIEPALNIONEJ TKANINY Z PRZEPLOTEM METALOWYM I WYROBÓW Z TKANINY POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Testing of inflammable fabric with metallic yarns and products based on it regarding the safety in mines with explosion hazard


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 34. Lecture 34. Ing. Petr Škorpík, Ing.Miroslav Konečný - OKD, a.s. Důl Karviná, závod Lazy
NOVÁ GENERACE VŘETENOVÝCH ČERPADEL S ŘÍZENÝM VODNÍM SOUČINITELEM

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 35. Lecture 35. Dipl.-Ing. Jürgen Wiegard - Minova CarboTech GmbH, Essen
LONG DISTANCE PUMPING OF INJECTION RESINS, AN IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE PRODUCTIVITY GROWTH IN THE MINING INDUSTRY

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 36. Lecture 36. Ing. Jan Kostka, Ing.Jiří Lukš Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Mgr. Petr Otipka - VŠB-TU Ostrava, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VÝVOJ A HODNOCENÍ TĚSNÍCÍCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ PRO LIKVIDACI HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 37. Lecture 37. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Marek Mohyla, prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
ÚNOSNOST OCELOVÉ VÝZTUŽE OO-O-19 V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU ZALOŽENÍ

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 38. Lecture 38. mgr inż. Wojciech Węzik,mgr. inż. Paweł Trelenberg - Minova Ekochem S.A., Poland
RÓŻNICE W NOŚNOŚCI PASA PODSADZKOWEGO POD DZIAŁANIEM SIŁ ŚCISKAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

ROZDÍLY V ÚNOSNOSTI ŽEBRA PŘI JEHO TLAKOVÉM ZATÍŽENÍ PODLE DRUHU STAVEBNÍHO MATERIÁLU

LINEAR SUPPORT – DIFFERENCES IN BEHAVIOUR UNDER COMPRESSIVE LOAD FOR DIFFERENT CONSTRUCTION MATERIALS


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/
Seminář 2005 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2005/
Seminář 2006 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2006/
Seminář 2007 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2007/
Seminář 2008 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2008/
Seminář 2009 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2009/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 9.3 Acrobat Reader 9.3 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :