VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
The proceedings of the 10th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2005

Ostrava 3.-4.2.2005


ISBN 80-248-0758-0

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ing. Jirí Martinčík
Problematika devastace výztuže akumulačních zásobníků dopravou těživa

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Dr. inż. Henryk KLETA
Rekonstrukcja uskodzonej betonowej obudowy szybu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Petr Kříž, Antonín Hájek
Založení mezičelby žíly 48 na dole Rožná I cementopopílkovou směsí CP.Mix

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. RNDr. Ing. B. Staš, CSc., Doc. Ing. R. Šňupárek, CSc., Ing. K. Souček
Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Václav Brožík
Použití pružné fólie k zamezení průtahu větrů

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Ing. Vladimír Krčmář
Možnosti využití vrtací soupravy MORATH v podzemí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Mgr inż. Krzysztof Chabrzyk, Mgr inż. Stanisław Makarski, Dr. inż. Jan Franek
Krzemopur – new organic-mineral two component system


Přednáška 8. Jaroslaw Drozd, Jiří Šebesta
AIRTITE PL – a mineral coating for sealing


Přednáška 9. Libor Paloncy, Česlav Hanzlik, Kamil Souček, Richard Šňupárek
Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky


Přednáška 10. Ing. Pavel Šípek, RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Optimalizace pažení stavební jámy výstupní komory z kolektoru, situované před hotelovým domem Imperial, založené na stabilizaci zemního okolí technologií kotvení a hřebíkování

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Ing. Pavel Šípek
Optimalizace technického řešení výstavby startovací těžní šachty Š51, pro mikrotunelovací štít Iseki, s přenosem tlačné síly do zemního masívu přes tyčové mikropiloty Titan

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Dipl.-Wirt.Ing. Oliver Freudenreich
Innovative slope stabilisation by using ISCHEBECK TITAN Soil Nails

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jaroslav Ryšávka
ČD, Sanace sesuvu železničního náspu 1. TK trati Chomutov – Cheb, km 186,690 – 186,730

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Petr Ondrášek, Ing. Martin Galvánek
ČD, Přejezd žel. uzlem Choceň: Sanace skalních stěn v km 270,4 – 270,7

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Petr Šoupal, Ing. Jaroslav Ryšávka, Ing. Petr Ondrášek
10 let činnosti společnosti UNIGEO a.s., divize SANEKO v oblasti zpevňování, těsnění a kotvení horninového masívu a stavebních konstrukcí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Ing. Karel Franczyk, Ing. Karel Dolinek
Problematika zpevňování předpolí ražby Kolektoru Centrum Ostrava a jeho dopad na stabilitu díla a okolí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Jiří Krajíček
Zajištění pilířů a ražba rozpletů na tunelech Mrázovka


Přednáška 18. Ing. Tomáš Zdražila
Výstavba Metra IV.C1 (Holešovice - Ládví), traťový úsek Troja - Kobylisy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Ing. Jiří Ščučka, Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Ing. Jaroslav Lacina
Zpevňování jílovitých zemin tryskovou injektáží

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Ing. Zdeněk Cigler, Ing. Oldřich Doležal
Utěsňování přítoků podzemní vody v ostění štolového přivaděče pitné vody Želivka

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Ing. Jaroslav Matějů, Ing. Zdeněk Cigler
Statické zajištění historické budovy Ostravského muzea

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Ing. Jiří Follprecht
Sanace podzemních dutin pod stavbou parkovacího domu v Brně

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Ing. Michal Grossmann
Nový pohled na injekční materiály pro oblast podzemního a pozemního stavitelství společnosti Minova bohemia

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Iva Hašlerová
Nové materiály na cementové bázi – Sanační systém „CT – 95“

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Petr Kučera
Ražba tunelu Hrastovec v Chorvatsku pod ochrannou trubkových deštníků

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. mgr inż. Wojciech WĘZIK, mgr inż. Jan TREPKA, dr inż. Jan FRANEK
Wyroby proszkowe – systemy i zastosowania


Přednáška 28. Marek Grocholewski
“The Monolith” concept
Přednáška 29. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., RNDr. Gustáv Mosendz, Ing. Ján Hummel
Kontrolné a injekčné práce v mimoriadnych podmienkach

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 30. Ing. Rudolf Ziegler, Ing. Adam Janíček, Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
CARBOCRYL WV – Některé výsledky zkoušek mechanických vlastností

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 31. Michal Šťavíček, Jaroslav Šťavíček
Zkušenosti z aplikací metakrylátových gelů carbocryl při sanacích betonových konstrukcí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 32. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák
Aktivace pojistného injekčního systému mezilehlých fóliových hydroizolací tunelu Mrázovka

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 33. Ing. Milan Červený, Ing. Jan Sedláček
Hloubení šachtice v Gijónu (Španělsko)

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 34. Dipl. Ing Peter Simon
Barcelona: Metroline N° 9


Přednáška 35. Ing. Jiří Svoboda, Ing. Pavel Menger, Ing. O. Fabian
Projektování kolektoru Vodičkova v centrální oblasti Prahy


Přednáška 36. Ing. Ondřej Fuchs, Ing. Pavel Kacíř
Ražba kolektoru Vodičkova v Praze 1 pod ochranou tryskové injektáže

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 37. Ing. Rudolf Ziegler
Příprava sanačních prací v železničním tunelu na trati Petrošani – Tirgu Jiu, CFR – Rumunsko

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 38. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš, RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Možnosti zvýšení únosnosti ostění kanalizačního sběrače

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 39. Mag.rer.nat Dr.mont. Jürgen Hönig
Praxiserfahrung mit alternativen Ankersystemen am Beispiel der Foresight Erdanker

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 40. Ing. Rudolf Ziegler, Ing. Radovan Matzner
Technologie pro zvyšování odolnosti staveb proti povodním

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 41. Ing. Peter Slašťan
Výber zaujímavých zrealizovaných a pripravovaných sanačných projektov s použitím PU živíc na Slovensku v roku 2004


Závěr Stáhnout video
Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/
Seminář 2004 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2004/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :