VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
CARBOTECH BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 8. mezinárodního semináře
The proceedings of the 8th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2003

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2003

Ostrava 13.-14.2.2003


ISBN 80-248-0241-4

Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Dr.Ing. Jan Bódi, Ing. Antonín Poštulka
Injektovatelnost stavebních konstrukcí pomocí polyuretanový pryskyřic

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 2. Ing. Zdeněk Cigler, Dr.Ing. Jan Bódi
Zkušenosti z prvních aplikací a z vývoje technologie sanace poškozených stropů ze stropních desek HURDIS

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 3. Ing. Zdeněk Cigler
Zpevňování komínového zdiva nízkotlakou injektáží a systémem Helifix

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 4. Ing. Michal Grossmann
Injekční příslušenství pro pozemní stavitelství: injekční hadice PREDIMAX

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 5. Ing. Michal Grossmann
Nové injekční materiály v sortimentu CTB

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 6. Reinhard Müller
Contemporary grouting equipment

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 7. Dipl.-Ing. Thorsten Tatzki
CIPS – A new permeation grouting technology

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 8. Ing. Milan Andrýsek, Ing. Karel Tobola
Praktické zkušenosti z výstavby proniku do provozované výdušné jámy Mír 4 na Dole Darkov


Přednáška 9. Dr.Ing. Petr Čada, Ing. Zdeňek Pavelek
Vyplňování výlomu komunikujícího se stařinami WILFOAMEM K

Přednáška 10. Luboš Dúbravka
Přechod tektonické poruchy porubem

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 11. Dr inż. Henryk Kleta
Nośność obudowy szybu upodatnionej geomateriałami w świetle analizy numerycznej

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 12. Ing. Jiří Koníček
Stabilizace terénu v okolí starých důlních děl

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 13. Ing. Tadeusz Konieczny
Sanace kříže 1036/1035A na Dole Čs. armáda, o.z. Karviná

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 14. Ing. Jiří Šebesta, Rostislav Mikošek
Využití prefabrikovaných stavebních hmot při zřizování ochranných žeber v polských dolech

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 15. Ing. Kamil Souček, Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Stabilizace důlní chodby pomocí kotvení uhelného pilíře

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 16. Ing. Jaromír Heřt
Aplikace metody obvodového vrubu s předklenbou v podmínkách poddolovaného území tunelu Březno

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 17. Ing. Drahomír Janíček, Ing. Petr Szatanik
Návrh zajištění předpolí ražby kolektorů metodou MONOJET 200

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 18. Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc, RNDr. Eva Hrubešová, PhD.,Dr.Ing. Jan Bódi, Prof.Ing. Josef Hulla, DrSc.
Stabilita protipovodňových hrází řeky Dunaje na ostrově Szentendre

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 19. Emanuele Barbieri
Composite materials: high new technology for ground consolidation

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 20. Ing. Adam Janíček
Drenážní systémy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 21. Mag. Siegfried Genshofer
Use of DYWIDAG permanent strand anchors on permafrost - Grosglockner in the austrian alps

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 22. Ing. Marie Hušková, Ing. Boris Plšek
Sanace klenby a hřebene skalního mostu nad vchodem do punkevní jeskyně

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 23. A.G. Shashkin, M.B. Lisük, E.B. Laschkova, V.Y. Smolenkov
Pressure grouting superstructure strenghtening and subsoil underpinning of Peter the great´s palace near St. petersburg

Přednáška 24. Ing. Jaroslav Ryšávka, Ing. Petr Ondrášek, Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Následky povodní v roce 2002

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 25. Ing. Jaroslav Ryšávka, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Pavel Merta
Těsnící injektáž podchodu v žst. Podivín, traťový úsek Břeclav-Vranovice

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 26. Ing. Jaroslav Ryšávka, Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc., Prof.Ing. Josef Hulla, DrSc., Ing. Petr Ondrášek
Sanace železničního náspu trati Hontianské Nemce - Krupina

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :


Přednáška 27. Prof.dr hab.inż. Jan Zych, Mgr inż. Kazimierz Spyra, Mgr inż. Stanislaw Zawada
Wzmacnianie podłoża gruntowego metodą iniekcji ciśnieniowej pod nasypy drogowe i obiekty inżynierskie autostrady A4

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 28. Rheinische Baustoffwerke GmbH
ProMineral – ProMont - "Rock Stabilizer"


Přednáška 29. Eng. Emil Stanchev, Dr. Eng. Alexander Vatzkichev
Practical problems of strengthening and sealing of hydrotechnical tunnels
Sborník Stáhnout Seznam přihlášených Stáhnout
Seminář 2001 http://www.fast.vsb.cz/science/konf-02-2001/Welcome.html
Seminář 2002 http://www.fast.vsb.cz/science/seminar2002/

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :