Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování
a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí

Číslo projektu: 2241032001

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - SR

Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině realizují společně projekt s názvem Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Tento projekt byl úspěšně schválen v rámci programu OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika, oblasti podpory 1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 11. 2008 a bude ukončena 31. 12. 2010.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).