VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
CARBOTECH BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 9. mezinárodního semináře
The proceedings of the 9th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2004

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2004

Ostrava 12.-13.2.2004


ISBN 80-248-0549-9

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Ing. Vladimír Krčmář, Ing. Jiří Šebesta
Materiály pro provádění těsnících membrán

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Ing. Jiří Martinčík, Miroslav Rychlý
2. etapa sanace jámy Doubrava III

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Ing. Karel Adamec, Ing. Karel Blahut
Zesílení výztuže chodby č. 320 393/1 na Dole ČSM, závod Jih pomocí kotvení


Přednáška 4. Ing. Oldřich Antek, Ing. Milan Červený, Eduard Foltýn
Sanace výztuže šibíku č.932 na Dole ČSA, lokalita Doubrava


Přednáška 5. Dr. Ing. Petr Čada, Jiří Křístek, Ing. Vladimír Krčmář
Vyplňování volných prostor WILFOAMEM K netradiční metodou

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Ing. Karel TOBOLA, Jiří ŠEBESTA
Sanace překopu 2072.2 v oblasti přechodu poruchových pásem

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Ing. Vladimír Hozza, Ing. Drahomír Janíček
Stabilizace předpolí ražených kolektorů Ostrava Centrum

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Barbieri Emanuele
Fiber reinforcement materials: new development in post-tensioned anchors

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 9. Mag. Siegfried Genshofer
DSI Hollow Bolt Anchors support Eichelberg Tunnel

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 10. Dr. Wolfgang Cornely, Dipl. Ing. Karl-Heinz Lindenbauer
Silikate foams – a helpful tool in the stabilisation of old mining structures near the surface

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Dr. Siegfried Grund, Ing. Michal Grossmann
Metakrylátové gely carbocryl

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 12. Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jaroslav Ryšávka
Faktory ovlivňující možné způsoby sanace podzákladí stávajících objektů v lokalitě Ostrava

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler
Sanace opěrných zdí v historickém centru města Fulnek

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák, Ing. Michal Grossmann
Dotěsňování – aktivace injektážního systému a sanace poruch mezilehlých foliových izolací metodou gelových injektáží

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Adam Janíček
Historie a současný vývoj horninových svorníků

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Ing. Petr Kučera
Možnosti použití vrtací soupravy MORATH

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák, Ing. Adam Janíček
Stabilizace podzákladí podlah budovy Policie ČR Strakonice PUR pryskyřicemi

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 18. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.,Ing. Monika Súľovská, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.,Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.,RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Hydrodynamické procesy vo vrtoch při kontrole injektovaných clôn

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Ing. Jan Frantl
Blanka - Průzkumná štola Městského okruhu Špejchar–Pelc Tyrolka

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Ing. Kamil Souček, RNDr. Lubomír Staš, CSc.,Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., Ing. Irena Kroutilová, RNDr Libor. Matějka
Laboratorní výzkum dostupných epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Ing. Kamil Souček, RNDr. Lubomír Staš, CSc.,Doc. Ing. Richard Šňupárek, Ing.Tomáš Hanzlíček, Ing.Michaela Steinerová, Doc. RNDr. Pavel Straka
Kondenzované systémy odpadových aluminium-silikátů a jejich možnosti využití v injektážním procesu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Dr. Ing. Hynek Lahuta
Modelování vývoje sil v kotvách zářezu v bobtnavých zeminách

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 23. Ing. Lukáš Ďuriš, Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
Vliv změn homogenity a vlastností horninového prostředí na zatížení kotev na příkladu tunelu Březno

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 24. Prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Moderní trendy v rozpojování hornin výbuchem

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Dr. Ing. Hynek Lahuta, Ing. Josef Mráz
Únosnost a přetváření tyčových mikropilot TITAN v závislosti na vlastnostech horninového prostředí a jejich délce

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Barbara Ohnheisrová
Klasifikace metod úpravy kvality horninového prostředí a možnosti jejich uplatnění v geotechnických stavbách při volbě výpočetních postupů hodnotících nastalé změny

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Ing. Karel Franczyk, Ing. Karel Dolinek
Stabilizace předpolí ražby Kolektor centrum Ostrava z pohledu generálního zhotovitele


Přednáška 28. Dipl.-Wirt.Ing. Oliver Freudenreich
Anti heaving of a foundation plate with TITAN 103/51 Micropiles at the Dutch Railway Line “Betuweline”
Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/
Seminář 2003 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2003/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :