ANTICKÝ ŘÍM


 • 8. stol.př.n.l. AŽ 476 n.l. - Latium ve střední Itáli. Město Řím založeno 753 př.n.l.
 • 1. KRÁLOVSKÁ doba - 8.-6. stol.př.n.l. Městský stát s vládou etrusských králů
 • 2. ŘÍMSKÁ REPUBLIKA - 509 - 31př.n.l. Senát. Punské války, dobytí Kartága (146 př.n.l.) a dobytí Řecka
 • 3. ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ - 30 př.n.l. - 476 n.l. Výrazný vliv helénistického umění. Největší území za Traiana (98-117 n.l.)

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Marcus VITRUVIUS Pollio (88-26 př.n.l.) - "Deset knih o architektuře"
 • FRONTINUS (40-103 n.l.) - vykonával dozor nad stavbami římských akvaduktů

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Základem řecká estetika
 • Jasné rozlišení mezi formou (pulchrum) a účelností (dekorum)
 • Formování vnitřního prostoru
 • Používaní litého zdiva
 • Kombinace architrávového a archivoltového systému
 • Používaní kleneb a kupolí
 • Sloupové římské řády: toskánský řád, římsko - dórský, římsko - iónský, římsko - korintský, kompozitní řád
 • Superpozice řádů v patrovém řádu
 • Vysoký (kolosální) řád

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly nepálené i pálené(délka 25 cm a více, výška 4-6 cm)
 • DŘEVO – stropy, bednění kleneb
 • KÁMEN – svislé nosné konstrukce, klenby, kupole
 • TERAKOTA – střešní tašky, obklady, dlažby
 • ŠTUK – omítky
 • PULVIS PUZZUOLANUS - pucolán, vulkanický hlinitokřemičitan - hydraulická přísada do vápenné malty

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • KAMENNÉ ZDIVO - na sucho, kvádry spojované hmoždinkami
   • OPUS ISODOMUM – vazba z pravidelných stejně vysokých kvádrů
   • OPUS PSEUDOISODOMUM – vazba z nestejně vysokých kvádrů
   • OPUS RUSTICUM – bosované zdivo s hrubě přitesaným lícem
   • OPUS MIXTUM - líc z tesaného kamene a vnitřek z emplektonu nebo lomového kamene
  • CIHELNÉ ZDIVO - s vysokou a hustou vrstvou vápenné malty
   • OPUS MIXTUM - líc z cihel a vnitřek z emplektonu nebo lomového kamene
   • OPUS RETICULATUM – uhlopříčná dekorativní síť cihelných jehlanů o čtvercové základně
   • OPUS SPICATUM – šikmo kladené cihly ve tvaru zrn v obilném klasu
  • ZDIVO LITÉ (CONCRETUM) - opus emplekton, směs malty a kamenné či cihelné drti
  • PILÍŘE– Kamenné většinou
  • SLOUPY– Kamenné z válcových tamburů., zděné po obvodě z cihelných tvarovek a uvnitř emplekton, někdy omítané
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – velmi často používané
   • VALENÁ - půlkruhová, převzatá od etrusků, průběžná ložná spára, pateční a vrcholový klenák. Též žebra a emplekton.
   • KŘÍŽOVÁ – průnik dvou valených kleneb - čelní oblouky jsou půlkruhové a diagonální oblouky jsou eliptické. Též žebra a emplekton.
   • KUPOLE– někdy odlehčena kasetováním nebo použití dutých tvarovek
   • ROVNÁ KLENBA – při uplatnění klenáků
   • KONCHA – čtvrtkruhová klenba nad půlkruhovým nikovým výklenkem

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁM ŘÍMSKÝ – vysoká podezdívka, vnější sloupořadí, které většinou vytvářelo ochoz (peristylos), uzavřený vnitřní prostor, tvořený předsíní (pronáos), vlastní celou (náos) a popř. i zadní síní (epináos)
  • CHRÁM PODÉLNÝ PÓDIOVÝ TYP - vysoká podezdívka, schodiště z průčelí, nástup zdůrazněn sloupovým portikem, boční stěny většinou s polosloupy, cela někdy klenutá. Mohou být i dvě cely nebo čtvercové se dvěmi nebo třemi celami
  • CRÁM CENTRÁLNÍ - většinou kruhová cela a sloupový ochoz, někdy sloupový portikus. Půdorys kruhový nebo osmiúhelný.
 • VEŘEJNÉ BUDOVY – Basiliky - velkoprostorové stavby pro obchod a veřejná jednání. Lázně - monumentální stvaby pro rekreaci a vzdělání. Divadla - půlkruhový půdorys. Amfiteátry - oválný nebo eliptický půdorys a stupňovité hlediště. Cirky - půdorys řeckého hippodromu, stupňovité hlediště.
 • OBYTNÉ – Dům římský atriový (domus) - atrium s krbem, vestibul, ložnice, jídelna, pracovna, kuchyně a koupelna. Činžovní domy (insula) - 3 až 4 patrové v souvislých blocích. Villa rustica - venkovská vila pro příležitostný pobyt. Villa suburbana - předměstská vila pro příležitostný pobyt. Villa urbana - městská vila pro stálý pobyt. Císařské paláce - komplexy budov imperátorů.
 • OSTATNÍ STAVBY - Triumfální oblouky, triumfální sloupy a trofeje - na veřejných prostranstvích.
 • OPEVNĚNÍ – kamenné nebo cihelné hradby. Opevnění hranic říše - limes
 • POHŘEBNÍ ARCHITEKTURA - Pohřbívalo se podél cest. Pohřbívalo se do země, kolumbaria, hrobky, mauzolea, katakomby.
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY– Silnice (80-90 tis.km, 3-10 m široké), mosty a akvadukty (arkády na pilířích), kanalizace, přístavy, majáky, umělé kanály, cisterny

6 * URBANISMUS

 • Základem urbanismu - castrum (vojenský tábor)
 • Obrys čtvercový nebo blízký čtverci - pravidelná síť ulic s dvěmi hlavními ulicemi (cardo a decumanus). hlavní náměstí na křížení - forum

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Triumfální oblouk císaře Tita (do 79 n.l.) - Řím (okolo Fora Romana)
 • Maxentiova (Constantinova) bazilika (306-312n.l.) - Řím (okolo Forua Romana)
 • Kolosseum (72-80.n.l.) - Řím (poblíž Fora Romana)
 • Triumfální oblouk císaře Konstantina (312-315 n.l.)- Řím (poblíž Fora Romana)
 • Caracallovy lázně (206-217 n.l.) - Řím
 • Pantheon (27.n.l., pak přestavěn 115-125 n. l.) - Řím
 • Via Appia Antica (od 4.stol.př.n.l.) - Řím - Brindisi
 • Hadriánova villa ( 118-138 n.l.) - Tivoli (Timbur) v Itálii
 • Amfiteátr (2.stol.n.l.) - Pula v Chorvatsku
 • Diocletianův palác (3.stol. n. l.) - Split v Chorvatsku
 • Akvadukt - Segovia ve Španělsku
 • Chrám Iovy z Heliopole (138-217 n.l.) - Baalbek (Libanon)
 • Maison Carrée - římský antický chrám (16 př.n.l.) - Nimes (Francie)
 • Pont-du-Gard - akvadukt (1.stol.př.n.l.) - Nimes (Francie)
 • Římské divadlo (1.stol.n.l.) -Orange (Francie)