SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY

 • Benešová, Marie - Štursa, Jiří : Teorie a estetika architektury, ČVUT Praha, 1983
 • Hrůza J.,Zajíc J.: Vývoj urbanismu , ČVUT Praha 6, 1999
 • Dudák, Vladislav : Encyklopedie světové architektury. Praha, Baset 2002
 • Maier K. (editor) : Urbanistická čítanka., ČKA, Praha, 2000
 • Evropská rada architektů: Evropa a architektura zítra, ACE, Bruxelles, 1995
 • Švácha R. (editor) : Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, ČKA, Praha, 1999
 • Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Praha, SNTL 1974
 • Syrový, Bohuslav : Architektura. Praha, SNTL 1972
 • Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (úplné znění zákon č.109/2001 Sb.)
 • Vyhlášky č.131/1998 Sb., č.132/1998 Sb., č.135/2001 Sb., č.137/1998 Sb., č.174/1994 Sb.,
 • Zákon č.360/1992 Sb. (novela z roku 2003), o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě