[VŠB FAST]

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Katedra dopravního stavitelství

 

Základní Projekty Publikace Výuka
[Portrét]
Pracovní zařazení, akademické funkce
 • docent
Pracoviště
Fakulta Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Katedra Katedra dopravního stavitelství
Zařazení docent
Adresa L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba
Místnost B203/2, C303/2
E-Mail miloslav.rezac@vsb.cz
Telefon 597 321 313
GSM 733 627 876
WWW http://fast10.vsb.cz/rezac/
Členství
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Česká silniční společnost
Přehled řešených projektů od roku 2004
Projekty v oblasti vzdělávání
 • CZ.04.1.03/3.2.15/0331 Zvyšování kvalifikace v oboru Doprava (2006-2008) – ESF, Operační program Rozvoj lidských zdrojů (hlavní řešitel projektu).
  Spolupráce s CDV v.v.i.
 • CZ.1.07/2.3.00/09.150 Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (2009 – 2011) – ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (koordinátor řešitelského kolektivu FAST VŠB-TU Ostrava).
  Spolupráce s CDV v.v.i., Národní strojírenský klastr.
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0260 Inovace studijního programu Stavební inženýrství (2011 – 2014)
 • SK-CZ 612 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství (2013 – 2014) – Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR.
Výzkumné úkoly a granty
 • CEZ JI 7/98271200001 Výstavba na povodňových územích - dopravní stavby, 1999-2004 (koordinátor řešitelského kolektivu Katedry dopravního stavitelství).
 • GA ČR 103/03/Z010 Stavby ohrožené povodňovými průtoky - dopravní stavby, 2003-2004 (koordinátor řešitelského kolektivu Katedry dopravního stavitelství).
Projekty vědy a výzkumu MD ČR
 • 801/110/112 BESIDIDO, Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření, 2004 (hlavní řešitel). Spolupráce s CDV v.v.i.
 • 3427011/1503 Operační program Infrastruktura, projekt ev. č. Postavení a možnosti logistické infrastruktury v MSK s důrazem na vybudování VLC, 2007 – 2008 (koordinátor řešitelského kolektivu FAST VŠB-TU Ostrava). Spolupráce s ŘSD ČR s.p.o.
Projekt česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce
 • 107/85 Snižování nehodovosti na pozemních komunikacích dopravně inženýrskými a stavebními úpravami, 2006 -2007, FAST VŠB-TU Ostrava – SF STÚ Bratislava, (hlavní řešitel za českou stranu).
Projekt ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0013 Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na FAST VŠB-TU Ostrava (2011 – 2013) - ESF (vedoucí výzkumné skupiny Dopravní stavby).
Projekt VaV
 • IP 2272221 Výzkum interakce podloží a násypového tělesa liniových dopravních staveb, 2013 (člen řešitelského kolektivu).
Projekt MPO ČR
 • Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ, 2020 - 2022 (vedoucí řešitelského týmu za FAST VŠB-TUO.
 • Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty, 2021 – 2023 (vedoucí řešitelského týmu za FAST VŠB-TUO
Publikační činnost za poslední roky v mezinárodním měřítku
Publikace vedené v databázi WoS
 1. HUDEČEK, L., M. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ D. and ROHÁČ O. Reliability of the Transport System in an Area Affected by the Mining Underground Activity. Inżynieria Mineralna, 2020, s. 55-60, eISSN 1640-4920. Mentální podíl: 30 %
Publikace vedené v databázi Scopus
 1. ŘEZÁČ, M., a I. SKOTNICOVÁ I. Noise Attenuation From Tramway Traffic. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Nakladatelství Žilinská univerzita, 4/ 2012 s. 73-78, ISSN 1335-4205. Mentální podíl: 50 %.
 2. Řezáč, M., Cihlářová, D. a H. Staňková. Assessment of Teaching Results at Technical University In: Conference proceedings IEEE EDUCON2013. Germany: March 13-15, 2013. p. 247-252. ISBN 978-1-4673-6109-5. Mentální podíl: 50 %.
 3. ČESELSKÝ, J., PEŘINKOVÁ, M., ŘEZÁČ, M. The impact of urban structure and building typology on transport. In Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 858-862. ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-940-7. Mentální podíl: 40 %.
 4. BAUMANNOVÁ, M., ČESELSKÝ, J., ŘEZÁČ, M. Investment in Top Architecture And Its Potential For The City. In Advanced Engineering Forum. Conf. Architecture in Perspektive VI - architecture and urbanism from the 2nd half of 20 th century. Volume 12. Pfaffikon. Trans Tech Publications, 2014, s. 12-16. ISSN: 2234-9898, ISBN -13: 978-3-03835-323-2. Mentální podíl: 15 %.
 5. KROČOVÁ, Š., ŘEZÁČ, M. Infrastructure operation reliability in built-up areas. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Nakladatelství Žilinská univerzita, 2/ 2016 s. 75-78, ISSN 1335-4205. Mentální podíl: 50 %.
 6. CIHLÁŘOVÁ D., HUDEČEK, L., M. ŘEZÁČ, M., FIALA, P. and J. ZLÝ. Safety analysisof road and railway level crossing in the area influenced by mining activity. In: Conference proceedings 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Bulgaria: Jule 02-08, 2018, Issue 1.3, 817 - 824 pp. ISBN 978-619-7408-37-9/ ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2018/1.3. Mentální podíl: 30 %.
 7. ŘEZÁČ M., ROHÁČ O., HUDEČEK L. Reliability of the transport systém in an area affected by the mining underground activity. In: Conference proceedings 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Bulgaria: Jule 02-08, 2018, Issue 1.3, 729 - 735 pp. ISBN 978-619-7408-37-9/ ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2018/1.3. Mentální podíl: 40 %.
 8. KROCOVA, S., REZAC, M. and J. POKORNY. Tunnel constructions of transport infrastructure and their fire safety. In: Conference proceedings 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Bulgaria: 30-06, 2019, Issue 3.1, 609-616 pp. ISBN 978-619-7408-81-2 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2019/3.1/S12.078. Mentální podíl: 40 %
Příspěvky na indexovaných konferencích (databázi WoS)
 1. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T., a P. Šimoník. Options to Mitigate Congestion on Roads In: Conference proceedings International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2013. Jinan, China: May 25-26. 2013, Vols. 361-363 (2013) pp 2049-2052, ISSN 1660-9336. Mentální podíl: 30 %.
 2. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a M. KLUDKA. Operation of Intelligent Transportation Systems of the City Ostrava in Czech Republic. In: Conference proceedings 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2013. Bulgaria: June 16-22, 2013, Vols. 1 (2013) pp 183-190, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-9-0. Mentální podíl: 40 %.
 3. CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T. A M. ŘEZÁČ. Roads Problems on Undermined Areas in the Moravian-Silesian region. In: Conference proceedings The 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013. Kunming, China: December 14-15, 2013. Vols. 505-506, pp. 477-480. ISBN 978-3-03835-006-4. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.505-506.47. Mentální podíl: 40 %.
 4. CIHLÁŘOVÁ, D., SEIDLER, T., ŘEZÁČ, M. A T. SLONKA. Analysis of Sight Conditions from Driver Position. In: Conference proceedings The 2nd/2013 International Conference on Applied Mechanics and Materials, ICAMM 2013. Zhuhai, China: November 23-24, 2013. Vols. 505 -506, pp. 375-379. ISBN 978-3-03835-006-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.505-506.37. Mentální podíl: 30 %.
Příspěvky na konferencích
 1. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The reliability of transport infrastructure in flood areas. In: Sborník 4-th european conference ofyoung research and science workers in transport and telecommucations TRANSCOM 2001. University of Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2001, s. 65 – 68. ISBN 80-7100-852-4. Mentální podíl: 50 %.
 2. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The reliability of transport constructions in special conditions. In: Sborník 3-rd international conference of PhD students. University of Miskolc, Hungary: Nakladatel University of Miskolc, Hungary, 2001, s. 187 – 192. ISBN 963 661 480 6, 963 661 482 2. Mentální podíl: 50 %.
 3. ŘEZÁČ, M. Dopravní infrastruktura v zátopových územích aglomerací. In: Sborník Mezinárodní konference Doprava v městských aglomeraciách. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity: Nakladatel Žilinská univerzita, 2001, s. 45 – 49. ISBN 80-7100-881-8.
 4. BROUL, J., a M. ŘEZÁČ. Sledování spolehlivosti zemního tělesa pozemních komunikací. In: Sborník Mezinárodní konference TRANSPORT 2001. Ostrava: Nakladatel VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 7-17. ISBN 80-248-0002-0. Mentální podíl: 40 %.
 5. ŘEZÁČ, M., a J.VESELÁ. Možnosti využití vysokopevnostních betonů v inženýrském stavitelství. In: Sborník CONCON 2002, 4. Ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství. Praha FAST ČVUT: Nakladatel ČVUT Praha, 2002, s. 34-38, ISBN 80-238-8272-4. Mentální podíl: 60 %.
 6. ŘEZÁČ, M., I. MAHDALOVÁ a M. KRAJČOVIČ. The Traffic Accidents on the Roads in the Czech Republic. In: Sborník VIL Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, sekcia č. 4. Košice Technická univerzita - stavebná fakulta: Nakladatel Technická univerzita Košice, 2002, s. 65 – 68. ISBN 80-7099-810-5. Mentální podíl: 60 %.
 7. ŘEZÁČ, M., J. BROUL, L. HUDEČEK a M. KRAJČOVIČ. Sledování bezpečnosti liniových staveb v povodňových územích. In: Sborník Celoštátny seminář so zahraničnou účasťou DIALNICA. Podbanské: Nakladatel Dom techniky ZSVTS Košice, 2002, s. 106 – 110. ISBN 80-232-0208-1. Mentální podíl: 30 %.
 8. KRAJČOVIČ, M., I. MAHDALOVÁ a M.ŘEZÁČ. Doprava ve městech a její problémy. In: Sborník konference Rozvoj dopravy v Košiciach a Východoslovenskom regióne. Košice: Nakladatel Dom techniky ZSVTS Košice, 2002, s. 119 – 122. ISBN 80-232-0209-X. Mentální podíl: 20 %.
 9. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Vybavenost pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu. In: Sborník medzinárodnej konferencie DIALNICA - VIL ročník. Bratislava: Nakladatel Výstavisko Bratislava a.s., 2002, s. 68-73. ISBN 80-969365-5-0. Mentální podíl: 50 %.
 10. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. In: Sborník mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2002'. Ostrava: 2002, s. 31-37. ISBN 80-248-0202-3. Mentální podíl: 40 %.
 11. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Modelování úrovně kvality pozemních komunikací. In: Sborník 5. Seminář s mezinárodní účastí Q - 2003 Asfaltové vozovky. Žilina: Nakladatel Výstavisko Bratislava a.s., 2003, s. 10-13. ISBN 80-8070-061-3. Mentální podíl: 50 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Width Configuration of a Communications as a Traffic Safety Factor. In: Sborník 1lth International Scientific Conference. Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2003, s. 225 – 230. ISBN 80-8070-116-4.
 13. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Transport Constructions Safety in Czech republic Flood Areas. In: Sborník 6th International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Moscenička Draga, Croatia: Nakladatel Institut Gradevinarstva a Hrvatske,d.d., 2003, s. 33 – 39. ISBN 953-96245-5-X. Mentální podíl: 40 %.
 14. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Construction Adaptation for Considerable Road Safety 1/48 in Ostrava Region in Czech republic. In: Sborník konference Systémy transportowe. Katowice, Polsko: Nakladatel Politechnika Slaska, 2003, s. 139 -146. ISSN 0209-3324. Ment. podíl: 50 %.
 15. BROUL, J., L. HUDEČEK, M. KRAJČOVIČ a M. ŘEZÁČ. Quality Evulation for Quality in Roads. In: Sborník III. mezinárodní vědecká konference Quality andReliability in Building Industry. Levoča, Slovensko: Nakladatel Žilinská univerzita, 2003, s. 79-84. ISBN 80-7099-746-X. Mentální podíl: 20 %.
 16. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. The some problemes of Transport Constructions reability. In: Sborník Naukových statej problémy teorii i praktiky budovnictva. Státní univerzita, Lvovská polytechnika: Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2003, s.17 (abs.). ISBN 966-95090-8-1. Mentální podíl: 50 %.
 17. ŘEZÁČ, M. Transport Infrastructure in Flood Areas of Agglomerations. In: Sborník Naukových statej problémy teorii i praktiky budovnictva. Státní univerzita, Lvovská polytechnika: : : Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2003, s. 29 (abs.). ISBN 966-95090-8-1.
 18. BROUL, J., M. ŘEZÁČ a I. MAHDALOVÁ. Increasing in transporting safety, new possibilities. In: Sborník IV. mezinárodní konference Katovice-Ustroń, Polsko: Nakladatel Silesian univerzity o f Technology, Plish Academy of Sience, 2004, s. 10 (abs.), ISBN 83-917156-2-0. Mentální podíl: 30 %.
 19. HUDEČEK, L., M. KRAJČOVIČ, J. BROUL a M. ŘEZÁČ. Využití modelu spolehlivosti liniových staveb. In: Sborník 6. seminář s medzinárodnou účastku Q-2004. Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2004, s. 51-55. ISBN 80-8070-233-0. Mentální podíl: 20 %.
 20. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Restoration of Cracks in Structural Elements of Transport Constructions. In: Sborník 7. mezinárodní konference. Ukrajina, Lvov: Nakladatel Nacionalnyj univerzitet Lvov, 2005, s. 46-47. ISBN 966-95090-8-4. Mentální podíl: 50 %.
 21. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Sborník 3. konferencja naukovo-techniczna. Polsko, Katovice: Nakladatel Politechnika Slaska, 2005, s. 21-29. ISSN 0209-3324. Mentální podíl: 40 %.
 22. BROUL, J., L. HUDEČEK, P. HAVLICOVÁ, M. KRAJČOVIČ, I. MAHDALOVÁ a M. ŘEZÁČ. Zkušenosti s využitím důlních odvalů při výstavbě silnic a dálnic na Ostravsku. In: Sborník X. seminář I. Poliačka. Slovensko, Bratislava: Nakladatel STU Bratislava, 2005, s. 98-104. ISBN 80-969365-3-0. Mentální podíl: 15 %.
 23. ŘEZÁČ, M. a M. KRAJČOVIČ. Dopravní nehodovost a bezpečnostní politika v České republice. In: Sborník 3. seminář s medzinárodnou účasťou. Slovensko, Vyhne: Nakladatel Dom techniky s.r.o.,, 2005, s. 1-7. ISBN 80-232-0247-2. Mentální podíl: 60 %.
 24. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Determination of the optimal relation of building solution and expended costs. In: Sborník VII International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Croatia, Zadar: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction 2006, s. 56-66. ISBN 953-96245-6-8. Mentální podíl: 50 %.
 25. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Ekonomické porovnání provizorních a finálních řešení liniových staveb. In: Sborník Mezinárodní konference Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko, Štrbské pleso: Nakladatel Dom Techniky Košice, 2006, s. 56-66. ISBN 80-232-0246-4. Mentální podíl: 50 %.
 26. ŘEZÁČ, M. Stavební opatření zvyšující bezpečnost dopravy a efektivita jejich realizace. In: Sborník Mezinárodní konference Bezpečnosť dopravy na pozemních komunikáciách. Slovensko, Vyhne: Nakladatel Dom techniky, 2006, s. 95-100. ISBN 80-232-0263-4.
 27. ŘEZÁČ, M. Přínos realizace bezpečnostních prvků na komunikacích. In: Sborník 5. medzinárodná konferencia Dopravná infrastruktura v mestách. Slovensko, Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita, 2006, s. 167-172. ISBN 80-8070-621-2.
 28. ŘEZÁČ, M. Possibilities of Speed Limits Increase on Roads. In: Sborník 10th International Scientific Conference MOBILITA ´07. Bratislava: Nakladatel STU v Bratislave, 2007, s. 347-354. ISBN 978-80-227-2648-1.
 29. ŘEZÁČ, M. Možnosti snižování dopravní nehodovosti. In: Sborník Konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnost dopravy na cestných komunikáciách. Slovensko Vyhne: Nakladatel Dom techniky s.r.o., 2007, s. 56-60. ISBN 978-80-232-0277-9.
 30. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK A E. OŽANOVÁ. Analýza ekonomických parametrů návrhu umístění logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Sborník z konferencie Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko, Tatranská Lomnica: Nakladatel STU Bratislava, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-232-0291-5. Mentální podíl: 40 %.
 31. ŘEZÁČ, M. Systém řízení dopravy v Ostravě. In: Sborník konference s mezinárodní účast Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, Slovenská republika: Nakladatel Dom techniky s.r.o., 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-232-0292-2.
 32. ŘEZÁČ, M. Perspektiva statické dopravy v Ostravě. In: Sborník 6. mezinárodní konference Dopravná infrastruktura v mestách. Žilina, Slovenská republika: Nakladatel Žilinská univerzita 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-8070-913-6.
 33. ŘEZÁČ, M. Public funds transport logistic centre in CR. In: Sborník 8th Conference OTMC International Konference – Organization, Technology and Management in Construction. Croatia, Umag: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction 2008, s. 1-6. ISBN 953-96245-8-4.
 34. ŘEZÁČ, M. Development of Lifelong Learning in The Czech Republic with Support of European Social Fund. In: Sborník 38thsymposium Duality and Quantity of Engineering Education. Graz, Rakousko: Campus02, 2009, s. 98 – 101. ISBN 987-3-85295-035-8.
 35. ŘEZÁČ, M. Implementation of Smart Transport Control Systems in Ostrava. In: Sborník CIB Join International Symposium. Dubrovník, Chorvatsko: Nakladatel Croatian Ass. For Organization in Construction, 2009, s. 1-9. ISBN 978-953-6272-34-1.
 36. ŘEZÁČ, M. Zavádění inteligentních systémů řízení dopravy. Inženierske stavby. 2009, roč. 57, č. 1, s. 52-54. ISSN 1335-0846.
 37. ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ a L. HUDEČEK. Public logistics center in the Czech - Polish border area. In: Sborník mezinárodní konference LogiTrans. Radom, Polsko: Politechnika Radomska, 2009, s. 188. ISSN 1230-7823. Mentální podíl: 40 %.
 38. ŘEZÁČ, M. Institucionální přístup implementace inteligentních dopravních systémů. In: Sborník Medzinárodného kongresu o bezpečnosti v cestnej doprave ROSALINE. Bratislava, Slovensko: Nakladatel STU Bratislava, 2009, s. 1-12. ISBN 978-80-87205-06-8.
 39. ŘEZÁČ, M. a E. OŽANOVÁ. Segregace kolejové a nekolejové dopravy na městských komunikacích. In: Sborník konference Bezpečnost dopravy na pozemních komunikáciách.Vyhne: Nakladatel Dom techniky Košice, 2010, s. 97-100. ISBN 978-80-232-0303-0. Ment. podíl: 60 %.
 40. ŘEZÁČ, M. Statická doprava řízená v rámci dopravního systému města. In: Sborník abstraktov 7. medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktura v mestách. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, Žilina: Nakladatel Žilinská univerzita 2010, s. 40. ISBN 978-80-554-0254-3, [CD] s. 155 – 158, ISBN 978-80-554-0260-4.
Realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslově vzory, umělecká díla, ceny v mezinárodních soutěžích
 1. Mezinárodní urbanistická soutěž Sarajevo, 2000 (vyhodnocena bez udání pořadí).
 2. Mezinárodní ideová veřejná urbanisticko-architektonická soutěž na lokalitu Karolina v Ostravě, 2000 (vyhodnocena bez udání pořadí).
Publikační činnost za poslední v domácím měřítku od r. 2004
Monografie
 1. ŘEZÁČ, M., a I. FENCL. Vybrané otázky vývoje dopravy ve městech. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 140. ISBN 978-80-248-1985-3. Ment. podíl: 75 %.
 2. ŘEZÁČ, M., J. TICHÝ a V. ŠKVAIN. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2010, s.194. ISBN 978-80-7204-730-7. Ment. podíl: 40 %.
 3. SKOTNICOVÁ, I., M. ŘEZÁČ a J. VAVERKA. Odhlučnění staveb. Publikace, 134 stran, ERA Brno, prosinec 2006, ISBN 80-7366-070-9. Ment. podíl: 40 %.
Učebnice, vysokoškolská skripta
 1. KRAJČOVIČ M., JŮZA P., HOLCNER P., ŘEZÁČ M. Silnice a dálnice I. - návody na vypracování cvičení. Skripta FAST VUT Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2000, 144 stran, ISBN 80-214-1863-X
 2. ĎURČANSKÁ, D., BEZÁK, B., GAVULOVÁ, B., MAHDALOVÁ, I.,RADIMSKÝ, M., ŘEZÁČ, M. a SMĚLÝ,M. Mestské komunikácie: Zásady navrhovania [Vysokoškolská učebnice]. 1. Žilinská univerzita v Žilině, 2010, 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.
 3. ČELKO, J. – ĎURČANSKÁ, D. – DRLIČIAK, M. – KOCIÁNOVÁ, A. – MATEČEK, Ľ. – SITÁNYIOVÁ, D. – ŘEZÁČ, M.: Dopravné plánovanie. Vysokoškolská učebnica. 265 strán, 131 obrázkov, 27 tabuliek. EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 12/2015. ISBN 978-80-554-1112-5.
Původní příspěvky v recenzovaných periodikách
 1. ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ, L. HUDEČEK A V. ŠKVAIN. Vyhodnocení dislokace veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Ekonomicko-technická revue Doprava. 2007, roč. 49, č. 6, s. 22-25. ISSN 0012-5520. Mentální podíl: 40 %.
 2. ŘEZÁČ, M. Kongesce – limitující prvek rozvoje současných měst. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2009, č.1, ročník IX, s. 147-156, ISBN 978-80248-2105-4.
 3. TICHÝ, J., ŘEZÁČ M., NAVRÁTILOVÁ J. Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací. Silniční obzor. 2010, roč. 71, č. 11, s. 52-300-302, ISSN 0322-7154. Ment. podíl: 50 %.
 4. SKOTNICOVÁ, I. a M. ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrav, řada stavební. 2010, č.1, ročník X, s. 165-174. ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 40 %.
 5. ŘEZÁČ, M. Kapacita pozemních komunikací z hlediska přípustné zátěže životního prostředí. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební, 2011, XI(2), 165-174. ISSN 1213-1962.
 6. ZAJÍC, P., V. KŘIVDA, a M. ŘEZÁČ. Dopravní konflikty jako ukazatel bezpečnosti. Současný stav a vývoj. Transaction of the VŠB-TU Ostrava, Mechanical Series. Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2012, č.2, s., ISSN 1335-4205 (v tisku). Mentální podíl: 30 %.
 7. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a T. SEIDLER. Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území. In: Silnice a železnice, 2013, II(8),79-81, ISSN 1801-822X. Mentální podíl: 40 %.
Původní příspěvky v nerecenzovaných periodikách
 1. TYLOVÁ, J. a M. ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Nová železniční technika. 2000, č.2 , s. 60 – 63. ISSN 1210 – 3942. Mentální podíl: 50 %.
 2. TYLOVÁ, J. a M. ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových územích a možnosti využití vysokopevnostních betonů. Silniční obzor. 2000, č.7, s. 163 – 165. ISSN 0322 – 7154. Mentální podíl: 40 %.
 3. ŘEZÁČ, M. a J. VESELÁ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2001, č.1, s. 1 – 10. ISBN 80-7078-929-8, ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 50 %.
 4. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Urbanismus a územní rozvoj. 2003, č.2, s. 18-21. ISSN 1212-0855.
 5. ŘEZÁČ, M. Rozhled jako významný prvek bezpečnosti provozu na komunikacích. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2003, s. 147 -153. ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962.
 6. HUDEČEK, L a M. ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. 2004, č. 3, s. 77-79. ISSN 0322-7154. Mentální podíl: 40 %.
 7. HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Optimalizace nákladů na výstavbu dopravních liniových staveb v území ohroženém povodněmi. Nová železniční technika. 2004, č.1., ISSN 1210-3942. Mentální podíl: 50 %.
 8. KRAJČOVIČ, M. a M. ŘEZÁČ. Křivolakost trasy silniční komunikace.. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2006, s. 159-168. ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962. Mentální podíl: 40 %.
 9. ŘEZÁČ, M. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. 2006, č. 2, s. 42-44. ISSN 0322-7154.
 10. ADAMEC, V. a M. ŘEZÁČ. Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava. Doprava. 2007, roč. 49, č. 6, s. 18-19. ISSN 0012-5520. Mentální podíl: 50 %.
 11. OŽANOVÁ, E., L. HUDEČEK, M. ŘEZÁČ A V. ŠKVAIN. Studie umístění veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2007, č. 1, s. 185-186. ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1661-6. Ment. podíl: 40 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Efektivita realizovaných opatření zvyšující bezpečnost dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2007, s. 193-198. ISBN 978-80-248-1661-6, ISSN 1213-1962.
 13. ŘEZÁČ, M. Návrh systému řízení dopravy v Ostravě. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. 2008, s. 303-310. ISBN 978-80-248-1883-2, ISSN 1213-1962.
 14. ŘEZÁČ, M., CIHLÁŘOVÁ, D. a T. SEIDLER. Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území. In: Silnice a železnice, 2013, II(8),79-81, ISSN 1801-822X
Příspěvky na konferencích
 1. ŘEZÁČ, M. Problematika vnitroregionálních dopravních vztahů. In: Sborník 3. Mezinárodní konference Transport 99. Ostrava: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 1999, s. 66 – 69. ISBN 80-7078-722-8.
 2. ŘEZÁČ, M. Křížení mostních objektů s vodotečemi v povodňových územích. In: Sborník 3. odborný seminář doktorského studia VUT Brno. Brno: Nakladatel VUT Brno 2001, s. 71 -74. ISBN 1212-9275.
 3. ŘEZÁČ, M., I. MAHDALOVÁ a J. BROUL. Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy. In: Sborník Konference DPPGIS 2004. Praha: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2004, s. 21 (abs.). Mentální podíl: 50 %.
 4. BROUL, J. a M. ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Sborník Konference DPPGIS 2005. Praha: Nakladatel VŠB-TU Ostrava 2005, s. 1-9. ISBN 29 (abs.). Mentální podíl: 50 %.
 5. ŘEZÁČ, M. Spolehlivost pozemních komunikací. In: Sborník 4. mezinárodní konference Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Nakladatel UP Pardubice 2006, s. 855-860. ISBN 80-7194-880-2.
 6. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK, E. OŽANOVÁ a V. ŠKVAIN. Posouzení logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Sborník XI. Mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2007. Ostrava: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, VŠB TU-Ostrava, 2007, s. 191-198. ISBN 978-80-248-1643-2. Mentální podíl: 40 %.
 7. ŘEZÁČ, M. Celoživotní vzdělávání odborné veřejnosti – aktuální trend EU. In: Mezinárodní workshop Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství se zaměřením na zvyšování bezpečnosti dopravy. Ostrava: Nakladatel ČVUT Praha 2007, s. 41 (abs.). ISBN 978-80-248-1580-0.
 8. ŘEZÁČ, M. Zkušenosti z realizace projektu ESF Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava. In: Sborník Workshop 2008, Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: ČVUT Praha, 2008, s. 4. ISBN 978-80-01-04074-4.
 9. ŘEZÁČ, M. Vliv rychlosti jízdy na dopravní nehodovost. In: Sborník odborné konference s mezinárodní účastí Bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Vojenská akademie ve Vyškově, 2008, s. 22 – 28. ISBN 978-80-254-2275-1.
 10. ŘEZÁČ, M. Environmentální kapacita pozemních komunikací. In: Sborník III. Česko-slovenské konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Litomyšl: Nakladatel CDV Brno 2008, s. 231-236. ISBN 978-80-86502-54-0.
 11. ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK, L a E. OŽANOVÁ. Odhlučnění tramvajové trati. In: Sborník XII. Mezinárodní vědecké konference ke 110. výročí založení FAST VUT a k XIV. výročí Stavebních veletrhů Brno. Brno: Nakladatel VUT Brno 2009, s.103-106. ISBN 978-80-7204-629-4. Mentální podíl: 40 %.
 12. ŘEZÁČ, M. Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podélnou segregací kolejové a nekolejové dopravy. In: Sborník Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu BRNOSAFETY. Brno: Nakladatel Veletrhy Brno a.s., 2009, s. 104-108. ISBN 978-80-87086-11-7.
 13. ŘEZÁČ, M. Statická doprava řízená v rámci dopravního systému města. In: Sborník abstraktov 7. medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktura v mestách. Žilina: Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, 2010, s. 155 – 158. [CD] ISBN 978-80-554-0260-4.
 14. ŘEZÁČ, M. Expected Development of Transport in Cities and Conurbations.In: Mezinárodní konference MOBILITA´11. Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011,s. 39. ISBN 978-80-227-3514-8.
 15. ŘEZÁČ, M. Bezpečnost dopravy na křižovatkách. In: Mezinárodní konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov. Vyškov: Vojenská akademie, 2011, s. 126 – 131. ISBN 978-80-904625-2-6.
 16. ŘEZÁČ, M., K. ZEMAN, J. PETRŮ a J. KRAMNÝ. Dopravní omezení při provozu nadměrných přeprav a velkokapacitních vozidel městské hromadné dopravy. In: Mezinárodní konference Struktura 2011, Ostrava: FAST VŠB-TU, 2011, s. 223-228. ISBN 978-80-248-2521-2. Mentální podíl: 30 %.
Realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslově vzory, umělecká díla, ceny v mezinárodních soutěžích
 1. Rekonstrukce emulgační stanice Albrechtice u Českého Těšína (VIALIT s.r.o. Soběslav, projekt 2000, autorský dozor 2000-2002).
 2. Dopravní části územně plánovací dokumentace, studie, posudky tras dopravních cest, dopravních sítí, řešení organizace dopravy, posudky řešení dopravy, vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí v letech 1983 -2009.
 3. SKOTNICOVÁ I., ŘEZÁČ M. Funkční vzorek „Spojení tramvajového panelu s akusticky pohltivou povrchovou vrstvou“. VŠB-TU Ostrava, 2010.
Dopravní stavby
Dopravní stavitelství N
Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou
Bezpečnost v dopravě
Bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích
Dopravní a liniové stavby
Psychologie v dopravě
Integrované dopravní systémy

Přednášky

Doprovodné texty k přednáškám

Ostatní materiály

Integrované dopravní systémy - M
Integrované systémy hromadné dopravy
Systémy řízení silniční dopravy
 
Dopravní inženýrství
Základy stavebního inženýrství