STAVEBNÍ FORMY PRAVĚKU


 • 500.000 až 1.000.000 let před n.l. do cca 3.000 až pol. 1.000 let n.l.
 • Nelze časově přesněji členit
 • Starý paleolit - Střední paleolit - Mladý paleolit - Mezolit - Neolit - Eneolit - Bronzová doba
 • Zárodky architektury v neolitu

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Neznámá

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Absolutní začátky staveb hlavně pro úkryt osob a jídla
 • Použití přírodních dále neopracovaných materiálů
 • Účelové stavitelství
 • Objev rytmu, dominanty a měřítka

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • Větve a kmeny
 • Hlína
 • Kameny

4 * KONSTRUKCE

 • ZDIVO – z malých kamenů kladených na sucho
 • ZDIVO MEGALITICKÉ - velké neopracované nebo hrubě otesané kameny
 • TRILIT - dva menhiry a vodorovný kámen - první příklad architrávové soustavy
 • KŮLOVÉ KONSTRUKCE - nosné svislé kůly vynášely dřevěnou stavbu nad terén
 • SEDLOVÁ STŘECHA - soustava dvou svislých kmenů s rozsochami a jednoho vodorovného

5 * DRUHY STAVEB

 • PRVOTNÍ ÚKRYT ČLOVĚKA - jeskyně, kryté zemní jámy, závětří, chýše, pravěké domy
 • OPEVNĚNÍ – hliněné valy, kůlové palisádovy
 • KULTOVÉ STAVBY – megality, menhiry, kromlechy (kruhové řady menhirů), komorové hroby (trility, dolmeny), chodbové hroby

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Stonehenge - u Salisbury v jižní Anglii
 • Svatyně Žluté bohyně (cca 6.000 let před n.l.) - Catal Huyuk v Turecku
 • Jeskyně Menga (cca 3.000 let před n.l.) - Malaga ve Španělsku
 • Alej menhirů - Carnac ve Francii
 • Pravěký chrám (cca 4.000 let před n.l.) - Mnajdra na Malta
 • Svatyně - Talatí de Talt na Menorca
 • Dolmen Pedra Gentil - Barcelona ve Španělsku