Předměty

Zakládání staveb        Foundation engineering

Podzemní a geotechnické stavby

Zakládání staveb ve složitých podmínkách

Mechanika zemin a zakládání staveb

Literatura

J.Hulla, J.Šimek, P.Turček: Mechanika zemin a zakládání staveb (1991)

J.Aldorf, R.Kořínek, D.Kalandra, L.Komenda: Geotechnické stavby (1984)

J. Šimek, J. Jesenák, J. Eichler, I. Vaníček: Mechanika zemin (1990)

L.Šiška, J.Aldorf, K.Exner, R.Kořínek: Základy hornické geotechniky (1979)

J. Atkinson: Mechanics of soils and foundations (1993)

Braja M. Das: Principles of Foundation Engineering (2004, fifth edition)

J.Aldorf: Mechanika podzemních konstrukcí (1999)

Nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším
MSIE , se soubory pracovat pomocí prohlížeče Adobe Reader Cz v.8.0Adobe Reader 8.0 a archivačního programu PowerArchiver Cz v.8.8PowerArchiver .

Jste návštěvník této www stránky.

Všechny náměty a připomínky k této stránce zasílejte na e-mail :