VŠB-TU OSTRAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 14. mezinárodního semináře
The proceedings of the 14th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2009

Ostrava 19.-20.2.2009


ISBN 978-80-248-1958-7

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ing. David Cyroň, Ing. Václav Pavlovský, Ing. Ivan Piršč – Metrostav a.s., Ing. Petr Kučera – Minova Bohemia s.r.o.
INJEKTÁŽE NA ISLANDU - PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ METODOU PRE-GROUTING NA PROJEKTU HÉÖINSFJARÖARGÖNG

Grouting in Iceland – problematics of executing chemical injections using pre-grouting methods on Héöinsfjaröargöng project – Part 2


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Dipl. Ing. Peter Simon - Minova CarboTech
HIGH PERFORMANCE GLASS FIBRE ANCHORING AND INJECTION IN HARD ROCK MINES

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Hr. Dr. Witthaus, Hr. Schmidt, RAG, Germany
DEVELOPMENT OF GROUTING TECHNIQUES

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. Ing. Petr Čada, Ph.D.
SUPPORT WORK PLANNING OF A BASE ROADWAY WITH REGARD TO LONGWALL INFLUENCE

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Msc. Ing. Jaroslaw Drozd, Ing. Jan Franěk, Ph.D. - Minova Ekochem
RULES OF BOLTING WITH USE LOKSET RESIN CAPSULES

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Jerzy Rus - Minova Arnall
MINOVA ARNALL ANCHORS FOR MODERN UNDERGROUND APPLICATIONS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o.
PŘÍKLADY APLIKACE PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ A OPRAVÁCH DOPRAVNÍCH STAVEB Examples of progressive technologies and materials in construction and rehabilitation of transport infrastructure

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc. - STU Bratislava
RISKANTNÉ TESNENIA PODLOŽIA VODNÝCH STAVIEB

Hazardous sealing of water structures underground


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Erich Neugebauer. Ing. Martin Petránek - Atlas Copco
A NEW WAY TO TACKLE SAFETY IN UNDERGROUND OPERATIONS - ROOFEX A NEW ROCK BOLTING CONCEPT FOR UNDERGROUND EXCAVATIONS UNDER HIGH STRESS CONDITIONS
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Eng. Claudiu Birta - TUNELE SA Brasov & VIAB Consulting SRL Brasov, Romania
ROAD NO. 60 TUNNELS AT IKSAL – NAZARETH SECTION (ISRAEL)

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. - Ústav Geoniky AV ČR
SOUČASNÉ VÝHLEDY A TENDENCE V OBLASTI METOD ZAJIŠŤOVÁNÍ PORUBNÍCH CHODEB V UHELNÝCH DOLECH

Present prospects and tendencies in field of gateroads securing at coal mines


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. dr. inž. Piotr Małkowski - Akademia Górniczo-Hutnicza, Jerzy Borecki, Ryszard Skatuła, Tomasz Chiliňski - JSW S.A. KWK „JAS-MOS”
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KOTWI STRUNOWYCH DO WZMACNIANIA OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONYCH CIŚNIEŃ GÓROTWORU I AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ

Experience with application of strand bolts at KWK Jasmos


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. dr. inž. Piotr Małkowski - Akademia Górniczo-Hutnicza
STRAND BOLTS APPLICATION FOR GATES REINFORCEMENT

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Miroslav Bražina, Ing. Jan Hrabovský, Ph.D., Josef Tatalák - HBP, a.s.
ZVYŠOVÁNÍ STABILITY DŮLNÍCH DĚL V HBP, a.s.

Increasing stability of mine works at HBP, a.s.


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Miroslav Bražina, Ing. Jan Hrabovský, Ph.D., Josef Tatalák - HBP, a.s.
SPEVŇOVANIE STROPU POLYURETÁNOVOU ZMESOU BEVEDOL S – BEVEDAN (PUR PATRÓNY TYP S), PRI RAZENÍ BANSKÝCH DIEL V PODMIENKACH 8. POĽA ŤAŽOBNÉHO ÚSEKU HANDLOVÁ V HBP a.s.

Stabilizing of overburden implementing BEVEDOL S – BEVEDAN mixture at excavation of mine works in operating conditions of HBP, a.s.


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.Ing. Jiří Šancer - VŠB-TU Ostrava, HGF
VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Investigation of Tekblend characteristics considering its use for rib construction


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., doc. Ing. Petr Janas, CSc., Ing. Lukáš Ďuriš - VŠB-TU Ostrava, FAST
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU KE STANOVENÍ TLOUŠŤKY BEZPEČNOSTNÍCH PROTIVÝBUCHOVÝCH HRÁZÍ Practical verification of mathematical model determining limit thickness of ED
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař - VVUÚ, a.s., Ing. Miroslav Barbušín - ČBÚ Praha, pracoviště Ostrava
PRAKTICKÉ VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU č. 48 – 06 Operative accomplishments of research design No. 48-06

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Ing. Viliam Šimášek, Rostislav Mikošek - Důl Karviná, Minova Bohemia s.r.o.
TECHNICKÉ MOŽNOSTI OMEZENÍ VÝSTUPU STAŘINNÉ ATMOSFÉRY DO ČINNÝCH DŮLNÍCH DĚL

Technical possibilities for limiting outlet of goaf atmosphere into active mining areas


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. mgr inż. Jacek Jędrusinski, mgr inż. Stanisław Makarski, mgr inż. Mariusz Rasek, W. Węzik, - Minova Ekochem
NESTANDARDNÍ ZPŮSOBY LIKVIDACE ENDOGENNÍCH POŽÁRŮ Endogenous fire prevention by spraying and injection

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Ing. Česlav Nastulczyk, Ing. Petr Čada, Ph.D. - ČSM, Minova Bohemia s.r.o.
ZKUŠENOSTI ZE STAVEB VELKOROZMĚROVÝCH DŮLNÍCH DĚL V ANOMÁLNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH

Experience from large scale mine excavation in anomalous geological conditions


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Ing.Teodor Burilescu, Ing. Ioan Lungu, Ing. Petre Uţă – SC ROAD & CONSULTING
STABILIZATION AND CONSOLIDATION OF SLOPES IN SUB-ALPINE AREAS TROUGH CLASSIC AND SELF-DRILLING ANCHORS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Miguel Cueto- Minova Codiv
ZPEVNĚNÍ ZEMIN A PREVENTIVNÍ INJEKTÁŽ PO KOLAPSU ČELBY V MĚSTSKÉM TUNELU V BARCELONĚ, ŠPANĚLSKO 2008

Soil restructuration and preventative Injections After major Face Collapse In Urban Tunnel - Barcelona, Spain 2008


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. M.Sc. Karl Gunnar Holter - BASF Stavební hmoty
MODERN COMPOSITE SPRAYED CONCRETE WATERPROOF TUNNEL LININGS USING SPRAY APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE; DESIGN, SYSTEM LAYOUT, TECHNICAL PROPERTIES AND RECENT EXPERIANCES

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. dr. inž. Henryk Kleta - Politechnika Slaska, Mgr inż. Mieczysław WINCH - S.A. KWK „Borynia”, mgr inż. Wiesław GRZYBOWSKI - Konsorcjum PRG i BSz S.A.
SUITABILITY OF SHOTCRETE ON THE BASE OF EXPANSIVE CEMENT WITH DIFFUSE REINFORCEMENT FOR IMPROVEMENT OF DOG JEADING STABILITY

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Jaroslav Lacina - Amberg Engineering Brno, a.s.
REKONSTRUKCE BANSKOŠTIAVNICKÉHO TUNELU - ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO ROKU REALIZACE

Rehabilitation of Banskoštiavnický tunnel – experience from first year of execution


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Ing. Radek Bernard –SG Geotechnika a.s.,Ing.Vladimír Šimon –Hochtief,a.s.
PROBLEMATICKÉ SITUACE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ SLIVENEC – SOKP 514 – A JEJICH ŘEŠENÍ V RÁMCI GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

Problematic situations during excavation of tunnels Slivenec – SOKP 514 – and their solving in scope of geotechnical monitoring


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 28. Ing. Jiří Matějíček - Amberg Engineering Brno, a.s.
VÝMĚNA PODSKRUŽENÍ V BOHUSLAVICKÉM TUNELU - VYUŽITÍ KOTVENÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH SÍTÍ

Replacement of soffit steel scaffolding in Bohuslavice tunnel – use of anchored glassfiber nets


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 29. Bc. Martin Melichařík, Ing. Zdeněk Cigler - Minova Bohemia s.r.o.
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OSTĚNÍ BOHUSLAVICKÉHO TUNELU

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 30. Ing. Doru Zdrenghea - ISPCF Bucharest
REHABILITATION OF THE RAILWAY TUNNELS BY INJECTIONS WITH CHEMICALS MATERIALS (PROBABLY WILL BE SOME OF THE TUNNELS DONE BY TUNELE BRASOV ON JIULUI VALLEY)

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 31. Ing. Rudolf Ziegler - Minova Bohemia s.r.o.
PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

Pre-design preparation of tunnel rehabilitations


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 32. Ing. Jiří Svoboda - Pragoprojekt a.s., Ing. Kamil Novosad; Tubes spol. s r.o.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Technical solution of Prague portal of tunnel Prackovice on D8 highway through Czech Central Mountains Practical experience from securing lining of Bohuslavice tunnel


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 33. Ing. Petr Dvorský - OKD, a.s.
VÝZNAM TAHOVÝCH ZKOUŠEK PRO BEZPEČNOST SVORNÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Relevance of pull out tests for safety of bolting technology


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 34. Ing. Petr Urban, Ph.D., prof. Ing.Vlastimil Hudeček, CSc. - VŠB-TU Ostrava, HGF
SOUČASNÉ TRENDY ŘEŠENÍ GEOMECHANICKÝCH JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ

Present trends in solving geomechanical phenomenons in area of rocks and gas outbursts


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 35. Dipl.-Ing. Jürgen Wiegard, Dr. Ernst August Eigemann - Minova CarboTech
HIGHER PERFORMANCE IN ROCK-BOLTING TECHNOLOGY BY USE OF IMMEDIATE-BEARING GROUTED BOLTS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 36. Ing. Milan Macura, Ph.D., Dr. Ing. Elmar Fuchs-Geo&Safety Consult
PROTIZÁPAROVÁ OPATŘENÍ A JEJICH UŽITÍ VE SVĚTOVÉM HLUBINNÉM HORNICTVÍ

Anti gob fire measures and their use in world underground mining


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 37. Ing. Libor Stebel, Ing. Zdeněk Hanák, Ing. Tomáš Chrobák - Důl Karviná, Petr Čada, Ing., Ph.D., Minova Bohemia s.r.o.
NETRADIČNÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ CELOZÁVITOVÝCH KOTEV PŘI LIKVIDACI PORUBU

Unusual way of use full-threaded anchors during liquidation of coalface


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 38. Ing. Jiří Šebesta, Rostislav Mikošek - Minova Bohemia s.r.o.
ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A TĚSNOSTI HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ KOTEVNÍMI PRVKY

Increasing stability and sealing properties of dam structures using anchoring members


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 39. Ing. Miroslav Konečný, Miroslav Jureňa - Důl Karviná, Minova Bohemia s.r.o.
PLASTOVÁ POTRUBÍ - NOVÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI HYDRAULICKÉ DOPRAVY

Plastic pipes – new technical solutions of hydraulic transportation


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 40. Milan Říčka - VOKD, a.s., Ing. Jaroslav Matějů - Minova Bohemia s.r.o.
SANACE JÁMY ČSM JIH

Rehabilitation of pit ČSM South


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 41. Ing. Jindřich Šancer - VŠB-TU Ostrava, HGF
VÝZKUM REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HORNIN A GEOKOMPOZITŮ PŘI CYKLICKÉM NAMÁHÁNÍ

Survey of rock and geocomposite rheological properties at cyclic (vibrating) load


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 42. Mgr. Ing. Wojciech Wezik, dr inż. Jan Franek - Minova Ekochem
CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OCHRANNÝCH ŽEBER V EXTERÉMNÍM TLAKOVÉ ZATÍŽENÍ

Pumpable cribs – basic features


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 43. Lupu Constantin - PhD. Eng., Toth Ion - PhD. Eng. ,Gligor Cornel - Eng., Cioclea Doru - PhD. Eng., Morar Marius - Eng., Chiuzan Emeric - Eng.
INCREASING IMPERMEABILITY OF THE SEALING WORKINGS IN THE ROMANIAN MINES

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 44. Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o., doc. Ing. Václav Cepek, CSc., doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. - VŠB-TU Ostrava, FAST
SANACE HURDISKOVÝCH STROPŮ V HISTORICKÉ BUDOVĚ ZUŠ V BRUNTÁLE - STAV PO PĚTI LETECH OD REALIZACE

Rehabilitation of Hurdis ceilings in historical building of Music school in Bruntál – state after 5 years from execution


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 45. Ing. Horia Giurgea, Ing. Viorel Danciu – Zublin Romania
PILES AND JET GROUTING COMBINED SOLUTION FOR RISING OF THE EXISTING ENCLOSURE PIT WITH ONE UNDERGROUND FLOOR

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 46. Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D. - Minova Bohemia s.r.o.
PŘÍKLADY VYUŽITÍ DODATEČNĚ LEPENÉ SYNTETICKÉ FRP VÝZTUŽE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Examples of using externally bonded synthetic FRP reinforcement in civil engineering


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 47. Ing. Tomáš Jangl - PRS Czech Republic
NEOWEB TM BUŇKOVÝ ZPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Neoweb TM cellular confinement system


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 48. M.Sc. Karl Gunnar Holter - BASF Stavební hmoty
MODERN PRE-INJECTION IN UNDERGROUND CONSTRUCTION WITH MICROCEMENTS AND LIQUID COLLIDAL SILICA FOR WATER INGRESS REDUCTION AND GROUND IMPROVEMENT

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 49. Ing. K. Souček, Ing. J. Staš – Ústav Geoniky AV ČR
MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI GEOKOMPOZITŮ NA ORTOGONÁLNÍCH ZKUŠEBNÍCH TĚLESECH

Test for permeability of geocomposites on orthogonal samples


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 50. Ing. Josef Vašina - Waltec, v.o.s., Ing. Zdeněk Cigler - Minova Bohemia s.r.o., doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta - VŠB-TU Ostrava, FAST
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ČESKÉ VELENICE - ČESKÉ BUDĚJOVICE, SANACE NÁSPU V km 189,800 - 190,050 V OBCI HLUBOKÁ U BOROVAN

Railway track České Velenice – České Budějovice – rehabilitation of embankment in km 189,800 – 190,050 in Hluboká u Borovan


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 51. Krizanovic, Phillip Alexis Kaplan - Minova CarboTech
HIGH PERFORMANCE ECOSAFE INJECTION RESINS - HALLANDSAS, SWEDEN 2008-2009

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 52. Ing. Peter Kocnár - Minova Bohemia, o.z. Slovensko
PODCHYTENIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ INJEKČNÝMI ZAVRTAVANÝMI MIKROPILOTAMI TITAN PRI PRESTAVBE STARŠIEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÉ CENTRUM NA KOVÁČSKEJ ULICI V KOŠICIACH

Underpinning of foundation structures by injected self-drilling micropiles TITAN during rebuilding of old building to multi-functional center on Kovačská Street, Košice


Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/
Seminář 2005 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2005/
Seminář 2006 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2006/
Seminář 2007 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2007/
Seminář 2008 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2008/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :