OKRUH OTÁZEK K ZÁPOČTU

A) Základy architektury

1. JEDNODUCHÁ STAVBA (RODINNÝ DŮM)

1.1. Návrh stavby (studie)

1.2. Dokumentace pro územní řízení

1.3. Dokumentace pro stavební povolení

1.4. Dokumentace pro realizaci stavby


B) Základy urbanismu

1. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

2. ATÉNSKÁ CHARTA

3. MANIFEST URBANISTICKÉHO NAVRHOVÁNÍHODNOCENÍ TESTU

Test obsahuje deset otázek. Každá odpověď je oceněna 1 až 2 body.

Maximální počet bodů za test je 2O.

Minimální počet bodů za test pro získání klasifikovaného zápočtu je 11.

Semestrální práce bude ohodnocena maximálně 80 body.

Minimální počet bodů sem.práce pro získání klasifikovaného zápočtu je 40.


Hodnotí se:

A) dispoziční řešení 37,5%

B) architektonické hmoty a objemy 37,5%

C) grafická úprava 25,0%


Celkový maximální počet bodů je 100.

Celkový minimální počet bodů je 51.BODOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

VÝBORNĚ * 100 - 86 bodů
VELMI DOBŘE * 85 - 66 bodů
DOBŘE * 65 - 51 bodů