VŠB-TU OSTRAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
The proceedings of the 13th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2008

Ostrava 21.-22.2.2008


ISBN 978-80-248-1715-6

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ph.D Civ. Eng. Tomasz Najder
Rock grouting on Iceland

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Ing. Petr Kučera, Ing. David Cyroň
Problematika provádění těsnících chemických injektáží na tunelech Olafsjördur a Siglufjördur na Islandu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.
Předpínání staveb ve vztahu k podloží

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. Ing. Pavel Šulák
Dlouhodobé sledování chování předepjaté konstrukce

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Jaromír Augusta
Statické zajištění kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Libor Keclík, Ing. Jan Čech, Ing. Jiří Hájovský, CSc.
Stabilizace horninových pilířů v plzeňském historickém podzemí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Ing. Marian Dušička
Sanácia trhlín v klenbách historického objektu Pálovského kaštieľa v Liptovskom Jáne

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Mgr. Karol Alföldi, Dušan Dufka
Zabezpečenie skalného svahu v Děčíně pomocou dynamickej bariery proti padaniu skál

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Ing. Michal Grossmann
Základní přístupy k řešení sanací
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Prof. Ing. Mirko Matys, CSc., Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.,RNDr. Kamil Rozimant
Kontrola podzemnej tesniacej injekčnej steny okolo skládky v Šali

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Problémy overovania účinnosti injektáže v pórovitom prostredí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Ing. Jiří Matějíček
Projekt zpevňujících injektáží - tunel Dobrovského

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Ing. Zdeněk Cigler
Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Tunel II, zpevňování a částečné utěsňování nesoudržných zemin v nadloží štol IIa a IIb

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Alexandr Butovič, Ing. Miroslav Padevět
Sanační opatření na tunelu Blanka v Praze

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Jiří Follprecht
Most v km 158,168 trati Stará Paka – Liberec, kotvení mostních podpěr kotvami Titan 73/53

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Ing. Michal Grossmann
1C PUR - rozšířené možnosti aplikací v inženýrském a pozemním stavitelství

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D.
Zesilování stavebních konstrukcí externě lepenou kompozitní výztuží
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Ing. Kamil Souček, RNDr. Lubomír Staš, CSc.
Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Ing. Radovan Matzner
Zvýšení klenbového účinku injektáží přehrážky Hlinky injektáží dilatačních spar

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Stanovení sedání povrchu po odvodnění podloží podpovrchovým podzemním dílem

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Sledování hlubinného zhutňování nesoudržné nakypřené zeminy pomocí numerického modelu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš
Software pro posouzení únosnosti mikropilot TITAN

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš
Stabilita zásypu likvidované jámy – vliv odtěžení stavební jámy v její blízkosti

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Jan Pinkava, Ing. Jiří Šebesta
Uplatnění sanačního systému CT 95 při opravách jámového zdiva v jámě Dolu ČSM sever

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Ing. Česlav Nastulczyk, Ing. Petr Dvorský
Zajišťování stability dlouhých důlních děl svorníkovou výztuží a jejich monitoring v podmínkách uhlonosného karbonu karvinské části ostravsko-karvinského revíru na Dole ČSM ve Stonavě

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Filip Grygarčík
Zvyšování únosnosti chodeb ve složitých důlně geologických podmínkách kombinovanou podpěrnou a svorníkovou výztuží

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Ing. Česlav Nastulczyk, Ing. Marek Chodura
Provozní výsledky moderní vrtací a svorníkové soupravy STB Super Turbo Bolter a vyhodnocení ražby 294 227 v samostatné svorníkové výztuži na Dole ČSM

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 28. Ing. Milan Čempel, Ing. Jiří Šebesta
Nový způsob řešení procházení nesoudržných tektonicky porušených částí horninového masívu při kombajnové ražbě

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 29. Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Vužití výsledků matematického modelování pro návrh nových konstrukcí bezpečnostních hrází

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 30. Ing. Petr Šelešovský, Ing. Pavel Večerek
Dosavadní zkušenosti se stavbou nového typu uzavíracích hrází z rychle tuhnoucích hmot

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 31. Ing. David Hájek, Ing. Vojtěch Feber, Ing. Petr Šelešovský
Zkušenosti z ověřovacího provozu stavby výbuchovzdorných uzavíracích hrází z materiálu Tekblend H

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 32. Ing. Miroslav Konečný, Ing. René Girtler
Využití pažících rohoží s návlekem pro dotěsnění stropení části styku porub-chodba při likvidaci porubu 138 810 v 8. kře dobývacího prostoru Lazy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 33. Ing. Petr Čada, Ph.D., Ing. Jiří Šebesta
Návrh nového systému řešení prevence záparů při ražbách vedených ve slojích s vysokou mírou nebezpečí vzniku samovznícení

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 34. Ing. Marian Matej, Imrich Dúdor, Ondrej Slabej
Realizácia podzemnej ventilatorovne na vetracom horizonte 306 m n.m. v SMZ a.s. Jelšava

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 35. Jiří Lukš, PhD., Ing. Zita Lebedová
Hodnocení rychletuhnoucích hmot pro výstavbu uzavíracích hrází v podzemních dílech

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 36. Dipl.-Ing.Dipl.-Wi.-Ing (FH) Thorsten Tatzki
Repairing of hydrostatic water retaining tunnels in Asia

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/
Seminář 2005 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2005/
Seminář 2006 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2006/
Seminář 2007 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2007/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :