RANĚ KŘESŤANSKÉ STAVITELSTVÍ

(KŘESŤANSKÁ ANTIKA)


 • 1. - 6.stol.n.l. s centry v Římě, Alexandrii, Antiochii, Efezu
 • od 4. stol.n.l. také Konstantinopolis a Milán
 • od 5. stol.n.l. také Ravenna
 • Ostatní oblasti rozvoje: jižní Francie, Sýrie, Egypt, severní Afrika

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Přímé napojení na římskou tradici

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Antické architektonické tvarosloví
 • Sakrální architektura
 • Vnější prostor jednoduchý, nečleněný, odpovídá hmotově prostoru vnitřnímu
 • Lidské měřítko
 • Použití sloupové arkády
 • Časté používání spolia

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly, keramické tvárnice, mosaika
 • DŘEVO – stropy, krovy
 • KÁMEN – svislé nosné konstrukce

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO - poměrně tenké, nezatěžované tolik klenbami
   • KAMENNÉ
   • CIHELNÉ
   • PILÍŘE– kamenné nebo cihelné
   • SLOUPY– Kamenné, s vyšším plintem, štíhlejším dříkem, bez entáse
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – málo používané
  • KUPOLE– málo používané. Napojení kupole na čtvercový nebo polygonální půdorys pomocí trompů a později pendantivů
  • PLOCHÉ STROPY – nejčastěji dřevěné trámové
  • ARCHITRÁVOVÉ ARKÁDY
  • ARCHIVOLTOVÉ ARKÁDY
 • ŠIKMÉ NOSNÉ
  • SEDLOVÁ STŘECHA
  • PULTOVÁ STŘECHA

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁMOVÉ STAVBY
  • BAZILIKA - změna římské světské stavby na základní typ křesťanské stavby. Orientace západ (vstup) - východ (oltář). Třílodní a pětilodní, střední loď vyšší a širší a ukončená apsidou. Bazilikální osvětlení. Obyčejně plochý strop. Vstup přes nartex. někdy před průčelím atrium. Samostatně stojící zvonice (kampanila)
  • CHRÁM CENTRÁLNÍ - půdorysně kruh nebo mnohoúhelník. Zastropení plochým stropem nebo kupolí. Většinou jako baptisteria, martyria a mauzolea.

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Chrám sv.Petra (4 stol. n.l. - 1450 zbourán) - Řím (Vatikán)
 • San Giovanni in Laterano (4 stol. n.l. - na jeho místě barokní chrám) - Řím (Itálie)
 • Chrám Santa Maria Maggiore(5.stol.n.l. - exteriér barokizován) - Řím (Itálie)
 • Chrám Santa Costanza (cca 350 n.l.)- Řím (Itálie)
 • Kostel San Lorenzo (cca 370 n.l.) - Miláno (Itálie)
 • Mausoleum Gally Placidie (402 - 425 n. l.) - Ravenna (Itálie)
 • Baptisterium ariánů (cca 500 n.l.) - Ravenna (Itálie)
 • Kostel sv. Demetria ( 5.stol.) - Soluň (Řecko)
 • Chrám Narození Páně (od cca 326 n.l.) - Betlém (Palestina)