VŠB - Technická univerzita
Fakulta stavební
Katedra stavební mechaniky


Mezinárodní konference

MODELOVÁNÍ V MECHANICE 2005

On-line sborník příspěvků a prezentací Fotogalerie


On-line sborník příspěvků a prezentací


00_uvod_slovo.jpg

Úvodní slovo
Janas Petr
příspěvek (pdf 16 kB)


02_brdecko.jpg

Modelování železobetonových desek programem INCA
Brdečko Luděk
příspěvek (pdf 173 kB)


black.jpg

Nelokální modely a jejich implementace v ŽB deskách
Brdečko Luděk
příspěvek (pdf 243 kB)


03_brozovsky.gif

Numerical Models of Trabecular Bone
Brožovský Jiří, Lausová Lenka
příspěvek (pdf 495 kB) , prezentace (ppt 274 kB)


03_brozovsky.gif

Paralelizace výpočtu založených na simulačních technikách typu Monte Carlo
Brožovský Jiří
příspěvek (pdf 1062 kB)


black.jpg

Požární odolnost překladu vylehčeného dutinou
Čajka Radim, Matečková Pavlína
příspěvek (pdf 407 kB) , prezentace (ppt 543 kB)


06_frantik.jpg

Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky.
Frantík Petr, Keršner Zbyněk, Štancl Patrik
příspěvek (pdf 314 kB) , prezentace (ppt 780 kB)


07_gratza.jpg

Statická analýza připojení potrubí z polyetylénu
Gratza Roman, Kytýr Jiří
příspěvek (pdf 104 kB) , prezentace (ppt 260 kB)


black.jpg

Seizmicita a jej vplyv na konštrukčné systémy výškových budov
Ivánková Oľga
příspěvek (pdf 530 kB)


black.jpg

Modelování součinnosti ocelové obloukové výztuže s horninovým masivem
Janas Petr, Krejsa Martin, Janas Karel
příspěvek (pdf 452 kB) , prezentace (ppt 2727 kB)


black.jpg

Interakcia podložia a hornej stavby
Jendželovský Norbert, Lenk Peter
příspěvek (pdf 460 kB)


black.jpg

Srovnání výpočetních modelů desky vyztužené trámem
Kasl Libor, Materna Alois
příspěvek (pdf 213 kB) , prezentace (ppt 600 kB)


12_kolos.jpg

Citlivost fyzikálně nelineárního výpočtu na materiálový model
Kološ Ivan
příspěvek (pdf 365 kB) , prezentace (ppt 731 kB)


13_konecny.jpg

Stabilita prutu s využitím numerického řešení v rámci metody SBRA
Konečný Petr
příspěvek (pdf 111 kB) , prezentace (ppt 811 kB)


black.jpg

Riešenie laminátovej rovinnej konštrukcie od účinku ohybového zaťaženia
Kormaníková Eva, Ďuraj Ján
příspěvek (pdf 163 kB)


black.jpg

Probability Seismic Hazard Loads for Mochovce Site
Králik Juraj
příspěvek (pdf 107 kB)


16_tines.jpg

Analýza seizmickej odolnosi železobetónových rámov s využitím ich plastickej rezervy podľa Eurokódov
Králik Juraj, Tínes Radoslav
příspěvek (pdf 105 kB) , prezentace (ppt 750 kB)


black.jpg

Probability Analysis of reinforced concrete structure considering nonlinear behavour and degradation effects
Králik Juraj, Varga Tomáš
příspěvek (pdf 797 kB)


18_krivy.jpg

Posudek spolehlivosti ocelových prutových konstrukcí podle teorie druhého řádu
Křivý Vít, Marek Pavel
příspěvek (pdf 172 kB) , prezentace (ppt 801 kB)


19_kubza.jpg

Analýza kontaktního chování spirálovitého lana
Kubza Karel, Kytýr Jiří
příspěvek (pdf 148 kB) , prezentace (ppt 315 kB)


black.jpg

Viscoelastic Analysis of Cylindical Shells
Malast Miroslav, Sumec Jozef
příspěvek (pdf 990 kB)


black.jpg

Analýza aproximácie zaťaženia na odozvu tlmeného systému
Marton Pavol
příspěvek (pdf 85 kB)


black.jpg

Numerické ananlýzy historické konstrukce Karlova mostu v Praze
Materna Alois, Brožovský Jiří
příspěvek (pdf 1888 kB)


23_matesova.jpg

Simulace lomové zkoušky kvazikřehkých materiálů podrobených vysokoteplotnímu namáhání
Matesová Dita, Lehký David, Keršner Zbyněk
příspěvek (pdf 383 kB) , prezentace (ppt 5703 kB)


24_melcer.jpg

Experimentálna analýza doskových podkladov koľaje
Melcer Jozef, Kuchárová Daniela
příspěvek (pdf 370 kB) , prezentace (ppt 1339 kB)


25_michalcova.jpg

Modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry
Michalcová Vladimíra, Lausová Lenka
příspěvek (pdf 184 kB) , prezentace (ppt 4260 kB)


black.jpg

Vplyv okolitého priťaženia na napätosť a deformáciu základovéj dosky
Mistríková Zora
příspěvek (pdf 279 kB)


27_moravcik.jpg

Analýza dynamickej odozvy koľajového roštu pri prejazde vlakov
Moravčík Milan
příspěvek (pdf 410 kB)


black.jpg

Alternativní metoda analýzy stavu napjatosti a deformace pružného poloprostoru
Mynarz Miroslav, Brožovský Jiří
příspěvek (pdf 941 kB) , prezentace (ppt 542 kB)


29_pernica.jpg

Corrosion induced cracking: Analytical and nonlinear fracture mechanics modelling
Pernica Florentina, Novák Drahomír
příspěvek (pdf 301 kB) , prezentace (ppt 17755 kB)


black.jpg

Nelineární odezva železobetonové rámové konstrukce na seizmické zatížení
Pohl Karel
příspěvek (pdf 122 kB)


black.jpg

Systém Switch-Earth pro efektivní modelování zemětřesení v prostředí SBRA-Importance Sampling
Praks Pavel, Václavek Leo, Briš Radim
příspěvek (pdf 460 kB) , prezentace (ppt 309 kB)


black.jpg

Ohybová únosnost železobetonového mostního průřezu metodou SBRA
Rieger Miloš, Kubečka Karel
příspěvek (pdf 393 kB)


33_routil.jpg

Modelování chování předpjatého pražce při kontrolní zkoušce vliv proměnlivosti předpětí
Řoutil Ladislav, Keršner Zbyněk, Veselý Václav
příspěvek (pdf 210 kB) , prezentace (ppt 3349 kB)


34_sekanina.jpg

Modelování předpětí na lokálně podepřenou desku
Sekanina David
příspěvek (pdf 593 kB) , prezentace (ppt 3790 kB)


35_tvrda.jpg

Analýza vplyvu koeficientov citlivosti pri evolučnej konštrukčnej optimalizácii
Tvrdá Katarína, Dický Jozef
příspěvek (pdf 160 kB) , prezentace (ppt 1013 kB)


Ostrava, 10. 2. 2005

ISBN: 80-248-0776-9


On-line sborník příspěvků a prezentací Fotogalerie


Zpět na počátek

petr.konecny@vsb.cz

7.4.2005