2019/2020

PRUŽNOST A PLASTICITA

Náplň cvičení (akt. 19.9.) včetně pravidel pro bodové hodnocení a pravidel pro řešení zadaných úkolů
Kontakt, literatura a podmínky udělení zápočtu (akt. 17.9.)
Tabulky válcovaných profilů , tabulky 2 - u zkoušky (akt. 30.9.)
Skripta
šablona pro úkoly - úkoly zakládejte každý do své složky.
Bodové hodnocení 
(akt. 8.11.) - řešení zápočtových testů - ohyb oba MS, pro testy k nahlédnutí je možné přijít v pondělí 11.11. mezi 10-11. hodinou, potom až 18.11.2019 Opravný zápočtový test č.2  na ohyb - oba mezní stavy bude 18.11. LPOH 108 v 17 hodin.

Cvičení 1 - Hookeův zákon:  prezentacedeformace - pružnoplastický stav - úkol 1 (akt. 17.9.), deformace pružno-plastického prutu z přednášky (akt. 27.9.)
Cvičení 2 - princip posudku spolehlivosti, osové SU úlohy (akt. 4.10.)  (řešení př. 6 )
Cvičení 3 - osové SN úlohy -  úkol 3  v závěru prezentace - 3 příklady (akt.1.10.)
Cvičení 4 - zápočtový test na osové namáhání (2 příklady- SU a SN úloha) - 1. SU úloha - návrh a posudek (oba MS nebo jen MSÚ), nebo jen posudek nebo zatížitelnost prutu. 2. SN úloha - určit N síly, případně napětí v prutech - bez návrhu a posudku. Tabulky válcovaných profilů s sebou. (akt.1.10.) . Vlastní tíha  (akt.10.10.) - úkol 4 v závěru prezentace, řešení 1, 2, 3 Řešení testů ze 14.10.  je tady. Řešení SN úlohy ze 16.10.  je tady.
Cvičení 5ohyb úvod - (akt.17.10.) DÚ: dopočítat příklady z prezentace do sešitu (není to úkol k odevzdání). Příprava na test na vlastní tíhu ve cv. 6., podívejte se na řešení úkolu.
Cvičení 6 - deformace ohýbaných nosníků I Úkol do příští hodinyk odevzdání: příklady 4-9 v závěru prezentace, včetně 7a. Podrobně jsou příklady vysvětleny a spočítány také ve skriptech (příklady 7.7-7.10), lze využít tabulky k procvičení dalších příkladů.  (akt.29.10.)
Cvičení 7 - návrh a posudek v ohybu - oba mezní stavy, Clebschova metoda (akt.30.10.) , příklad Cl.metoda , do příští hodinyk odevzdání úkol - (akt.29.10.). Starší testy a příklady k procvičení: 1, 2, 3, 4, 5, 67891011, 12dimenování MSP - průběžně aktualizováno (31.10.)
! info pro úterní skupinu - konzultace v pondělí večer nebudou  (30.10.)
Cvičení 8 - zápočtový test č. 2 - návrh a posudek nosníků podle obou MS, SN úlohy-silová metoda - úvod. K odevzdání  úkol.(výsledkem budou všechny hodnoty reakcí, včetně kontroly, průběhy V, M včetně výpočtů nebezpečných průřezů, maximálních momentů)  úkol postačuje donést v 11.cvičení, ještě budeme pokračovat v procvičování této problematiky, máte možnost na něm už pracovat. (6.11.2019)
Cvičení 9 - v týdnu od 11-16.11. výuka odpadá, opravný zápočtový test č.2  na ohyb - oba mezní stavy bude 18.11. v 17 hodin.
Cvičení 10 -
pokračování staticky neurčité úlohy v ohybu, zápočtový test č. 3 bude ve cvičení číslo 11 podle Náplně cvičení
________________________________________________________

ERASMUS - ELASTICITY AND PLASTICITY
Contacts and requirements
Syllabus of lectures and practices
Tables of  I and U profiles
Program 1 (akt. 25.9.)
Program 2  tables, you can follow description here
Program 3

Rating
(akt.1.11.)

Questions


Lesson 1 repetition of problems from statics: entrance test, some solutions:  beams, truss girder structures, T-cross sectional charecteristics , Introduction to Elasticity and Plasticity, Hook´s law, Stress and deformation of axial loaded members: presentation 1 (solution of example 4).                  
Lesson 2Limit states, Design and assessment of axial loaded members: presentation 2 . Other examples to practice: example 4 - ULS+SLS and its solution 4 - ULS+SLS, example 6 - ULS , design of different sections (akt. 25.9.)
Lesson 3  -  Torsion, Examples-torsion , test 1 - axial loading - stress, deformations, design and assessment
Lesson 4 - Bending, Examples - bending;  test 2 - torsion - stress, deformations, assessment;
Lesson 5 - Shear stress in beams - Lecture I, Examples (bending + shear),   Lecture II - thin-walled members in shear,  Tests 3: bending – normal stress, Solution of test 3 
Lesson 6 - Deformations in bending  - Lecture, Examplestables, some exampl: 1, 2, 3 .  Tests 4: bending – shear stress Solution ot test 4 (akt. 25.9.)
Lesson 7- Lecture-ClebschExample-Clebsch, Design and assessment of beams according to ULS and SLS. 
Lesson 8 Test 5+6: Design and assessment according ULS and SLS in bending
Lesson 9  Buckling
Lesson 10 -  Plane stress - lecture, examples for excercising. Program 3. Test 7 - buckling.
Lesson 11  - Lectures: Elastic-plastic behaviour in bending, Consultation of program 3.
Lesson 12 
 - exam

___________________________________________________________________

2018/2019


Stavební statika
Plán výuky  
Kontakt a podmínky udělení zápočtu 
Přednášky:   http://fast10.vsb.cz/brozovsky/
Podklady: Stavební statika - skripta
Bodové hodnocení (akt. 17.5.)  Poslední opravy budou ve středu 5.6. od 13:00 na LPOH 403. Pokud jsem někomu nezapsala zápočet do Edisonu, napište mi prosím mail. Přidala jsem nově na stránky prezentaci na účinek pohyblivého zatížení  podle kritérií.
 

Písemky - řešení:
průřezové charakteristiky (akt. 17.5.)
příhrady 1, příhrady 2 (akt. 3.5.)
jednoduché táhlo: 
1 (akt. 18.4.), 2 (akt. 20.4.)  
Rám s táhlem 12 3. (akt. 12.4.) Všimněte si rozdílně zadaných podpor u A a B skupiny, jimak je příklad naprosto stejný. U A skupiny je nutné při rozkladu sil na šikmém prutu vzít výslednou sílu ze součtu (resp. rozdílu) Rbx a Nt (akt. 16.4.)
Rámy bez kloubu:  1, 2 (akt. 11.4.)  a 1 ,  2 ,  3 , 4 (akt. 8.4.)
Nosník.

úkol:  (akt.10.4.2019)  rám s táhlem. První pěkné vyřešené úkoly tady a tady (akt. 12.4.)
                     
_______________________________________________

Cvičení 1 - Soustava sil - soustava sil - přehled (akt.13.2.2019)soustava sil
                - Reakce  prezentace (akt.15.2.2019)
Úkoly do cv. 2 1. dopočítat příklady z prezentace, které nebyly řešeny ve škole, 2. úkol - donést vypracované k odevzdání nebo k nahlédnutí v sešitě (podklady k úkolu reakce výsledky, nebo tady, tady)

Cvičení 2 - Test 1 - reakce (0-2 body).
Vnitřní síly - bodové zatížení  bodové zatížení (výsledky řešených příkladů na tabuli),  úkol - vytiskněte tyto příklady a doplňte tentokrát vnitřní síly (ukázka řešení úkolu, nebo tady), dále k procvičení.  

Cvičení 3 - Vnitřní síly - spojité zatížení rovnoměrné -  rovnoměrné zatížení . Pravidla pro vykreslování vnitřních sil, jednoduché příklady. Příklady k procvičení: 1, 2, 3, 4, 5.
Úkoly do cv. 4:   Do sešitu přepsat příklady 1+2  a ostatní příklady neřešené ve škole z prezentace na rovnoměrné zatížení 

Cvičení 4  trojúhelníkové zatížení  (akt.15.3.2019) Řešení příkladů z prezentace 1, 2.
Starší testy-konzoly k procvičení 1, 2 . K procvičení na spojité trojúhelníkové zatížení: 1 , 2 , 3-zrcadlově řešený ve škole, 4 , 5 , 6 , 7
Vykreslování sil bez zadaných hodnot: 1,  výsledky 1, spojité zatížení 2,  výsledky 2

Cvičení 5 - Test 2zápočtový test - nosník, konzola (6-8b). Lomený nosník - úvod   prezentace.

Cvičení 6 -  Lomený nosník -  prezentace. Úkoly do cv. 7: Dopočítat příklady z prezentace, vhodné také zkoušet zrcadlově zadané úlohy.

 Cvičení 7 -  (akt.29.3.2019)
Šikmý nosník - samostudium ke zkoušce - prezentace, síla svislá, síla kolmá ke střednici, síla vodorovná. Rám se šikmými pruty - prezentaceDalší příklady k procvičení tady a tady - šikmá podpora vpravo. Úkol pro nácvik příkladů na zápočtový test: oba příklady z prezentace si zadejte také zrcadlově a vypracujte do sešitu. Pečlivě rozkreslete rozklady sil. (prosím o kontrolu všech příkladů, jsou nově vytvořené, v případě nejasností, pište). K procvičení 1, 2 (akt. 11.4.)

 Cvičení 8 -  (akt. 5.4.2019)
 test 3zápočtový test - rámy.    Trojkloubový rám -  prezentace,  k procvičení příklad +průběhy nebo tady. Trojkloubový rám s táhlem  -  prezentace, k procvičení:  1, 2, 3. Dále k procvičení: příklady - rám s kloubem .
 Příprava na test v další hodině: 1. určete reakce ve všech ukázkových příkladech a) až d) v prezentaci. Doporučuji procvičovat dále celé příklady. 2. procvičte příklady na výpočet rámu s táhlem, reakce a průběhy vnitřních sil. Na testu ve cvičení 9 bude jednak výpočet reakcí na rámu s kloubem (viz ukol  a) až d) v prezentaci)  (akt. 6.4.2019-úprava zadání úkolu d)),  jednak řešení celého rámu s táhlem (jednoduché zadání viz testy 2018). K procvičení: rám s táhlem 12  (akt. 11.4.)

 Cvičení 9  -  Gerberův nosník  (akt. 9.4.2019)   Gerberův nosník o více polích, Gerberův nosník o dvou políchpříklady Stavební statika - skripta.   K procvičení: Gerber testy , další testy test 1 test 2.
Test 4 - Složené nosníkové soustavy - (0-6 bodů)

Cvičení 10  - Příhradové konstrukce (17.4.2019)prezentace,  příklad k procvičení, řešení. doplněno nové řešení příkladuk procvičení (23.4.2019)
U testu se připravte na styčníkovou i průsečnou metodu, musí být zvládnuty obě metody, u průsečné bude proveden výpočet z obou stran.

Cvičení 11 - Test 5 - zápočtový test  - příhradové konstrukce (6-7b.). Průřezové chrarakteristikyprezentace,  k procvičení příklady.

Cvičení 12 - Test 6 - průřezové charakteristiky (0-4b.).  Stupeň statické neurčitosti.

Cvičení 13 - Pohyblivé zatížení:  Příčinkové čáry. Kritéria. (akt. 17.5.)

Cvičení 14  - Oblouk
____________________________________________________________  

PRUŽNOST A PLASTICITA
Náplň cvičení (akt.24.10.)
Kontakt, literatura a podmínky udělení zápočtu
Tabulky válcovaných profilů
Skripta

Bodové hodnocení
(akt.20.12)  Pokud nemáte zapsán aktuální zápočet v Edisonu, napište e-mail.
Poslední opravný test pro studenty, kterým chybí pouze 1 písemka - 8.1.2019 ve 12:30 na LPOI 403. 
(akt.1.1.2019)

Řešení zápočtových testů č.1 najdete ve Skriptech, SU úloha strana 64-66, SN úloha strana 82-85.

Programy:

Program 1  (Odevzdání 3-4.10.2018)
Program 2
 (Odevzdání 7-8.11.2018) (akt.30.10.)
Program 3 (akt. 6.11.2018) - Parametr N je n/10 podle vašeho bodového hodnocení na stránkách. Tabulky trubkových průřezů.
řešení programu - (Odevzdání programu 14-15.11.2018)

Cvičení 1 (19-20.9.) - Hookeův zákon:  prezentace, plasticita - příklad na nevratné deformace.  
Cvičení 2 - spolehlivost, osové SU úlohy (akt. 25.9.2018)
Cvičení 3 - SN úlohy osové prezentace -(akt.4.10.), domácí úkol - vypracovat př. 9 do sešitu, na písemku si projděte příklady z doporučených Skript
Cvičení 4 - zápočtový test (1+2) - SU úloha - návrh a posudek podle obou MS, SN úloha - určit N síly, případně napětí v prutech,
prezentace - vlastní tíha 
(akt.18.10.) - domácí úkol - poslední dva příklady v prezentaci vypracovat do sešitu. (akt.11.10.)
Cvičení 5 - kroucení (akt.18.10.) k procvičení příklad 5.1 ze Skript. (akt.11.10.)
Cvičení 6ohyb -(akt.25.10.) DÚ: dopočítat příklady z prezentace. Test 3- kroucení
Cvičení 7 - smyk s ohybem, zadání programu 2. (akt.30.10.)
Cvičení 8 - deformace ohýbaných nosníků I , návrh a posudek v ohybu - oba mezní stavy. Zadání programu 3.  Test T4 - ohyb +smyk. Úkol do příští hodiny: vypracovat program 3, dopočítat všechny příklady z prezentace, podrobně jsou příklady vysvětleny a spočítány ve skriptech (příklady 7.7-7.10), lze využít tabulky k procvičení dalších příkladů.
Cvičení 9 Clebschova metoda, příklad Cl.metoda
Cvičení 10 zápočtový test (Test 5) - návrh a posudek ohýbaných prutů podle obou mezních stavů, Mohrova metoda-samostatně,SN úlohy-silová metoda - úvod. Úkol do příští hodiny: do sešitu přepsat a přepočítat příklad 2 z prezentace (včetně výpočtu reakcí)
Cvičení 11 - SN úlohy-silová metoda pokračování (akt.29.11.) SN úlohy-integrace oh.čáry (akt.29.11.). Silová metoda k procvičení. K zápočtovému testu procvičujte zrcadlově zadané úlohy.  Úkol do příští hodiny: Příklady 2+3 z SN úlohy-integrace oh.čáry  (vykreslení V,M, určení Mmax) - na papír k odevzdání - budu vybírat.
Po dohodě
uvádím příklady na momentové funkce k procvičení: 123 
(akt.29.11.).
Cvičení 12 zápočtový test (Test 6) - SN úlohy v ohybu stabilita prutů  (akt.5.12.)
Cvičení 13 -   test T7 - stabilita prutů,  napjatost - doporučuji vysvětlení v našich skriptech s řešeným příkladem
Cvičení 14 -  test T8 - napjatost,  pružno-plastický stav v ohybu http://fast10.vsb.cz/krejsa/studium/plakat_pp2.pdf, opravy písemek
_____________________________________________________________

ERASMUS - ELASTICITY AND PLASTICITY
Tuesday 8:15-11:30 LPC 503
Contacts
Syllabus of lectures and practices
Tables of  I and U profiles
Program 1 -You can follow description here. (akt. 25.9.2018) Deadline 9.10.2018.
Program 2  - (act.29.10.18) - Deadline for the submission 6.11.2018, tables, you can follow description here (act. 30.10.18)
Program 3
- (act.19.11.18)

Questions
(act.27.11.18)

Solution of test 3 (akt.17.10.2018)

Lesson 1 (18.9.) - repetition of problems from statics: entrance test, some solutions:  beams, truss girder structures, T-cross sectional charecteristics , Introduction to Elasticity and Plasticity, Hook´s law, Stress and deformation of axial loaded members: presentation 1 (solution of example 4).                  
Lesson 2Limit states, Design and assessment of axial loaded members: presentation 2 . Other examples to practice: example 5 - ULS+SLS and its solution 5 - ULS+SLS, example 6 - ULS , design of different sections (akt. 25.9.2018)
Lesson 3  -  Torsion, Examples-torsion , test 1 - axial loading - stress, deformations, design and assessment
Lesson 4 - Bending, Examples - bending;  test 2 - torsion - stress, deformations, assessment;
Lesson 5 - Shear stress in beams - Lecture I, Examples (bending + shear), (akt.16.10.2018)  Lecture II - thin-walled members in shear,  Tests 3: bending – normal stress
Lesson 6 - Deformations in bending  - Lecture, Examplestables, some exampl: 1, 2, 3 .  Tests 4: bending – shear stress
Lesson 7- Lecture-ClebschExample-Clebsch, Design and assessment of beams according to ULS and SLS.  (act.30.10.2018)
Lesson 8 - (6.11. Test 5+6: Design and assessment according ULS and SLS in bending
Lesson 9  - (13.11. Buckling
Lesson 10 - (20.11. )  Plane stress - lecture, examples for excercising. Program 3. Test 7 - buckling. (act.19.11.18)
Lesson 11 (27.11.2017) - Lectures: Elastic-plastic behaviour in bending, Consultation of program 3.
Lesson 12
(4.12.2017)  - exam

___________________________________________________________________

2017/2018


SSKI
plán výuky 

Podklady: SSK1 skripta
Tabulky:
tabulky integrálů pro řešení silové metodytabulky zatěžovacích členů třímoment. rovnic

 Cvičení 1 - opakování stavební statiky: prezentace, stupeň statické neurčitosti, k procvičení stavební statiky:  příklad 1, příklad 2, příklad 3, příklad 4
                 - deformace metodou jednotkových sil - úvod - nosníky v osové a příčné úloze řešené integrací a příhradová konstrukce - prezentace, řešení osových úloh najdete tady: 1. Do příští hodiny si přineste  tabulky integrálů. (akt. 12.2.2018)

Cvičení 2 -  test 1 - stupeň statické neurčitosti,  deformace metodou jednotkových sil - pokračování (akt. 15.2.2018),
domácí úkol:  spočtěte do sešitu průhyb a pootočení u obou příkladů, k procvičení
(akt. 20.2.2018)

Cvičení 3 -  deformace metodou jednotkových sil, rámy. Zadání příkladů k procvičení, obecné řešení najdete tady: 1, 2, 3, 4 , číselně byly řešeny ve cvičení. Příklad řešený na tabuli, příklad 7 - skripta  + jiný postup řešení. Další příklady k procvičení. Další příklady k procvičení: tady a tady Řešení   testu.

Cvičení 4 -  silová metoda - prezentace, příklady. Starší příklady k procvičení. Testy ve cvičení 5: staticky neurčitý nosník řešený silovou metodou. (akt.5.3.2018)

Cvičen 5 - 6 - silová metoda - rámy -  příklady.  K procvičení:  tady, tady, jednodušší příklady, složitější Oprava test deformace - rámy. Vytiskněte  si do dalšího cvičení tabulky zatěžovacích členů třímomentových rovnic.
 
Cvičení 7
- zápočtový test - rámy silovou metodouTřímomentová rovnice -   odvození třímomentové rovnice prezentace, řešení příklad 2, příklad 3.
 
Cvičení 8 - Třímomentová rovnice -  pokračování prezentace, řešení příklad 2, příklad 3.
K procvičení: 1- různá I,
  23a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c , 6a, 6b, 7a, 7b, 8 , další příklady.   Loňský test na TR: 1, 2.

Cvičení 9 - Test třím. rovnice, Rošty -  úvod

Cvičení 10 - Rošty - rozbor stupně SNpříklady řešené ve škole úlohy 1xSN 2xSN , příklady ze skript: SSK1 skripta.

Cvičení 11 - Test - rošty,
vícekrát SN rám

Cvičení 12 Deformační zatížení -  vícekrát staticky neurčitý nosníkdeformační zatížení - popuštění podpor: prezentace, řešení: příklad 3příklad 4, příklad 5.
                - deformační zatížení - teplota
, starší úkol : řešení 1, 2  test na def. zatížení
 
Cvičení 13 SN oblouk, test deformačni zatížení
Cvičení 14 - Lanové konstrukce, opravy testů

____________________________________

Stavební statika
Plán výuky  
Kontakt a podmínky udělení zápočtu 
Přednášky:   http://fast10.vsb.cz/krejsa/
Podklady: Stavební statika - skripta

Programy:
Program č. 1  - Gerberův nosník - opravte si program podle tohoto řešení
Program č. 2 - Rám ( parametr F = 10), náhled řešení
Program č. 3 - F je vaše pořadové číslo. Ukázka řešení programu styčníková metodařešení - průsečná metoda.  

Výsledky příkladů z 30.4: tady  zbytek testů.  Řešení  testů z 16.4.: A6, B6

Typy příkladů na zápočet a ke zkoušce s naznačenými výsledky:
trojkloubové rámy s táhlem i bez táhla, Gerberův nosník
(akt.26.4.2018)
__________________________________________________________

Cvičení 1 - Soustava sil - soustava sil - přehledsoustava sil -  bude probráno později
                - Reakce  prezentace (akt.15.2.2018) - doplněny výsledky u posledních příkladů,
Úkoly do cv. 2 1. dopočítat příklady z prezentace, které nebyly řešeny ve škole, 2. úkol - donést vypracované k odevzdání nebo k nahlédnutí v sešitě (podklady k úkolu reakce výsledky, nebo tady, tady)

Cvičení 2 - Vnitřní síly - bodové zatížení  bodové zatížení (výsledky řešených příkladů na tabuli),  úkol - vytiskněte tyto příklady a doplňte tentokrát vnitřní síly (ukázka řešení úkolu, nebo tady), dále k procvičení.  
Test ve cv. 3 - reakce průběhy vnitřních sil viz úkoly ze cv. 1 a 2. 

Cvičení 3 - Vnitřní síly - spojité zatížení rovnoměrné -  rovnoměrné zatížení . Pravidla pro vykreslování vnitřních sil, jednoduché příklady. Příklady k procvičení: 1, 2, 3, 4, 5.
Vykreslování sil bez zadaných hodnot: 1,  výsledky 1, + v případě potřeby vyzkoušejte si bez hodnot vykreslit úkol z minulých hodin, výsledky máte.
Úkoly do cv. 4:   V sešitě budete mít vyřešeny všechny příklady z prezentace na rovnoměrné zatížení + na zvláštním papíře oba příklady z úkolu k odevzdání. (akt.27.2.2018)
Test ve cv. 4: Vykreslování vnitřních sil bez zadaných hodnot zatížení  + určit číselně V sílu a moment v kterémkoliv místě pod spojitým zatížením viz úkol.

Cvičení 4  trojúhelníkové zatížení  
Úkoly do cv. 5trojúhelníkové zatížení   úkol v závěru prezentace. Kontrola úkolu 1, 2. Ukázka testů: 1, 2 .
K procvičení na spojité trojúhelníkové zatížení: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 (akt.12.3.2018)
Test ve cv. 5: Vykreslování vnitřních sil bez zadaných hodnot zatížení - spojité zatížení 2,  výsledky 2. Test na trojúhelníkové zatížení na konzole podle úkolu a testů 1, 2 .

Cvičení 5 - Šikmý nosník - prezentace, síla svislá, síla kolmá ke střednici, síla vodorovná. Další řešené příklady viz rám se šikmými pruty - prezentace
Úkoly do cv. 6 - příklad
síla vodorovná. + všechny příklady z prezentace přepsat a propočítat do sešitu (výpočty neopisujte, N a V výpočty netřeba počítat, u momentů rovnou počítejte číselně)

Cvičení 6 - Gerberův nosník -  Gerberův nosník o více polích, Gerberův nosník o dvou polích u příkladu č.3 spočtěte reakce rozkladem na dílčí části jako u příkladu řešeného ve škole.
ÚKOLY DO CV. 7:  Do sešitu propočítat 4 příklady z prezentací + příklady Stavební statika - skripta
Program č. 1, parametr n je pořadové číslo z bodového hodnocení - výsledky podobného příkladu viz
Stavební statika - skripta, odevzdání do 29.3. 2018 (v hodině nebo do kabinetu) - pod každým trojúhelníkem určete ve třetinách body pro vykreslení paraboly jak u V sil, tak i u ohybových momentů. Výpočty uveďte.
K procvičení na zápočtový test: Gerber
testy , další testy test 1 test 2
Zápočtový test v 7. cvičení: Gerberův nosník, zatížení trojúhelníkové, rovnoměrné spojité příčné zatížení, spojité osové zatížení, 
osamělý moment, na první termín bez šikmého prutu. Lze si opravit malou 2bodovou písemku na trojúhelníkové zatížení v rámci zápočtové písemky, pokud určíte V sílu a ohybový moment pod trojúhelníkovým zatížením v zadaném bodě (viz program). (akt.22.3.2018)

 Cvičení 7 -  zápočtový test - Gerberův nosník, Gerberův nosník se šikmým prutem řešený ve škole (akt.6.4.2018 - doplněny výpočty) . Úkol - spočtěte všichni tento příklad do sešitu, v případě problémů, přijďte na konzultaci.
 
Cvičení 8 - Lomený nosník kolmé pruty - prezentace, rám se šikmými pruty - prezentace. Další příklady k procvičení viz Statika skripta .  Program č. 2  všichni stejný parametr F = 10, náhled řešení  pouze pro vaši kontrolu, neopisujte (u výpočtu ohybových momentů je použita síla Pkolmá místo posouvající síly, pozor na znaménko),  N,V nemusíte vypisovat. Rovnice pro výpočet ohybových momentů uveďte -  počítejte z kratší nebo jednodušší strany a kontrolu z obou stran proveďte u extrémů.Termín odevzdání vždy do týdne po zadání programu. Testy k procvičení:  test1, test2  test3 . Další příklady k procvičení tady.

 Cvičení 9  - Trojkloubový rám -  prezentace,   příklad +průběhy
Test ve cv.10 - 2. zápočtový test - rámy s kloubem i bez kloubu

Cvičení 10  - zápočtový test - rámy - s kloubem i bez kloubu. Trojkloubový rám s táhlem  -  prezentace, k procvičení:  1, 2, 3
Test ve cv.11 - Trojkloubový rám s táhlem

Cvičení 11 - Příhradové konstrukce - prezentace,  příklad k procvičení, řešení, Program č. 3, F je vaše pořadové číslo. Ukázka řešení programu -  styčníková metoda řešení - průsečná metoda.  
Test ve cv.12 - 3.zápočtový test - Příhrady - u testu se připravte na styčníkovou i průsečnou metodu, musí být zvládnuty obě metody, u průsečné bude proveden výpočet z obou stran.

Cvičení 12 - zápočtový test - příhradové konstrukce.  Průřezové chrarakteristikyprezentace, výsledky k příkladu 1, k procvičení příklady.
Test ve cv.13 - průřezové charakteristiky

Cvičení 13 - Test - průřezové charakteristiky. Stupeň statické neurčitosti

Cvičení 14  - oprava testů. Oblouk Příčinkové čáry.
____________________________________________________________   
SSKII 

Podklady: skripta
Podmínky pro udělení zápočtu - kontakty, náplň cvičení, bodové hodnocení písemek, podmínky pro udělení zápočtu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvičení 1 (18-22.9) - k procvičení doma - prezentace,  matice_zadání, lze zkontrolovat s matice_řešení
Cvičení 2  (18-22.9)   - prezentace stupně ns a np - ze cvičení - procvičení stupně statické (ns) a přetvárné neurčitosti (np) - neřešte zatím npz primární_vektory_Excel, rešení_prim_vektoryprim.vektor-šikmá síla tabulka integrály pro sil.metodu - příští týden test viz ukázka 1.testu (akt. 20.9.2017)
Cvičení 3
  (25-29.9) - prezentace, matice_tuhosti - prázdný , řešení příkladu ze cvičení, k procvičení ukol 2-zadání,  řešení úkolu: příklady  1, 2, 3, 45,  6 .
Cvičení 4 - prezentace, nosník-excel-prázdný, příklady ze cvičení: př.1-řešenípř.1- průběhy, př.2-řešení př.2-průběhy k procvičení: příklady 3 a 4, řešení 3, řešení 4  
Cvičení 5 - prezentace-nosníkII, příklady z prezentace: př.1-řešení, př1-2.způsob, př1-3.způsob, př.1-průběhy vnitřních sil, př.2 -1.způsob, př.2 -2.způsob, př.2-průběhy,  Domácí úkol - povinný - vypracovat  dvě varianty Př. 3 z  prezentace-nosníkII - lze zkontrolovat s příkladem č. 2 - zrcadlově zadaný. Dále k procvičení: př.4-zadání a průběhy, př.4 - řešení.
Cvičení 6 -  Test 2 -  test prezentace-rámI, rám-podklady, příklad z prezentace, průběhy.
Cvičení 7 - prezentace-rámII, rám-podklady, př1-řešení, průběhy př.1, průběhy př.2, př2-řešení , k procvičení 1, 5 rám se šikmými pruty zadání, rám-šikmý-řešení
Cvičení 8 - Test 3 - zápočtový test 3 (pozor na pořadí souřadnic počátečního a koncového bodu na prutu, jinak než u rám-podklady
Cvičení 9  - Prezentace - příhrady,  příhrada-podklady, příhrada-řešení. Prezentace-ZDM-nosníkpříklad 1-prezentacepříklad2-prezentace příklad3-prezentace příklad5-tabule (8.11.2017),  tabulky-benda, tabulky-kadlčák  , Řešené zápočtové písemky najdete tady.    
Cvičení 10 (15.11.2017)  -  příklad 4-tabule 
Cvičení 11 (22.11.2017)   3.zápočtová písemka - nosník ZDM   
Cvičení 12 (29.11.2017) -  sestavení matice tuhosti u rámů prezentace ZDM-rámy příklady-matice tuhostiřešení matic tuhostí , procvičování stupeň neurčitosti pro ODM, ZDM - příklad , k procvičení podklady-n-pz, prezentace - ZDM - rámy celé, příklady - řešení
Cvičení 13 (6.12.2017) doplňková písemka č. 2 - viz příklad - stupeň  přetvárné neurčitostu ZDM (3body) + současně oprava testu č. 1 - (max 4 body za stupeň ODM)stupně ZDM-rámy
Cvičení 14 (13.12.2017)  - opravy všech testů
Cvičení 15 (20.12.2017)  - opravy všech testů

Zkouška - excel-prázdný-rám
Písemná část zkoušky se skládá ze tří částí:
1) určení stupně statické neurčitosti, přetvárné dle ODM a ZDM 
2) rám dle ODM
3) nosník dle ZDM
_____________________________________________________________      
Pružnost a plasticita
Náplň cvičení
Kontakt, literatura a podmínky udělení zápočtu
Tabulky válcovaných profilů
Skripta

Opravy testů:
(akt. 4.1.2018)  V úterý 9.1.2018  u mě v kabinetě mezi 12,30 až 15,30 si můžete opravit poslední testy, které vám zbývají k zápočtu.

Programy:

Program 1 Spočtěte všichni program pro n=10, navrhněte všechny pruty spodního pásu, N síly v prutech 3=4, 5=6, 7=8 určete průsečnou metodou (řezy naznačte v zadání obrázku), pruty 1=2, 9=10 určete metodou styčníkovou. Navrhněte dvojici profilů. Plochu styčníkových plechů neřešte. Postup výpočtu si zkontrolujte podle řešení. 
Program 2 (akt. 14.11.2017) - Parametr N určete podle vašeho bodového hodnocení na stránkách.
Tabulky trubkových průřezů.
řešení programu -  v náhradní hodině 13.11.2017. Odevzdání programu 23.11.2017.

Cvičení 1 - Hookeův zákon:  prezentace, plasticita - příklad na nevratné deformace. úkol do cvičení č. 2: dopočítat příklady z  prezentace. (akt. 21.9.2017)
Cvičení 2 - spolehlivost, osové SU úlohy, příklady-návrhy různých typů průřezů. (akt. 3.10.2017)
Cvičení 3 - SN úlohy osové prezentace (akt. 19.10.17), k procvičení na písemku si projděte příklady z doporučených Skript , obzvlášť řešené staticky neurčité úlohy, reakce 3
Cvičení 4 - zápočtový test (1+2), prezentace - vlastní tíha (akt. 19.10.17)
Cvičení 5 - kroucení (akt. 24.10.17), k procvičení příklad 5.1 ze Skript.   test T3- vlastní tíha
Cvičení 6ohyb (akt. 2.11.17) - příklady k procvičení, smyk + smyk s ohybem (akt. 9.11.17) - Domácí úkol: Z prezentace smyk s ohybem do sešitu přepsat a přepočítat příklady 3 a 4. Test T4- kroucení
Cvičení 7 - smyk s ohybem - příklad č.5 (akt. 9.11.17), přetvoření ohýbaných nosníků I, k procvičení příklady 7.7-7.10 ze skript, tabulky, další příklady: 1, 2, 3, návrh a posudek - oba mezní stavy úkol - momentové funkce, řešení: úkol1 ,ukol2, ukol3. Test T5 - ohyb +smyk - výpočet napětí v průřezu.
Cvičení 8 - rektorské volno - Domácí úkol: vypracovat Program 3, propočítat příklady ze cvičení 7, vyzkoušet si odvození obecně odvozených funkcí a deformací v tabulkách (akt. 18.11.17)
Cvičení 9 (23.11.2017) Další metody pro výpočet deformací: Clebschova metoda, Mohrova metoda  doplněny příklady v obou prezentacích, prosím o kontrolu výsledků, napište při nějaké nesrovnalosti (akt. 24.11.17), příklad Clebschova metoda
Cvičení 10 (30.11.2017) Test 6 - návrh a posudek ohýbaných prutů podle obou mezních stavů, staticky neurčité úlohy - silová metoda, k procvičení (akt. 30.11.17)
Cvičení 11 (7.12.2017) - Test 7 - SN úlohy v ohybu, staticky neurčité úlohy - řešení integrací ohybové čáry, stabilita prutů (act.7.12.2017)
Cvičení 12(14.12.2017) test T8- vzpěr, napjatost doporučuji vysvětlení v našich skriptech s řešeným příkladem
Cvičení 13 (21.12.2017) - test T9-napjatost, pružno-plastický stav v ohybu, http://fast10.vsb.cz/krejsa/studium/plakat_pp2.pdf, opravné testy
_____________________________________________________________

ERASMUS - Elasticity and plasticity 
Tuesday 7,30 LPC 307
Contacts
Syllabus of lectures and practices 2017 (act.17.10.17)
Tables of  I and U profiles
Ratings (act.12.12.17)
Questions 2017

Program 1 -You can follow description here. (act.25.9.17) deadline for submission 17.10.2017
Program 2  -
(act.30.10.17) - explanation 31.10.2017 - deadline for submission 7.11.2017, table
Program 3 - 14.11.2017 - explanation, deadline for submission 28.11.2017

Lesson 1
(19-22.9.2017) - 
repetition of problems from statics: entrance test, some solutions:  beams, truss girder structures, T-cross sectional charecteristics                   
Lesson 2 (25-29.9.2017)Introduction to Elasticity and Plasticity, Hook´s law, Stress and deformation of axial loaded members: presentation 1 (solution of example 4). Limit states, Design and assessment of axial loaded members: presentation 2 . Other examples to practice: example 5 - ULS+SLS and its solution 5 - ULS+SLS, example 6 - ULS , design of different sections (act.26.9.17).
Lesson 3  -  Torsion, Examples-torsion
Lesson 4 - Bending, Examples - bending; test 1 - axial loading - stress, deformations, design and assessment, test 2 - torsion - stress, deformations, assessment;
Lesson 5 - Shear stress in beams - Lecture I, Examples (bending + shear) (act.17.10.17),  Lecture II - thin-walled members in shear
Lesson 6 (24.10.2017) - Deformations in bending  - Lecture, Examplestables, some exampl: 1, 2, 3 .  Tests 3+4: bending – normal stress, shear stress
Lesson 7 (31.10.2017) - Design ans assessment of beams according to ULS and SLS. 
Lesson 8 (7.11.2017) - Buckling; Test 5+6: Design and assessment according ULS and SLS in bending
Lesson 9 (14.11.2017) - Plane stress - lecture , example for excercising.  Program 3.  Test 7 - buckling.
Lesson 10 (21.11.2017) - no lecture
Lesson 11 (28.11.2017) - Consultation of program 3
Lesson 12
(5.12.2017)  - exam
not in questions, just for information:  Elastic-plastic behaviour of rods, Elastic-plastic behaviour in bending, statically indeterminate structures, dead weight
____________________________________________________________________________

2016/2017
SSKI
plán výuky 
Podklady: SSK1 skripta
Tabulky:
tabulky integrálů pro řešení silové metodytabulky zatěžovacích členů třímoment. rovnic

 Cvičení 1 - opakování stavební statiky: prezentace,stupeň statické neurčitosti, k procvičení stavební statiky:  příklad 1, příklad 2, příklad 3, příklad 4
                 - deformace metodou jednotkových sil - úvod - nosníky v osové a příčné úloze řešené integrací a příhradová konstrukce - prezentace, řešení osových úloh najdete tady:  1. K procvičení 1, 2, 3, 4.  Procvičujte příklady řešené integrací a do příští hodiny si přineste všichni  tabulky integrálů.

Cvičení 2 - deformace metodou jednotkových sil, řešení Vereščaginovým pravidlem a pomocí tabulek integrálů. Prezentace a příklady viz 1. cvičení. DÚ:  1)Do sešitu spočítat příhradovou konstrukci z 1. cvičení, 2) příklad 3 z prezentace - dopočítat průhyb v bodě c, 3) určit úhel pootočení a průhyb na prostém nosníku zatíženým momentem v levé podpoře - zadání ve cvičení  ( podobně jako př. 3 ), 

Cvičení 3 -  deformace metodou jednotkových sil, rámy. Zadání příkladů k procvičení, obecné řešení najdete tady: 1, 2, 3, 4 , číselně byly řešeny ve cvičení. Příklad řešený na tabuli, příklad 7 - skripta  + jiný postup řešení. Další příklady k procvičení. Další příklady k procvičení: tady a tady Řešení   testíku (akt.22.2.2017).

Cvičení 4 -  silová metoda - prezentace, příklady  Testy ve cvičení 5: staticky neurčitý nosník řešený silovou metodou a určení stupně statické neurčitosti. (akt.2.3.2017).

Cvičení 5 deformační zatížení - popuštění podpor: prezentace, řešení: příklad 3příklad 4, příklad 5 (akt.8.3.2017). Test ve cvičení 6: staticky neurčitý nosník s poklesem podpor.
 
Cvičení 6 - silová metoda - vícekrát staticky neurčitý nosník -
                - deformační zatížení -
teplota - rektorské volno

Cvičení 7 - silová metoda - rámy -  příklady,  K procvičení:  tady, tady, jednodušší příklady, složitější. Vícekrát SN rám

Cvičení 8
- zápočtový test - rámy silovou metodou  silová metoda -
             
  - vícek
rát staticky neurčitý nosník
                - deformační zatížení - teplota
, loňský úkol : řešení 1, 2  na příští test se naučte:  test na def. zatížení Vytiskněte  si do cvičení tabulky zatěžovacích členů třímomentových rovnic. (akt.4.4.2017)
 
Cvičení 9 Třímomentová rovnice -   odvození třímomentové rovnice , pokračování prezentace , řešení příklad 2, příklad 3.
K procvičení: 1- různá I,
  23a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c , 6a, 6b, 7a, 7b, 8 , další příklady (akt.4.4.2017)   Loňský test na TR: 1, 2.

Cvičení 10 -  Třímomentová rovnice -  procvičování (akt. 10.4.2017)

Cvičení 11 - Test třím. rovnice, Rošty - 
úvod

Cvičení 12 - Rošty - rozbor stupně SNpříklady řešené ve škole úlohy 1xSN 2xSN , příklady ze skript: SSK1 skripta.

Cvičení 13 - Test - rošty, opravné testy, 
SN oblouk

Cvičení 14 - Lanové konstrukce, oprava testů

____________________________________

Stavební statika
Plán výuky  (akt. 24.2.2017)
Kontakt a podmínky udělení zápočtu 
Přednášky:   http://fast10.vsb.cz/krejsa/
Podklady: Stavební statika - skripta


Ukázky testů:
1) rám  test1
, test2 , další test3 k procvičení (akt. 26.4.2017)
2) Gerber testy , další testy test 1 test 2
 
Cvičení 1 - Soustava sil - soustava sil - přehledsoustava sil -  bude probráno později
                - Reakce  reakce, úkol - donést vypracované k odevzdání (podklady k úkolu reakce výsledky, nebo tady, tady)

Cvičení 2 - Vnitřní síly - bodové zatížení  bodové zatíženíúkol - vytiskněte tyto příklady a doplňte tentokrát vnitřní síly (ukázka řešení úkolu, nebo tady), dále k procvičení.  
Test ve cv. 3 - reakce průběhy vnitřních sil viz úkoly ze cv. 1 a 2. 

Cvičení 3 - Vnitřní síly - spojité zatížení rovnoměrné -  rovnoměrné zatížení . Pravidla pro vykreslování vnitřních sil, jednoduché příklady. Příklady k procvičení: 1, 2, 3, 4, 5.
Vykreslování sil bez zadaných hodnot: 1, 2, výsledky 1, výsledky 2 (zatím vynechejte trojúhelníkové zatížení) + v případě potřeby vyzkoušejte si bez hodnot vykreslit úkol z minulých hodin, výsledky máte.
Úkoly do cv. 4:   V sešitě budete mít vyřešeny všechny příklady z prezentace na  rovnoměrné zatížení + na zvláštním papíře oba příklady z úkolu k odevzdání. (akt. 2.3.2017).  
Test ve cv. 4: Vykreslování vnitřních sil bez zadaných hodnot zatížení. Přidám ještě malý krátký test na něco z úkolu (určit V sílu a moment někde pod spojitým zatížením) (akt. 24.2.2017).

Cvičení 4  trojúhelníkové zatížení - úvod (příklady 1 a 2). 
Úkoly do cv. 5:   trojúhelníkové zatížení úkol v závěru prezentace - pouze první tři příklady - konzoly. Kontrola úkolu 1, 2. Ukázka testů: 1, 2
Test ve cv. 5: Vykreslování vnitřních sil bez zadaných hodnot zatížení - spojité zatížení. Test na trojúhelníkové zatížení na konzole podle úkolu a testů 1, 2 . (akt. 2.3.2017).

Cvičení 5 - Vnitřní síly trojúhelníkové zatížení - pokračování. K procvičení na spojité trojúhelníkové zatížení: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
Šikmý nosník - prezentace, síla svislá, síla kolmá ke střednici, síla vodorovná. Další řešené příklady viz
rám se šikmými pruty - prezentace
Úkoly do cv. 6 - příklad
síla vodorovná. + všechny příklady z prezentace přepsat a propočítat do sešitu (výpočty neopisujte, N a V výpočty netřeba počítat, u momentů rovnou počítejte číselně)

Cvičení 6 - Gerberův nosník -  Gerberův nosník o více polích, Gerberův nosník o dvou polích
ÚKOLY DO CV. 7:  Do sešitu propočítat 4 příklady z prezentací (dva byly řešené ve škole) + příklady
Stavební statika - skripta
Program č. 1, parametr n je pořadové číslo z bodového hodnocení - výsledky podobného příkladu viz
Stavební statika - skripta, odevzdání do 30.3. 2017 - pod každým trojúhelníkem určete ve třetinách body pro vykreslení paraboly jak u V sil, tak i u ohybových momentů. Výpočty uveďte.

Cvičení 7 -  zápočtový test - Gerberův nosník, gerberův nosník se šikmým prutenm řešený ve škole (akt. 10.5.2017)
 
Cvičení 8 - Lomený nosník kolmé pruty - prezentace, rám se šikmými pruty - prezentace. Další příklady k procvičení viz Statika skripta .  Program č. 2, všichni stejný parametr F = 10, náhled řešení  pouze pro vaši kontrolu, neopisujte (u výpočtu ohybových momentů je použita síla Pkolmá místo posouvající síly, pozor na znaménko),  N,V nemusíte vypisovat. Rovnice pro výpočet ohybových momentů uveďte -  počítejte z kratší nebo jednodušší strany a kontrolu z obou stran proveďte u extrémů. Odevzdání do 13.4.(akt. 31.3.2017)

 Cvičení 9  - Trojkloubový rám  příklad +průběhy, trojkloubový rám s táhlem, k procvičení:  1, 2, 3 (akt. 5.5.2017)

Cvičení 10  - zápočtový test - rámy - s kloubem i bez kloubu, Příhradové konstrukce -prezentace - pouze styčníková metoda.

Cvičení 11  -  Příhradové konstrukce - prezentace - průsečná metoda (akt. 20.4.2017),  příklad k procvičení, řešení , test - trojkloubový rám s táhlem

!!! Program č. 3,
všichni stejný parametr F = 10. Odevzdání do 24.4. Reakce počítete podobně jako reakce u trojkloubového rámu. Ukázka řešení programu - pozor - v této ukázce je pouze styčníková metoda, nezapomeňte na průsečnou metodu. Kdo odevzdal program bez průsečné metody, do cvičení donese zbytek programu.  (akt. 24.4.2017) . Po prohlédnutí vašich programů přikládám správné řešení sil průsečnou metodou z obou stran.  (akt. 24.4.2017)

Cvičení 12 - zápočtový test - příhradové konstrukce u testu se připravte na styčníkovou i průsečnou metodu, musí být zvládnuty obě metody, u průsečné bude proveden výpočet z obou stran. (akt. 24.4.2017). Průřezové charakteristiky , výsledky k příkladu 1, k procvičení příklady.

Cvičení 13 - Test - průřezové charakteristiky. Stupeň statické neurčitosti

Cvičení 14  - oprava testů.
 Oblouk Příčinkové čáry.- samostudium
___________________________________________ 

ERASMUS - Elasticity and plasticity 

Contacts
Tables of  I and U profiles
Syllabus of lectures and practices 2016
Program 1 -You can follow description here.
Program 2 
Program 3  
Questions for the exam.

Lesson 1
repetition of problems from statics: entrance test, some solutions:  beams,   truss construction, T-cross sectional charecteristics
Lesson 2 - Introduction to Elasticity and Plasticity, Hook´s law, Stress and deformation of axial loaded members:  presentation , examle 4
Lesson 3 - Limit states, Design and assessment of Axial loaded members: presentation, example ULS+SLS, solution ULS+SLS, design of different sections, example 1
Lesson 4 - test 1, Torsion, Examples-torsion
Lesson 5 - test 2,  Bending, Examples - bending
Lesson 6 - Shear stresses in beams - Lecture, Examples
Lesson 7 - Deformations in bending  - Lecture, Examplestables, some exampl: 1, 2, 3 .  Tests: bending – normal stress, shear stress (4-7 points each test) 
Lesson 8 - 15.11.2016 - 14,45 Buckling Test: Design and assessment according ULS and SLS in bending (4-7 points each test)
Lesson 9 - 23.11.2016. 8.00 correction of tests. Plane stress - lecture , example for excercising. Program 3  Test-buckling.
Lesson 10 -  30.11. Elastic-plastic behaviour of structures, statically indeterminate structures, correction of tests
Lesson 11 - 6.12. - 4pm - correction of other tests 
Lesson 12 - 14.12. - exam
___________________________________________ 

SSKII 
Studijní materiály: Přednášky -http://fast10.vsb.cz/janas, cvičení
Konzultace:
  po domluvě LPH 407/1
Podmínky pro udělení zápočtu - kontakty, náplň cvičení, bodové hodnocení písemek, podmínky pro udělení zápočtu  
tabulky pro ZDM-benda, tabulky pro ZDM -kadlčák
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvičení 1  , prezentace, primární_vektory zadáni, rešení_prim_vektory, příklad-šikmá síla, ukol 1 (není povinný) , vypracovaný úkol najdete tady ukázka testu, tabulky integrály pro sil.metodu
(
k procvičení doma - prezentace,  matice_zadání, lze zkontrolovat s matice_řešení)
Cvičení 2  - prezentace, matice_tuhosti - prázdný, řešení příkladu ze cvičení, k procvičení ukol 2-zadání,  řešení úkolu: příklady  1, 2, 3, 45,  6.
Cvičení 3 - prezentace, nosník-excel-prázdný, příklady ze cvičení: př.1-řešenípř.1- průběhy, př.2-řešení př.2-průběhy k procvičení: příklady 3 a 4, řešení 3, řešení 4
Úkol pro úterní skupiny:  spočtěte všechny příklady k procvičení ze cv. 3
Úkol pro středeční skupiny (28.9. odpadá výuka):  do výuky 5.10. spočtěte všechny příklady k procvičení ze cv. 3 a ze cvičení 4 si do sešitu rozkreslete př. 1-4 ze cvičení 4, vložte vazby a rozkreslete konce prutů a zadejte do nosník-excel-prázdný včetně styčníkového zatížení a doveďte výpočet po vyřešený vektor deformací. Pod rozkreslenými příklady si nechejte místo na vykreslení vnitřních sil.
Cvičení 4 - prezentace-nosníkII, příklady z prezentace: př.1-řešení, př1-2.způsob, př1-3.způsob, př.1-průběhy vnitřních sil, př.2-řešení, př.2-průběhy, k procvičení: př.3-zadání a průběhy, př.3 - řešení
Cvičení 5 Zápočtový test T1 - nosník ODM -  test 1 prezentace-rámI, rám-podklady-prázdný, příklad z prezentace, průběhy
Cvičení 6 - odpadá z důvodu exkurze - doma k procvičení prezentace-rámII, rám-podklady-prázdný, př1-řešení, průběhy př.1př2-řešení, průběhy př.2
Cvičení 7 (25-26.10.2016) - Procvičování rámů  1, 5
Cvičení 8 (1-2.11.2016) - Zápočtový test T2- rám ODM test 2, Prezentace-příhrady, příhrada-podklady, příhrada-řešení, rám se šikmými pruty zadání, rám-šikmý-řešení
Cvičení 9 (8.11.2016)  Doplňkový test 1 - výpočet primárních vektorů koncových sil silovou metodou (viz test, tabulky integrály pro sil.metodu). Prezentace - ZDM - nosník, příklad 1, příklad 2, příklad 3. Tabulky-benda, tabulky-kadlčák. Příklad na tabuli ve cvičení příklad 1  (Posouvající síly jsou tady řešeny podle vzorců, na tabuli ve škole z podmínek rovnováhy). Řešené příklady ZDM: tady.  
Cvičení 10  (15.11.2016) -  Příklad na tabuli ve cvičení příklad 2  (Posouvající síly jsou tady řešeny podle vzorců, na tabuli ve škole z podmínek rovnováhy).