VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
The proceedings of the 11th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2006

Ostrava 16.-17.3.2006


ISBN 80-248-1047-6

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ing. Michal Grossmann
Systém pro sanace netěsných dilatačních spár betonových konstrukcí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Ing. Peter Kocnár, Ing. Michal Grossmann
Využitie polyuretánových materiálov pri komplexnej rekonštrukcii priepustu v km 221,466 trate Košice – Žilina – skúsenosti z injektáže v zimnom období

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Ing. Rudolf Ziegler
Realizace sanačních prací v železničním tunelu Fabián III na trati Petrošani-Tirgu Jiu v Rumunsku

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., Ing. Robert Hok, Ing. Ľubica Polomská
4. Poruchy tesneni derivacných kanalóv a ich vplyv na stabilitu hrádzí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Ing. Alexandr Butovič, Ing. Jan Frantl
Horninové injektáže při ražbě průzkumné štoly Blanka v Praze

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jiří Švarc
Sanace horninového prostředí v okolí střední opěry tunelu Valík

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Ing. Lubomír Turinič
Uloženie dočasného železničného mosta na stene z tryskovej injektáže

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Ing. Miroslav Kochánek, Ing. Maroš Dávid
Ražba dvoukolejného tunelu metra pod zástavbou v ulici Soupající na trase IV. C2 v Praze

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Ing. Jiří Follprecht, Ing. Zdeněk Cigler
Cyklistická stezka ve Velkém Poříčí – zkušenosti ze zhotovení základových bloků ocelové lávky a jejich kotvení pomocí kotev Titan 52/26
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Ing. Jiří Follprecht, Ing. Zdeněk Cigler
Sanace sesuvu zářezu železniční trati Bylnice – Horní Lideč 7,876 – 7,900 km

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Zdeněk Halaška, Ladislav Vodhaněl, Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc.
Metody těsnění tunelů pražského metra

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Pavel Buřič, Mgr. Jan Bůžek
Údržba skalních zářezů a svahů

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Jaroslav Šimek, Ing. Adriana Javorčeková
Pojistný systém pro hydroizolační systémy tunelů, izolovaných v celém profilu foliemi z plastů PVC, nebo PE

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Adam Janíček
Použití zavrtávacích kotevních tyčí pro vytváření trvalých prvků

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Jan Dufka
Stabilizace svahů systémem Geobrugg Tecco

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Iva Hašlerová
Sanační systém „CT-95“ z pohledu evropských norem řady EN 1504 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Ing. Pavel Merta
Realizace dynamických penetračních zkoušek – levá plavební komora, vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Dr. Ing. Hynek Lahuta, Ing. Rudolf Ziegler
Příspěvek k problematice těsnění dilatací

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Grzegorz Politański, Krzysztof Chabrzyk, Mariusz Rasek
Krzemopur: dwuskładnikowy system mineralno – organiczny zastosowanie w obiekcie hydrotechnicznym

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Chyby a nedostatky stavebně-geologického průzkumu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Hutnící injektáže - Compaction grouting

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Prof. Ing. Jiří Horký, CSc., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Lukáš Ďuriš
Kolektory – možná rizika při jejich výstavbě

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Ing. Milan Stoniš, Ing. Antonín Kunz, Ing. Jiří Koníček, Ing. Břetislav Škola
Využití injektážní stěny při likvidaci podzemního požáru důlního odvalu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Ing. Kamil Souček, Ing. Lubomír Staš, Yuzo Obara, Daisuke Fukahori
Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Ing. Jiří Chlebík, Ing. Věslav Galuszka
Příprava porubu 139 910 na dole Lazy ve sloji č.39 (512) v oblasti 9. dobývací kry

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Karel Adamec, Ing. Jiří Šebesta
Využití fenolové pěny Ekoflex při zdolávání závalu na raženém průzkumném překopu 5302 na dole ČSM-Jih

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Ing. Milan Čempel, Ing. Jiří Šebesta
Použití cementové směsi Wilfoam K jako základkového polštáře při stavbě kříže na dole Darkov

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 28. Ing. Vladimír Krčmář
Zpevnění výztuže chodby č. 01194 II. část na dole ČSA

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :
Přednáška 29. Doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr., Ing. Petr Šelešovský, Ing. Petr Čada, Dr.
Nové pohledy na hodnocení a eliminaci rizika výbuchu metanu v plynujících dolech

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 30. Ing. Peter Šelešovský, Ing. Petr Čada, Dr.
Nové typy uzavíracích hrází při uzavírání požářišť ve velkých profilech

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Závěr Stáhnout video
Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/
Seminář 2005 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2005/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :