VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
CARBOTECH BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 7. mezinárodního semináře
The proceedings of the 7th International Seminary

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2002

Reinforcement, sealing and anchoring of rock massive and building structures 2002

Ostrava 14.-15.2.2002


Zahájení


Zahájení


Přednáška 1. Michal Grossmann
Nové injektážní materiály v sortimentu firmy CarboTech - Bohemia

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 2. Wolfgang Cornely
Sealing with CarboTech Fosroc synthetic resing
 
Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 3. Adam Janíček
Nové směry a materiály v oblasti kotevní techniky a jejich aplikace

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 4. Lutz Wichter, Siegfried Genshofer
Recent developments in ground anchors, tension piles and soil nails


Přednáška 5. E.F.Ischebeck
Innovative foundation techniques using titan self drilling, dynamic grouting hollow micro piles

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 6. Vladimír Krčmář, Hans-Jürgen Moberg
Nové trendy při řešení hornické problematiky z hlediska produktů CTB

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 7. Petr Čada, Pavel Kolek
Ochrana jámy č. 5 před průsaky spodních vod

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 8. Svatopluk Čech, Rostislav Mikošek
Zábrana výstupu metanu do důlního díla ze stařin porubu při větrání systémem "Y"


Přednáška 9. Zbyšek Folwarczný, Roman Przybyla
Zpevnění a utěsnění uhelného celíku ve 29B. sloji 2. kra močovinovou pryskyřicí

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 10. Tomáš Hečko, Karel Tobola, Rostislav Mikošek
Technologie kotvení pásových dopravníků pomocí pilot


Přednáška 11. Boleslav Kowalczyk
Návrh a realizace zpevnění hornin při přechodu Albrechtické poruchy při ražbě překopu č. 2072.2 na Dole Darkov, o.z.

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 12. Stanislav Kuba, Petr Szatanik, Karel Polach
Zpevňování důlních děl na lokalitě Doubrava Dolu Čs. armáda injektážemi a svorníkováním

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 13. Kamil Souček, Richard Šňupárek
Uhelné geokompozity - výsledky laboratorních zkoušek

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 14. Pavel Šípek
Sanace zásobníků


Přednáška 15. Alexander Vatzkitchev
Sealing works under temporary hydro-insulating barrier of cold channel "Kozlodui" nuclear power station

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 16. Jaromír Zlámal
Hydroizolace šachet v terase Vltavy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 17. Jiří Svoboda, Ivan Gábryš, Stanislav Sibert
Tunel Horelica sanace geologické poruchy v km 2,960

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 18. Paulo Henrique Tsingos
Guidelines for injection in underground construction and tunnelling


Přednáška 19. Jan Šperger
Sanační a kompenzační injektáže na tunelu Mrázovka


Přednáška 20. Zdeňek Motyčka
Poznámky o zpevňování a těsnění hornin při výstavbě tunelů III. uplatnění tryskové injektáže

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 21. Miloslav Novotný, Ladislav Odháněl
Sanace podzemních staveb prováděné a.s. Metrostav

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 22. Karel Kubečka, Robert Kořínek
Utěsňování železobetonových konstrukcí zásobníků ropy v horninovém prostředí proti průsaku vody a ropy

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 23. Petr Slašťan, Josef Hulla
Uplatnenie polyuretanových živíc na Slovensku v roku 2001

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 24. Jan Bódi, Adorján Gável, Sándor Szabó
Aplikace polyuretanových injektážních technologií při ochraně proti povodním

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 25. Jiří Hájovský, Karel Kvasil
Stabilizace zemního prostředí nad kanalizační sítí


Přednáška 26. Radim Čajka, Stanislav Starzycny
Podchycení základů Ostravské university pomocí mikropilotové podzemní stěny kotvené předpětím

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 27. Martin Havelka, Libor Marek
Oprava mostu v km 22,043 trati Jaroměř - Královec


Přednáška 28. Jaroslav Ryšávka, Josef Aldorf, Josef Rezek
Sanace mostu v Polomi

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 29. Jaroslav Král, Jana Staňková
Rekonstrukce lázeňského domu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 30. Karel Vojtasík, Josef Aldorf, Hynek Lahuta
Příspěvek ke stanovení únosnosti zeminových kotev

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 31. Jan Zych, Andrzej Kubaňski, Stanislaw Zawada
Przystosowanie podpór mostu kolejowego dla potrzeb wykonania glebokiego kanalu ulgi rzeki Odry w Opolu

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 32. Josef Aldorf, Jaroslav Ryšávka
Návrh netradičního postupu zpevnění násypového tělesa železniční trati

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :

Přednáška 33. Hynek Lahuta, Josef Aldorf
Únosnost sedání mikropilot TITAN stanovené 3D modelem MKP

Náměty a připomínky k tomuto příspěvku zasílejte na e-mail :
Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :