VŠB-TU OSTRAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
The proceedings of the 12th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2007

Ostrava 22.-23.2.2007


ISBN 978-80-248-1291-5

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ing.Petr Čada, PhD., Ing.Milan Černín,CSc., Ing.Petr Šelešovský
Dosavadní zkušenosti z návrhu nového typu výbuchuvzdorných uzavíracích hrází

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Ing. Petr Dvorský, Ing. Richard Pavlík, Ing. Česlav Nastulczyk
Zajišťování stability dlouhého důlního díla svorníkovou výztuží a jeho monitoring v podmínkách uhlonosného karbonu karvinské části ostravsko karvinského revíru při ražbě chodby 294 225 na Dole ČSM ve Stonavě

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Ing. Jiří Lukš, Ph.D., Ing. Libor Žídek, Ing. Petra Doné, Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Fyzikálně mechanické vlastnosti rychletuhnoucí hmoty TEKBLEND

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. K. Souček, L. Staš, J. Ščučka, V. Krčmář
Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č. 39 204 na Dole Lazy – poznatky, zkušenosti

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., Ing. Zdeněk Cigler
Zajištění starých důlních děl v OKR - Štola Sv. Barbora a Martinská štola

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Ing. Jiří Šebesta
Možnosti použití mřížovinové pažnice s těsnicí fólií

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Ing. Ivan Šimek
Zajištění stability těžních tříd porubů s mechanizovanou výztuží v 084. sloji na Dole Paskov, závodě Staříč

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Ing. Ján Jankula
Spevňovanie horninového masívu v HBP, a. s. v dobývacom poli bane Handlová bane Nováky

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš
Alternativní možnosti matematického modelování stability svahů sanovaných hřebíkováním
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Ing. Zdeněk Cigler, Ing. Jiří Follprecht
Vírský oblastní vodovod - sanace betonového ostění štolových přivaděčů pitné vody Švařec - Běleč I. a Běleč II. – Štěpánovice

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Dipl.Ing. Diego Vélez Garzón
Application of bi-component resin injection at tunnel works by TBM Tunnelling method

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Kvalita hĺbkového vibračného zhutňovania podložia plošných základov

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Teodor Iftimie, Dragos Mihalache, Andrei Craciun, Claudiu Stefan
Romanian expirience with Minova´s products and technology

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Zdeněk Kaláb, Roman Marek, Martin Stolárik
Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Philip-Alexis Kaplan
1 component PU & dramatic progress in the solving of problematic grouting conditions

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Ing. Peter Kocnár
Sanácia havárie oporného múru na ulici Kostolný rad v Kráľovskom Chlmci

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Ing. Pavel Kratochvíl
Praktické užití zavrtávaných pilot TITAN v provozovaných objektech
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Ing. Jaroslav Lacina
Sanace Návarovského tunelu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Matt Leeming
Minova Drilling & Bolting Equipment

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Ing. Jiří Matějíček
Pasportizace tunelů programem TunnelMap

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák
Oprava a zatěsnění železobetonové šachty Senica

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák
Wonkův most Pardubice – výplňové injektáže

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. P. Rovnaník, P. Rovnaníková, P. Bayer
Vlastnosti bezslínkových kompozitů po vysokoteplotním namáhání

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Ing. Jiří Svoboda; Ing. Ondřej Fuchs
Sanace neznámých podzemních prostor (kaveren) v zastavěném území centra Prahy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., Ing. Kamil Souček, Ph.D.
Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Oldřich Tomíček, Ing. Michal Grossmann, Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Použití metakrylátových gelů při sanaci novodobých objektů

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Ing. Martin Vágner, Ing. Adam Janíček
Trvalé zajištění výkopu stavební jámy hřebíkováním s využití sklolaminátových tyčí Rockbolt

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 28. Doc.Ing.Karel VOJTASÍK, CSc.
Posouzení efektivity zhutňování prostředí metodami objemové zonální expanze

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :
Přednáška 29. Ing. Richard Wojnar
Zesílení stropů pro rozšíření otvorů metodou předpínaných uhlíkových lamel na objektu BB Centrum Building E – Administrativní centrum – Praha 4

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/
Seminář 2005 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2005/
Seminář 2006 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2006/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :