International Meeting In Civil Engineering Education EUCEET II. - 2003

Conference Papers

Preparing Structured Study Programmes in the Field of Civil Engineering and Architecture at Civil Engineering Faculties in the Czech Republic
Alois Materna

Studio Production in the Study Programme Architecture and Civil Engineering; Bachelor and Master Degree at Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Ostrava
Darja Skulinová


pics_all.zip (3MB)

Připomínky a návrhy adresujte na e-mail: alois.materna@vsb.cz
© 2003 Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava. Všechna práva vyhrazena.