SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY

 • Benešová, Marie : Česká architektura v proměnách dvou století. Praha, SPN 1984
 • Bukovský, Jan a kol.: Dějiny stavitelství : přehled vývoje architektury a stavebnictví. Brno, CERM 2001
 • Dudák, Vladislav : Encyklopedie světové architektury. Praha, Baset 2002
 • Haas, Felix : Architektura 20.století. Praha, SPN 1980
 • Hájek, Václav :Architektura, klíč k architektonickým slohům. Praha, Grada 2000
 • Herout, Jaroslav : Staletí kolem nás. Praha, Orbis 1961
 • Koch, Wilfried : Evropská architektura. Praha, Ikar 1998
 • Lauermann, Lev – Semeráková, Jana : Vývoj architektury 12.1.část, Praha, ČVUT 1999
 • Lauermann, Lev – Semeráková, Jana : Vývoj architektury 12.2.část, Praha, ČVUT 1999
 • Matoušková, Dagmar : Pozemní stavitelství I. Brno, CERM 1994
 • Matoušková, Dagmar : Pozemní stavitelství I. Ostrava, VŠB-TU Ostrava 1997
 • Neufert, Ernst : Navrhování staveb. Praha, Consultinvest 1995
 • Pijoan, José : Dějiny umění. 1 až 10. Praha, Odeon 1977 až 1999
 • Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Praha, SNTL 1974
 • Syrový, Bohuslav : Architektura. Praha, SNTL 1972
 • Syrový Petr : Dobrodružství architektury. Praha, Nakladatelství ARCH 1999