PŘEDROMÁNSKÉ STAVITELSTVÍ


 • Období předkarolínského stavitelství (6-pol.8.stol.) - na území býv.římské říše - odkaz antiky a abstraktní umění germánů a keltů
 • Období karolínského stavitelství - karolínská renezance (8-pol.9.stol.) - doba obnovení císařství na Západě, jeden z vrcholů předrománského stav.
 • Období otonského stavitelství - otonská renezance (10.stol.) - na území Německa, navazovala ne karolínskou renezanci. Souběžně s nim na území Francie románský sloh.
 • Velkomoravské stavitelství (9-poč.10.stol.) - na území jižní Moravy a západního Slovenska

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Není vyhraněna, navazuje na křesťanskou antiku

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Těžkopádnost a prostota
 • Hojné užívání spolií

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly
 • DŘEVO – stropy, krovy
 • KÁMEN – svislé nosné konstrukce

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO
  • PILÍŘE - křížový profil
  • SLOUPY
  • SPOLIE – použití prvků z antických staveb
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – valené, křížové, obkročné
  • KUPOLE– i tambury na trompech
  • KONCHY – zaklenutí apsid
  • PLOCHÉ STROPY – nejčastěji dřevěné trámové

5 * DRUHY STAVEB(vyjímečně dochované)

 • CHRÁMOVÉ STAVBY
  • BAZILIKA - navazuje na raně křesťanské baziliky. rozvoj půdorysu tvaru "T", vznik dvouchórových bazilik.
  • ROTUNDY - půdorysně kruh s jednou nebo dvěmi apsidami
  • KOSTELY - krátké jednolodní s apsidou nebo prodloužené jednolodní s nartexem a presbyteriem
 • KLÁŠTERY - rozsáhlý půdorys vycházel z půdorysu castra
 • HRADIŠTĚ - velkomoravské stavitelství
 • OBČANSKÉ - u klášterů školy a špitály, císařské falce

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Biskupská kaple (800-806) - Germigny-des-Prés (Francie)
 • Chrám Saint Germain-des Prés (6.stol.) - Paříž (Francie)
 • Císařská kaple (8.stol.) - Cáchy (Německo)
 • Klášterní brána (8.stol.) - Lorsch (Německo)
 • Chrám sv. Michala (820) - Fulda (Německo)
 • Chrám sv.Cyriaka (pol.10. stol.) - Gernrode (Německo)
 • Kostel sv.Michala (pol.10. stol.) - Hildesheim (Německo)
 • Základy kostelů, rotund i hradišť - Mikulčice