Logo VŠB-TUO

doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D., katedra 228, FAST VŠB-TU Ostrava


Tematicky obrazek

Statika stavebních konstrukcí II


Informace, požadavky a bodování

Aktuální informace nejsou připraveny, nebo není soubor dostupný.

Okruhy témat ke zkoušce - PDF (53 kB) (aktualizováno: 13.01.21 - 12:29)

Změny výuky

Přednášky

Přednáška 1 (PDF 3.5 Mb), (aktualizováno: 1.10.20 - 10:39)

Přednáška 2 (PDF 1 Mb), (aktualizováno: 4.10.19 - 12:07)

Přednáška 3 (PDF 0.8 Mb), (aktualizováno: 1.10.20 - 16:45)

Přednáška 4 (PDF 2.2 Mb), (aktualizováno: 15.12.20 - 17:05)

Přednáška 5 (PDF 1.4 Mb), (aktualizováno: 22.10.19 - 15:34)

Přednáška 6 (PDF 0.4 Mb), (aktualizováno: 22.10.20 - 12:36)

Přednáška 7 (PDF 1.1 Mb), (aktualizováno: 5.11.20 - 18:49)

Přednáška 8 (PDF 11.9 Mb), (aktualizováno: 14.11.18 - 12:33)

Přednáška 9 (PDF 1.3 Mb), (aktualizováno: 19.11.20 - 12:53)

Přednáška 10 (PDF 1.4 Mb), (aktualizováno: 30.11.20 - 12:40)

Přednáška 11 (PDF 1 Mb), (aktualizováno: 27.12.20 - 12:35)

Přednáška 12 (PDF 2.3 Mb), (aktualizováno: 29.12.20 - 13:30)

Přednáška 13 (PDF 1.7 Mb), (aktualizováno: 28.12.20 - 13:03)

Podklady

Rám pro řešení pomocí ODM - XLS (0.3 MB)

Přehled vzorců pro výpočet rovinného rámu ODM - PDF (0.1 MB)

Nosník pro řešení pomocí ODM - XLS (0.1 MB)

Tabulky pro ZDM (Benda) - PDF (4 MB)

Tabulky pro ZDM (Kadlčák, Kytýr)- PDF (0.5 MB)

Soubor pro příhradové konstrukce silovou metodou - PDF (10 kB)

Příklady k procvičení deformačních metod lze nalézt i v předmětu Statika stavebních konstrukcí II

Podklady ke studiu vytvořené v projektu IRP:
Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku

  1. Ukázkové příklady včetně podrobných slovních komentářů (Horňáková et al., 2019)
  2. Video ilustrující tuhost konstrukce a jeho statickou analýzu (Konečný et al., 2020)

Software pro kontrolu úloh Stavební mechaniky


Zpět na počátek Aktualizace: Středa 13. ledna 2021 - 12:10:33