PROGRAM PŘEDMĚTU

 

 • Úvod do studia Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, rozdělení oborů a jejich charakteristika
 • Stavitelství a architektura - význam a úkoly, základní stavební terminologie
 • Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt)
 • Stavební formy starověku (Řecko a Řím)
 • Stavební formy středověku (Byzanc, románský sloh, gotika)
 • Stavební formy novověku (renesance, baroko)
 • Stavební formy novověku (klasicismus a romantismus, historismus)
 • Stručný přehled stavebních forem mimoevropských oblastí v období středověku a novověku
 • Stavební formy XX. Století
 • Úvod do stavebních a konstrukčních systémů, přehled stavebních hmot a výrobních technologií
 • Úvod do pozemního stavitelství
 • Současný stav stavitelství a architektury a jejich vliv na ŽP