2.1.2 Základové patky železobetonové monolitické

Železobetonové monolitické patky se používají při větších půdorysných rozměrech, při excentricky působícím zatížení, v základové půdě s přípustným namáháním 0,1-0,15 MPa. Hodnota roznášecího úhlu tg α = 0,5-1,0. Patky namáhané mimostředným tlakem se navrhují jako železobetonové patky nesouměrné. Pod železobetonové monolitické patky se provádí vrstva podkladního betonu v tl. 50 až 100 mm.

V případě, že výška patky h ze železobetonu je stejná nebo větší než vyložení patky a, není zpravidla třeba navrhovat smykovou výztuž. Výška železobetonové patky nemá být menší než polovina jejího vyložení h = ≥ 0,5 a. Jestliže je roznášecí úhel α ≈ 30°, je nutné posoudit mezní stav porušení posouvající silou a protlačením.

Základové patky - monolitické
Základové patky - železobetonové monolitické

Vytisknout | Nahoru