[VŠB FAST]

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Katedra dopravního stavitelství

 

Základní Projekty Publikace Výuka
[Portrét]
Pracovní zařazení, akademické funkce
 • docent
Pracoviště
Fakulta Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Katedra Katedra dopravního stavitelství
Zařazení docent
Adresa L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba
Místnost B203/2, C303/2
E-Mail miloslav.rezac@vsb.cz
Telefon 597 321 313
GSM 733 627 876
WWW http://fast10.vsb.cz/rezac/
Členství
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Česká silniční společnost
Přehled řešených projektů od roku 2004
Projekty v oblasti vzdělávání
 • CZ.04.1.03/3.2.15/0331 Zvyšování kvalifikace v oboru Doprava (2006-2008) – ESF, Operační program Rozvoj lidských zdrojů (hlavní řešitel projektu).
  Spolupráce s CDV v.v.i.
 • CZ.1.07/2.3.00/09.150 Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (2009 – 2011) – ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (koordinátor řešitelského kolektivu FAST VŠB-TU Ostrava).
  Spolupráce s CDV v.v.i., Národní strojírenský klastr.
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0260 Inovace studijního programu Stavební inženýrství (2011 – 2014)
 • SK-CZ 612 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství (2013 – 2014) – Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR.
Výzkumné úkoly a granty
 • CEZ JI 7/98271200001 Výstavba na povodňových územích - dopravní stavby, 1999-2004 (koordinátor řešitelského kolektivu Katedry dopravního stavitelství).
 • GA ČR 103/03/Z010 Stavby ohrožené povodňovými průtoky - dopravní stavby, 2003-2004 (koordinátor řešitelského kolektivu Katedry dopravního stavitelství).
Projekty vědy a výzkumu MD ČR
 • 801/110/112 BESIDIDO, Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření, 2004 (hlavní řešitel). Spolupráce s CDV v.v.i.
 • 3427011/1503 Operační program Infrastruktura, projekt ev. č. Postavení a možnosti logistické infrastruktury v MSK s důrazem na vybudování VLC, 2007 – 2008 (koordinátor řešitelského kolektivu FAST VŠB-TU Ostrava). Spolupráce s ŘSD ČR s.p.o.
Projekt česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce
 • 107/85 Snižování nehodovosti na pozemních komunikacích dopravně inženýrskými a stavebními úpravami, 2006 -2007, FAST VŠB-TU Ostrava – SF STÚ Bratislava, (hlavní řešitel za českou stranu).
Projekt ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0013 Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na FAST VŠB-TU Ostrava (2011 – 2013) - ESF (vedoucí výzkumné skupiny Dopravní stavby).
Projekt VaV
 • IP 2272221 Výzkum interakce podloží a násypového tělesa liniových dopravních staveb, 2013 (člen řešitelského kolektivu).
Publikační činnost za poslední roky v mezinárodním měřítku
Publikace vedené v databázi Scopus
 1. ŘEZÁČ, M., a I. SKOTNICOVÁ I. Noise Attenuation From Tramway Traffic. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Nakladatelství Žilinská univerzita, 4/ 2012 s. 73-78, ISSN 1335-4205. Mentální podíl: 50 %.
 2. Řezáč, M., Cihlářová, D. a H. Staňková. Assessment of Teaching Results at Technical University In: Conference proceedings IEEE EDUCON2013. Germany: March 13-15, 2013. p. 247-252. ISBN 978-1-4673-6109-5. Mentální podíl: 50 %.
 3. ČESELSKÝ, J., PEŘINKOVÁ, M., ŘEZÁČ, M. The impact of urban structure and building typology on transport. In Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 858-862. ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-940-7. Mentální podíl: 40 %.
 4. BAUMANNOVÁ, M., ČESELSKÝ, J., ŘEZÁČ, M. Investment in Top Architecture And Its Potential For The City. In Advanced Engineering Forum. Conf. Architecture in Perspektive VI - architecture and urbanism from the 2nd half of 20 th century. Volume 12. Pfaffikon. Trans Tech Publications, 2014, s. 12-16. ISSN: 2234-9898, ISBN -13: 978-3-03835-323-2. Mentální podíl: 15 %.
 5. KROČOVÁ, Š., ŘEZÁČ, M. Infrastructure operation reliability in built-up areas. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Nakladatelství Žilinská univerzita, 2/ 2016 s. 75-78, ISSN 1335-4205. Mentální podíl: 50 %.
 6. CIHLÁŘOVÁ D., HUDEČEK, L., M. ŘEZÁČ, M., FIALA, P. and J. ZLÝ. Safety analysisof road and railway level crossing in the area influenced by mining activity. In: Conference proceedings 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Bulgaria: Jule 02-08, 2018, Issue 1.3, 817 - 824 pp. ISBN 978-619-7408-37-9/ ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2018/1.3. Mentální podíl: 30 %.
 7. ŘEZÁČ M., ROHÁČ O., HUDEČEK L. Reliability of the transport systém in an area affected by the mining underground activity. In: Conference proceedings 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Bulgaria: Jule 02-08, 2018, Issue 1.3, 729 - 735 pp. ISBN 978-619-7408-37-9/ ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2018/1.3. Mentální podíl: 40 %.
 8. KROCOVA, S., REZAC, M. and J. POKORNY. Tunnel constructions of transport infrastructure and their fire safety. In: Conference proceedings 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Bulgaria: 30-06, 2019, Issue 3.1, 609-616 pp. ISBN 978-619-7408-81-2 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2019/3.1/S12.078. Mentální podíl: 40 %
Příspěvky na indexovaných konferencích (databázi WoS)
 1. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T., a P. Šimoník. Options to Mitigate Congestion on Roads In: Conference proceedings International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2013. Jinan, China: May 25-26. 2013, Vols. 361-363 (2013) pp 2049-2052, ISSN 1660-9336. Mentální podíl: 30 %.
 2. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a M. KLUDKA. Operation of Intelligent Transportation Systems of the City Ostrava in Czech Republic. In: Conference proceedings 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2013. Bulgaria: June 16-22, 2013, Vols. 1 (2013) pp 183-190, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-9-0. Mentální podíl: 40 %.
 3. CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T. A M. ŘEZÁČ. Roads Problems on Undermined Areas in the Moravian-Silesian region. In: Conference proceedings The 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013. Kunming, China: December 14-15, 2013. Vols. 505-506, pp. 477-480. ISBN 978-3-03835-006-4. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.505-506.47. Mentální podíl: 40 %.
 4. CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T., ŘEZÁČ, M. A T. SLONKA. Analysis of Sight Conditions from Driver Position. In: Conference proceedings The 2nd/2013 International Conference on Applied Mechanics and Materials, ICAMM 2013. Zhuhai, China: November 23-24, 2013. Vols. 505 -506, pp. 375-379. ISBN 978-3-03835-006-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.505-506.37. Mentální podíl: 30 %.
Příspěvky na konferencích
 1. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The reliability of transport infrastructure in flood areas. In: Sborník 4-th european conference ofyoung research and science workers in transport and telecommucations TRANSCOM 2001. University of Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2001, s. 65 – 68. ISBN 80-7100-852-4. Mentální podíl: 50 %.
 2. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The reliability of transport constructions in special conditions. In: Sborník 3-rd international conference of PhD students. University of Miskolc, Hungary: Nakladatel University of Miskolc, Hungary, 2001, s. 187 – 192. ISBN 963 661 480 6, 963 661 482 2. Mentální podíl: 50 %.
 3. ŘEZÁČ, M. Dopravní infrastruktura v zátopových územích aglomerací. In: Sborník Mezinárodní konference Doprava v městských aglomeraciách. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity: Nakladatel Žilinská univerzita, 2001, s. 45 – 49. ISBN 80-7100-881-8.
 4. BROUL, J., a M. ŘEZÁČ. Sledování spolehlivosti zemního tělesa pozemních komunikací. In: Sborník Mezinárodní konference TRANSPORT 2001. Ostrava: Nakladatel VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 7-17. ISBN 80-248-0002-0. Mentální podíl: 40 %.
 5. ŘEZÁČ, M., a J.VESELÁ. Možnosti využití vysokopevnostních betonů v inženýrském stavitelství. In: Sborník CONCON 2002, 4. Ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství. Praha FAST ČVUT: Nakladatel ČVUT Praha, 2002, s. 34-38, ISBN 80-238-8272-4. Mentální podíl: 60 %.
 6. ŘEZÁČ, M., I. MAHDALOVÁ a M. KRAJČOVIČ. The Traffic Accidents on the Roads in the Czech Republic. In: Sborník VIL Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, sekcia č. 4. Košice Technická univerzita - stavebná fakulta: Nakladatel Technická univerzita Košice, 2002, s. 65 – 68. ISBN 80-7099-810-5. Mentální podíl: 60 %.
 7. ŘEZÁČ, M., J. BROUL, L. HUDEČEK a M. KRAJČOVIČ. Sledování bezpečnosti liniových staveb v povodňových územích. In: Sborník Celoštátny seminář so zahraničnou účasťou DIALNICA. Podbanské: Nakladatel Dom techniky ZSVTS Košice, 2002, s. 106 – 110. ISBN 80-232-0208-1. Mentální podíl: 30 %.
 8. KRAJČOVIČ, M., I. MAHDALOVÁ a M.ŘEZÁČ. Doprava ve městech a její problémy. In: Sborník konference Rozvoj dopravy v Košiciach a Východoslovenskom regióne. Košice: Nakladatel Dom techniky ZSVTS Košice, 2002, s. 119 – 122. ISBN 80-232-0209-X. Mentální podíl: 20 %.
 9. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Vybavenost pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu. In: Sborník medzinárodnej konferencie DIALNICA - VIL ročník. Bratislava: Nakladatel Výstavisko Bratislava a.s., 2002, s. 68-73. ISBN 80-969365-5-0. Mentální podíl: 50 %.
 10. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. In: Sborník mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2002'. Ostrava: 2002, s. 31-37. ISBN 80-248-0202-3. Mentální podíl: 40 %.
 11. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Modelování úrovně kvality pozemních komunikací. In: Sborník 5. Seminář s mezinárodní účastí Q - 2003 Asfaltové vozovky. Žilina: Nakladatel Výstavisko Bratislava a.s., 2003, s. 10-13. ISBN 80-8070-061-3. Mentální podíl: 50 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Width Configuration of a Communications as a Traffic Safety Factor. In: Sborník 1lth International Scientific Conference. Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2003, s. 225 – 230. ISBN 80-8070-116-4.
 13. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Transport Constructions Safety in Czech republic Flood Areas. In: Sborník 6th International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Moscenička Draga, Croatia: Nakladatel Institut Gradevinarstva a Hrvatske,d.d., 2003, s. 33 – 39. ISBN 953-96245-5-X. Mentální podíl: 40 %.
 14. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Construction Adaptation for Considerable Road Safety 1/48 in Ostrava Region in Czech republic. In: Sborník konference Systémy transportowe. Katowice, Polsko: Nakladatel Politechnika Slaska, 2003, s. 139 -146. ISSN 0209-3324. Ment. podíl: 50 %.
 15. BROUL, J., L. HUDEČEK, M. KRAJČOVIČ a M. ŘEZÁČ. Quality Evulation for Quality in Roads. In: Sborník III. mezinárodní vědecká konference Quality andReliability in Building Industry. Levoča, Slovensko: Nakladatel Žilinská univerzita, 2003, s. 79-84. ISBN 80-7099-746-X. Mentální podíl: 20 %.
 16. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The some problemes of Transport Constructions reability. In: Sborník Naukových statej problémy teorii i praktiky budovnictva. Státní univerzita, Lvovská polytechnika: Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2003, s.17 (abs.). ISBN 966-95090-8-1. Mentální podíl: 50 %.
 17. ŘEZÁČ, M. Transport Infrastructure in Flood Areas of Agglomerations. In: Sborník Naukových statej problémy teorii i praktiky budovnictva. Státní univerzita, Lvovská polytechnika: : : Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2003, s. 29 (abs.). ISBN 966-95090-8-1.
 18. BROUL, J., M. ŘEZÁČ a I. MAHDALOVÁ. Increasing in transporting safety, new possibilities. In: Sborník IV. mezinárodní konference Katovice-Ustroń, Polsko: Nakladatel Silesian univerzity o f Technology, Plish Academy of Sience, 2004, s. 10 (abs.), ISBN 83-917156-2-0. Mentální podíl: 30 %.
 19. HUDEČEK, L., M. KRAJČOVIČ, J. BROUL a M. ŘEZÁČ. Využití modelu spolehlivosti liniových staveb. In: Sborník 6. seminář s medzinárodnou účastku Q-2004. Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2004, s. 51-55. ISBN 80-8070-233-0. Mentální podíl: 20 %.
 20. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Restoration of Cracks in Structural Elements of Transport Constructions. In: Sborník 7. mezinárodní konference. Ukrajina, Lvov: Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2005, s. 46-47. ISBN 966-95090-8-4. Mentální podíl: 50 %.
 21. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Sborník 3. konferencja naukovo-techniczna. Polsko, Katovice: Nakladatel Politechnika Slaska, 2005, s. 21-29. ISSN 0209-3324. Mentální podíl: 40 %.
 22. BROUL, J., L. HUDEČEK, P. HAVLICOVÁ, M. KRAJČOVIČ, I. MAHDALOVÁ a M. ŘEZÁČ. Zkušenosti s využitím důlních odvalů při výstavbě silnic a dálnic na Ostravsku. In: Sborník X. seminář I. Poliačka. Slovensko, Bratislava: Nakladatel STU Bratislava, 2005, s. 98-104. ISBN 80-969365-3-0. Mentální podíl: 15 %.
 23. ŘEZÁČ, M. a M. KRAJČOVIČ. Dopravní nehodovost a bezpečnostní politika v České republice. In: Sborník 3. seminář s medzinárodnou účasťou. Slovensko, Vyhne: Nakladatel Dom techniky s.r.o.,, 2005, s. 1-7. ISBN 80-232-0247-2. Mentální podíl: 60 %.
 24. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Determination of the optimal relation of building solution and expended costs. In: Sborník VII International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Croatia, Zadar: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction 2006, s. 56-66. ISBN 953-96245-6-8. Mentální podíl: 50 %.
 25. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Ekonomické porovnání provizorních a finálních řešení liniových staveb. In: Sborník Mezinárodní konference Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko, Štrbské pleso: Nakladatel Dom Techniky Košice, 2006, s. 56-66. ISBN 80-232-0246-4. Mentální podíl: 50 %.
 26. ŘEZÁČ, M. Stavební opatření zvyšující bezpečnost dopravy a efektivita jejich realizace. In: Sborník Mezinárodní konference Bezpečnosť dopravy na pozemních komunikáciách. Slovensko, Vyhne: Nakladatel Dom techniky, 2006, s. 95-100. ISBN 80-232-0263-4.
 27. ŘEZÁČ, M. Přínos realizace bezpečnostních prvků na komunikacích. In: Sborník 5. medzinárodná konferencia Dopravná infrastruktura v mestách. Slovensko, Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2006, s. 167-172. ISBN 80-8070-621-2.
 28. ŘEZÁČ, M. Possibilities of Speed Limits Increase on Roads. In: Sborník 10th International Scientific Conference MOBILITA ´07. Bratislava: Nakladatel STU v Bratislave, 2007, s. 347-354. ISBN 978-80-227-2648-1.
 29. ŘEZÁČ, M. Možnosti snižování dopravní nehodovosti. In: Sborník Konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnost dopravy na cestných komunikáciách. Slovensko Vyhne: Nakladatel Dom techniky s.r.o., 2007, s. 56-60. ISBN 978-80-232-0277-9.
 30. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK A E. OŽANOVÁ. Analýza ekonomických parametrů návrhu umístění logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Sborník z konferencie Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko, Tatranská Lomnica: Nakladatel STU Bratislava, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-232-0291-5. Mentální podíl: 40 %.
 31. ŘEZÁČ, M. Systém řízení dopravy v Ostravě. In: Sborník konference s mezinárodní účast Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, Slovenská republika: Nakladatel Dom techniky s.r.o., 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-232-0292-2.
 32. ŘEZÁČ, M. Perspektiva statické dopravy v Ostravě. In: Sborník 6. mezinárodní konference Dopravná infrastruktura v mestách. Žilina, Slovenská republika: Nakladatel Žilinská univerzita 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-8070-913-6.
 33. ŘEZÁČ, M. Public funds transport logistic centre in CR. In: Sborník 8th Conference OTMC International Konference – Organization, Technology and Management in Construction. Croatia, Umag: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction 2008, s. 1-6. ISBN 953-96245-8-4.
 34. ŘEZÁČ, M. Development of Lifelong Learning in The Czech Republic with Support of European Social Fund. In: Sborník 38thsymposium Duality and Quantity of Engineering Education. Graz, Rakousko: Campus02, 2009, s. 98 – 101. ISBN 987-3-85295-035-8.
 35. ŘEZÁČ, M. Implementation of Smart Transport Control Systems in Ostrava. In: Sborník CIB Join International Symposium. Dubrovník, Chorvatsko: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction, 2009, s. 1-9. ISBN 978-953-6272-34-1.
 36. ŘEZÁČ, M. Zavádění inteligentních systémů řízení dopravy. Inženierske stavby. 2009, roč. 57, č. 1, s. 52-54. ISSN 1335-0846.
 37. ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ a L. HUDEČEK. Public logistics center in the Czech - Polish border area. In: Sborník mezinárodní konference LogiTrans. Radom, Polsko: Politechnika Radomska, 2009, s. 188. ISSN 1230-7823. Mentální podíl: 40 %.
 38. ŘEZÁČ, M. Institucionální přístup implementace inteligentních dopravních systémů. In: Sborník Medzinárodného kongresu o bezpečnosti v cestnej doprave ROSALINE. Bratislava, Slovensko: Nakladatel STU Bratislava, 2009, s. 1-12. ISBN 978-80-87205-06-8.
 39. ŘEZÁČ, M. a E. OŽANOVÁ. Segregace kolejové a nekolejové dopravy na městských komunikacích. In: Sborník konference Bezpečnost dopravy na pozemních komunikáciách.Vyhne: Nakladatel Dom techniky Košice, 2010, s. 97-100. ISBN 978-80-232-0303-0. Ment. podíl: 60 %.
 40. ŘEZÁČ, M. Statická doprava řízená v rámci dopravního systému města. In: Sborník abstraktov 7. medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktura v mestách. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita 2010, s. 40. ISBN 978-80-554-0254-3, [CD] s. 155 – 158, ISBN 978-80-554-0260-4.
Realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslově vzory, umělecká díla, ceny v mezinárodních soutěžích
 1. Mezinárodní urbanistická soutěž Sarajevo, 2000 (vyhodnocena bez udání pořadí).
 2. Mezinárodní ideová veřejná urbanisticko-architektonická soutěž na lokalitu Karolina v Ostravě, 2000 (vyhodnocena bez udání pořadí).
Publikační činnost za poslední v domácím měřítku od r. 2004
Monografie
 1. ŘEZÁČ, M., a I. FENCL. Vybrané otázky vývoje dopravy ve městech. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 140. ISBN 978-80-248-1985-3. Ment. podíl: 75 %.
 2. ŘEZÁČ, M., J. TICHÝ a V. ŠKVAIN. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2010, s.194. ISBN 978-80-7204-730-7. Ment. podíl: 40 %.
 3. SKOTNICOVÁ, I., M. ŘEZÁČ a J. VAVERKA. Odhlučnění staveb. Publikace, 134 stran, ERA Brno, prosinec 2006, ISBN 80-7366-070-9. Ment. podíl: 40 %.
Učebnice, vysokoškolská skripta
 1. KRAJČOVIČ M., JŮZA P., HOLCNER P., ŘEZÁČ M. Silnice a dálnice I. - návody na vypracování cvičení. Skripta FAST VUT Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2000, 144 stran, ISBN 80-214-1863-X
 2. ĎURČANSKÁ, D., BEZÁK, B., GAVULOVÁ, B., MAHDALOVÁ, I.,RADIMSKÝ, M., ŘEZÁČ, M. a SMĚLÝ,M. Mestské komunikácie: Zásady navrhovania [Vysokoškolská učebnice]. 1. Žilinská univerzita v Žilině, 2010, 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.
 3. ČELKO, J. – ĎURČANSKÁ, D. – DRLIČIAK, M. – KOCIÁNOVÁ, A. – MATEČEK, Ľ. – SITÁNYIOVÁ, D. – ŘEZÁČ, M.: Dopravné plánovanie. Vysokoškolská učebnica. 265 strán, 131 obrázkov, 27 tabuliek. EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 12/2015. ISBN 978-80-554-1112-5.
Původní příspěvky v recenzovaných periodikách
 1. ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ, L. HUDEČEK A V. ŠKVAIN. Vyhodnocení dislokace veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Ekonomicko-technická revue Doprava. 2007, roč. 49, č. 6, s. 22-25. ISSN 0012-5520. Mentální podíl: 40 %.
 2. ŘEZÁČ, M. Kongesce – limitující prvek rozvoje současných měst. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2009, č.1, ročník IX, s. 147-156, ISBN 978-80248-2105-4.
 3. TICHÝ, J., ŘEZÁČ M., NAVRÁTILOVÁ J. Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací. Silniční obzor. 2010, roč. 71, č. 11, s. 52-300-302, ISSN 0322-7154. Ment. podíl: 50 %.
 4. SKOTNICOVÁ, I. a M. ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrav, řada stavební. 2010, č.1, ročník X, s. 165-174. ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 40 %.
 5. ŘEZÁČ, M. Kapacita pozemních komunikací z hlediska přípustné zátěže životního prostředí. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební, 2011, XI(2), 165-174. ISSN 1213-1962.
 6. ZAJÍC, P., V. KŘIVDA, a M. ŘEZÁČ. Dopravní konflikty jako ukazatel bezpečnosti. Současný stav a vývoj. Transaction of the VŠB-TU Ostrava, Mechanical Series. Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2012, č.2, s., ISSN 1335-4205 (v tisku). Mentální podíl: 30 %.
 7. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a T. SEIDLER. Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území. In: Silnice a železnice, 2013, II(8),79-81, ISSN 1801-822X. Mentální podíl: 40 %.
Původní příspěvky v nerecenzovaných periodikách
 1. TYLOVÁ, J. a M. ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Nová železniční technika. 2000, č.2 , s. 60 – 63. ISSN 1210 – 3942. Mentální podíl: 50 %.
 2. TYLOVÁ, J. a M. ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových územích a možnosti využití vysokopevnostních betonů. Silniční obzor. 2000, č.7, s. 163 – 165. ISSN 0322 – 7154. Mentální podíl: 40 %.
 3. ŘEZÁČ, M. a J. VESELÁ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2001, č.1, s. 1 – 10. ISBN 80-7078-929-8, ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 50 %.
 4. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Urbanismus a územní rozvoj. 2003, č.2, s. 18-21. ISSN 1212-0855.
 5. ŘEZÁČ, M. Rozhled jako významný prvek bezpečnosti provozu na komunikacích. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2003, s. 147 -153. ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962.
 6. HUDEČEK, L a M. ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. 2004, č. 3, s. 77-79. ISSN 0322-7154. Mentální podíl: 40 %.
 7. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Optimalizace nákladů na výstavbu dopravních liniových staveb v území ohroženém povodněmi. Nová železniční technika. 2004, č.1., ISSN 1210-3942. Mentální podíl: 50 %.
 8. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Křivolakost trasy silniční komunikace.. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2006, s. 159-168. ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 40 %.
 9. ŘEZÁČ, M. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. 2006, č. 2, s. 42-44. ISSN 0322-7154.
 10. ADAMEC, V. a M. ŘEZÁČ. Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava. Doprava. 2007, roč. 49, č. 6, s. 18-19. ISSN 0012-5520. Mentální podíl: 50 %.
 11. OŽANOVÁ, E., L. HUDEČEK, M. ŘEZÁČ A V. ŠKVAIN. Studie umístění veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2007, č. 1, s. 185-186. ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1661-6. Ment. podíl: 40 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Efektivita realizovaných opatření zvyšující bezpečnost dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2007, s. 193-198. ISBN 978-80-248-1661-6, ISSN 1213-1962.
 13. ŘEZÁČ, M. Návrh systému řízení dopravy v Ostravě. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2008, s. 303-310. ISBN 978-80-248-1883-2, ISSN 1213-1962.
 14. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a T. SEIDLER. Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území. In: Silnice a železnice, 2013, II(8),79-81, ISSN 1801-822X
Příspěvky na konferencích
 1. ŘEZÁČ, M. Problematika vnitroregionálních dopravních vztahů. In: Sborník 3. Mezinárodní konference Transport 99. Ostrava: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 1999, s. 66 – 69. ISBN 80-7078-722-8.
 2. ŘEZÁČ, M. Křížení mostních objektů s vodotečemi v povodňových územích. In: Sborník 3. odborný seminář doktorského studia VUT Brno. Brno: Nakladatel VUT Brno 2001, s. 71 -74. ISBN 1212-9275.
 3. ŘEZÁČ, M., I. MAHDALOVÁ a J. BROUL. Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy. In: Sborník Konference DPPGIS 2004. Praha: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2004, s. 21 (abs.). Mentální podíl: 50 %.
 4. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Sborník Konference DPPGIS 2005. Praha: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2005, s. 1-9. ISBN 29 (abs.). Mentální podíl: 50 %.
 5. ŘEZÁČ, M. Spolehlivost pozemních komunikací. In: Sborník 4. mezinárodní konference Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Nakladatel UP Pardubice 2006, s. 855-860. ISBN 80-7194-880-2.
 6. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK, E. OŽANOVÁ a V. ŠKVAIN. Posouzení logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Sborník XI. Mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2007. Ostrava: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, VŠB TU-Ostrava, 2007, s. 191-198. ISBN 978-80-248-1643-2. Mentální podíl: 40 %.
 7. ŘEZÁČ, M. Celoživotní vzdělávání odborné veřejnosti – aktuální trend EU. In: Mezinárodní workshop Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství se zaměřením na zvyšování bezpečnosti dopravy. Ostrava: Nakladatel ČVUT Praha 2007, s. 41 (abs.). ISBN 978-80-248-1580-0.
 8. ŘEZÁČ, M. Zkušenosti z realizace projektu ESF Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava. In: Sborník Workshop 2008, Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: ČVUT Praha, 2008, s. 4. ISBN 978-80-01-04074-4.
 9. ŘEZÁČ, M. Vliv rychlosti jízdy na dopravní nehodovost. In: Sborník odborné konference s mezinárodní účastí Bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Vojenská akademie ve Vyškově, 2008, s. 22 – 28. ISBN 978-80-254-2275-1.
 10. ŘEZÁČ, M. Environmentální kapacita pozemních komunikací. In: Sborník III. Česko-slovenské konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Litomyšl: Nakladatel CDV Brno 2008, s. 231-236. ISBN 978-80-86502-54-0.
 11. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK, L a E. OŽANOVÁ. Odhlučnění tramvajové trati. In: Sborník XII. Mezinárodní vědecké konference ke 110. výročí založení FAST VUT a k XIV. výročí Stavebních veletrhů Brno. Brno: Nakladatel VUT Brno 2009, s.103-106. ISBN 978-80-7204-629-4. Mentální podíl: 40 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podélnou segregací kolejové a nekolejové dopravy. In: Sborník Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu BRNOSAFETY. Brno: Nakladatel Veletrhy Brno a.s., 2009, s. 104-108. ISBN 978-80-87086-11-7.
 13. ŘEZÁČ, M. Statická doprava řízená v rámci dopravního systému města. In: Sborník abstraktov 7. medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktura v mestách. Žilina: Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, 2010, s. 155 – 158. [CD] ISBN 978-80-554-0260-4.
 14. ŘEZÁČ, M. Expected Development of Transport in Cities and Conurbations.In: Mezinárodní konference MOBILITA´11. Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011,s. 39. ISBN 978-80-227-3514-8.
 15. ŘEZÁČ, M. Bezpečnost dopravy na křižovatkách. In: Mezinárodní konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov. Vyškov: Vojenská akademie, 2011, s. 126 – 131. ISBN 978-80-904625-2-6.
 16. ŘEZÁČ, M., K. ZEMAN, J. PETRŮ a J. KRAMNÝ. Dopravní omezení při provozu nadměrných přeprav a velkokapacitních vozidel městské hromadné dopravy. In: Mezinárodní konference Struktura 2011, Ostrava: FAST VŠB-TU, 2011, s. 223-228. ISBN 978-80-248-2521-2. Mentální podíl: 30 %.
Realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslově vzory, umělecká díla, ceny v mezinárodních soutěžích
 1. Rekonstrukce emulgační stanice Albrechtice u Českého Těšína (VIALIT s.r.o. Soběslav, projekt 2000, autorský dozor 2000-2002).
 2. Dopravní části územně plánovací dokumentace, studie, posudky tras dopravních cest, dopravních sítí, řešení organizace dopravy, posudky řešení dopravy, vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí v letech 1983 -2009.
 3. SKOTNICOVÁ I., ŘEZÁČ M. Funkční vzorek „Spojení tramvajového panelu s akusticky pohltivou povrchovou vrstvou“. VŠB-TU Ostrava, 2010.
Dopravní stavby
Dopravní stavitelství N
Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou
Bezpečnost v dopravě
Bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích
Dopravní a liniové stavby
Psychologie v dopravě
Integrované dopravní systémy

Přednášky

Doprovodné texty k přednáškám

Ostatní materiály

Integrované dopravní systémy - M
Integrované systémy hromadné dopravy
Systémy řízení silniční dopravy
 
Dopravní inženýrství
Základy stavebního inženýrství