ROMÁNSKÝ SLOH


 • Vznik 11.stol. – Itálie, antická návaznost, 11.-12.stol. – vývoj hlavně ve Francii, 11.-13.stol. – české země
 • Stavby byly stavěny po vzoru staveb, které vznikly na území bývalé říše římské v západní Evropě (Francie, Německo)

1 * TEORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

 • navrhování staveb – zkušenosti, řemesla skoro zapomenuta, stavby předimenzované

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • PŮDORYSNÝ A PROSTOROVÝ TYP CHRÁMU
  • centrální - ROTUNDA s kuželovou střechou , později s lucernou a apsidou zaklenutou konchou
  • podélný – jednolodní a vícelodní - BAZILIKA (původ v antickém Římě-Konstantinova baz.) – trojlodní později pětilodní stavba s vyvýšenou střední lodí s bazilikálními okny osvětlujícími střední loď , na východě je umístěn chór s kněžištěm zakončeným apsidou. Pod kněžištěm je krypta zpravidla zaklenuta křížovými klenbami. Románský vázaný systém – na jedno pole hlavní lodi – dvě pole lodí boční, později klenba šestidílná
 • OKNA - malá úzká s polokruhovým nadpražím, ostění, nadpraží i parapet (bankál nebo-li lavice) byly skosené. Okna se i sdružovala do podvojných, potrojných i víceosých oken. V hlavních průčelích často (u bazilik) kruhové okno s kružbou (rozeta). Okna obytných sídel většinou rovné nadpraží
 • PORTÁL - arch.orámování vstupních otvorů. Polokruhové nadpraží, ostění buď jednoduchá bez sloupků a tympanonu nebo ústupkové bez sloupků nebo ústupkové se sloupky a tympanonem
 • FASÁDA - plasticky členěna lesenami a vlysem pod římsou. Leseny často spojeny jednoduchým nebo obloučkovým vlysem nebo tvoří uzavřené lesenové rámy
 • ORNAMENTIKA - perlovec, vejcovec, pila apod. na různých arch.článcích staveb – spodní plochy klenebních pásů, hlavice sloupů, vlysy, portály, apod.

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • KÁMEN - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – u nás především opuka, pískovec, tuf, vápenec. Lomový i tesaný
 • CIHL. HLÍNA - cihly, cihly vypalované, méně často a krajově (stěny, klenby)
 • DŘEVO - krovy, stropy (zláště u ranně románských staveb), zakládání staveb na pilotách,srubové stěny, stěny vyplétané proutím s oboustrannou omítkou
 • OMÍTKA a MALTA - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ (převážně stěnové - mohutné)
  • ZDIVO - kvádříkové, řádkové (přitesané kamenné kvádříky, zednicky provázané, později bosované) * klasové * kombivované (kombinace větších a menších kvádrů po vrstvách) * smíšené (kvádrové a vevnitř vylité), v Pobaltí cihelné
  • SLOUPY a PILÍŘE - hlavice (kladivová, krychlová, kalichová, a to hladká nebo zdobená , u pilířu jsou hlavice většinou polštářové), dřík (kruhový průřez, hladký nebo s plastickým vzorem – pletencový, listový, apod. – pilíř svazkový), patka (má nárožní drábky nebo lístky a spočívá na plintu
 • VODOROVNÉ A ŠIKMÉ NOSNÉ
  • STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop
  • KLENBY - valená, valená do pasů, polovalená, křížová klenba později stoupající s úhlopříčným průnikem polokruhovým (původně plnostěnné tl. až 60 cm), později samostatně vyzděné čelní oblouky a samostatně vyklenutá úhlopříčná žebra v místech průniků (výplň prsou pak je tenčí), kopule, koncha
  • STŘECHY - sedlové (hlavní loď baziliky), pultové (boční loď baziliky), kuželové (rotundy), stanové (věže – u větších staveb byly u věží z kamene vyzděné jehlanové nebo kuželové helmice)

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁMOVÉ – centrální a podélný půdorys, kláštery, kostely
 • OBYTNÉ – hrady, paláce, městské obytné budovy (např. Praha – Staré Město)
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY – mosty

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Dóm se šikmou věží a baptisterium v Pise (1063 – 1278) – Itálie
 • Kostel Cluny III (od 1088) – Francie
 • Baptisterium v Parmě (1196 – 1260) - Itálie
 • Kostel Sainte-Foy v Conques (konec 11.stol.) – Francie
 • Kostel Notr-Dame-la-Grande v Poitiers (kolem 1143) – Francie
 • Bazilika Sainte-Madeleine ve Vézelay (kolem 1120) – Francie
 • Dóm v Mohuči (10-12 stol.) – Něnecko
 • Opatský chrám v Maria Laach (1093 – 1156) – Německo
 • Bazilika sv.Jiří na pražském Hradě (kolem 1142) – Čechy
 • Tribunový kostel sv.Mikuláše v Potvorově (konec 13.stol) – Čechy
 • Rotunda sv.Jiří na Řípu (1126) – Čechy
 • Juditin most (1158) - Čechy