RENESANCE

(obrození, nový rozkvět)


 • 15. – 16.stol. vznik a vývoj v Itálii
 • U nás od 1492 do 1620
 • Obroda antického umění, ve stavitelství linie horizontální, prostor architektonicky ohraničený s lidskými měřítky, antická pravidla však nejsou dogma – individualismus.
 • První sloh, který se uplatnil v Americe

1 * TEORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

 • navrhování staveb –- zkušenosti, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy.
 • Leon Battista Alberti (1404 – 1472) : Deset knih o architektuře
 • Giacomo Barozzi da Vignola (1507 – 1573) : Pravidla pěti řádů
 • Andrea Palladio (1508 – 1580) : Čtyři knihy o architektuře

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • ANTICKÉ STAVEBNÍ ŘÁDY a ARKÁDOVÉ OCHOZY
 • STĚNA – stěnový nosný systém, horizontální členění, sokl, římsa, omítka
 • KLENBA – především uzavřené klenby
 • OKNA - často sdružená s rovným nadpražím, nadokenní římsa, někdy profilované ostění a parapet
 • PORTÁL – nadpraží ve tvaru architrávu nebo archivolty (i kombinace), po stranách pilastry
 • FASÁDA – plochá, často zdobená sgrafitem, přízemí často bosováno, výrazné štíty (volutové, obloučkové, “táborské”), atiky (atikové patro). Pojem “česká renesance” – přestavba původně gotických domů.
 • DETAILY – arkatura inspirována antickými řády, lunetové římsy, antické motivy na konzolách, balustrády, ornament (rollwerk, beschlagwerk, kartuš, feston, girlanda)

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • KÁMEN – lomový (základy, smíšené zdivo), opracovaný (stěny, pilíře, sloupy, klenby, konzoly), kamenné obklady (bosované), schodiště, zábradlí, leštěný kámen – obklady vnitřní a podlahy
 • CIHLÁŘSKÁ HLÍNA – cihly pálené (režné zdivo i kombinace s kamenným zdivem na nárožích, ostěních), tvárnice pro klenby, římsy, konzoly, ostění, pálená střešní taška
 • DŘEVO – krovy, trámové kazetové stropy, zavěšené klenby, pilotové základy, konzoly říms
 • OMÍTKA – interiér i exteriér, dvě až tři vrstvy různých barev (sgrafito – proškrabání)
 • KOVY – železo (kleštiny krovů, táhla kleneb, konstrukce říms, tepané mříže), měď (střešní krytina)
 • POMOCNÉ HMOTY – zlato, stříbro, sádra, asfalt, rákosí, proutí, tkaniny, kůže, perleť, smalt, sklo

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – stěnový systém, omítané a obkladané
  • SLOUPY– oddělovaly jednotlivé lodě nebo tvořily s archivoltou arkády do nádvoří atria
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – většinou uzavřené (kupole, kupole nad polygonem, kupole melounová, klenba valená, klenba valená s lunetami, klášterní, česká, neckovitá, zrcadlová), dřevěné zavěšené klenby
  • DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY s kazetovými výplněmi

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁMOVÉ – chrámy (centrální i bazilikální), kostely, oratoria, kaple
 • OBYTNÉ – zámky, paláce (přehledná dispozice, symetrické řešení), obytný dům (na původní gotické parcelaci)
 • ZAHRADY – plošný geometrický rozvrh, drobné doplňkové stavby
 • MĚSTSKÉ STAVBY – radnice, masné krámy

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Nalezinec ve Florencii (Brunelleschi 1419) – Itálie (první ren.stavba)
 • Chrám Santa Maria del Fiore ve Florencii (Brunelleschi 1423) - Itálie
 • Chrám sv.Petra v Římě (1506 - Bramante, Raffael, Sangallo, Michelangelo, Vignola, Porta a Maderna - 1626) - Itálie
 • Kostel Il Gesú (Vignola a Porta 1568 – 84) - Itálie
 • Zámek Blois (1515 - 25) - Francie
 • Královský palác Escorial (Juan de Toledo) - Španělsko
 • Královský letohrádek – Belveder (P.della Stella a B.Wohlmut 1538 – 62) - Čechy
 • Zámky v Litomyšli, Telči, J.Hradci, V.Losiny, M.Třebová, Nelahozeves, Bučovice
 • Městské domy ve Slavonicích, Telči, Praze