.................................................................................

Počítačová podpora statických výpočtů

studijní opory

.................................................................................


 
 
.................................................................................
 
 

  


Studenti získají potřebné znalosti pro statickou analýzu 1D, 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků. Studenti se seznamují s vytvářením výpočtových modelů konstrukcí a s vyhodnocováním získaných výsledků. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři.

  

Pro výuku je používán programový systém Scia Engineer (alternativně NEXIS a ANSYS), ale studenti získají nezbytné znalosti, které jim umožní zvládnout libovolný systém pro analýzu konstrukcí metodou konečných prvků.

  
 

................................................................................. 
 ................................................................................. 
 
 
................................................................................. .................................................................................  

................................................................................. ................................................................................. 
................................................................................. 

Studijní materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2092/2009
,,Podpora výpočtů stavebních konstrukcí výpočetní technikou´´.

Webové stránky optimalizovány pro Mozilla Firefox 3.5
a Internet Explorer 8. 

  

Copyright © 2009 VŠB-TU Ostrava, Sucharda.