MEZOPOTÁMIE


 • od cca 4.000 let před n.l. do 6.stol.před n.l.
 • Mezopotámie - Meziříčí - úrodná nížina mezi řekami Eufrat a Tigris v oblasti dnešního Iránu a Iráku
 • 1. Sumerská kultura - 4000 let před n.l. - městské státy Ur, Uruk, Akkad (3200 let před n.l. - obrázkové písmo)
 • 2. Akkadsko-sumérský stát - 2369 let před n.l. - sjednocení městských států pod Akkadskou říší (klínové písmo)
 • 3. Starobabylónská říše - 18. až 12.stol.před n.l.
 • 4. Asyrská říše - 9. až 7.stol.před n.l. v severní části
 • 5. Novobabylónská říše - 7. až 6.stol.před n.l. v jižní části

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • není známá

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Architektonické tvary jsou odvozeny z původních konstrukcí z rákosu a cihel (zeď a redan)
 • Postupného zmenšování hmot (Zikkurrat)
 • Monumentalizace
 • Dispozice mezopotamského domu (tři základní části: vstup s předsíní, vnitřní dvůr, velká místnost otevřená do dvora - íván)

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – dusaná hlína, cihly sušené, pálené i glazované. Spojovaly se vápennou maltou, sádrovou maltou a taky asfaltem
 • DŘEVO – většinou z palmového dřeva trámy na zastropení, vzácené cedrové a cypřišové pouze z dovozu
 • KÁMEN – pouze vyjímečně na vyjímečné stavby
 • RÁKOS – rákosové rohože omítané hliněnou maltou i na prokládání cihelného zdiva pro zvýšení pevnosti
 • PALMOVÉ DŘEVO – trámy na zastropení
 • ASFALT – na spojování pálených cihel, podklad vozovek, impregnace dřeva a rákosí

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – cihelná zeď
  • SLOUPY A PILÍŘE– téměř se nepoužívaly
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – klenba lípaná (průběžné styčné spáry), přečnělková klenba
  • DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY - na ně proutí a pak udusaná hlína

5 * DRUHY STAVEB

 • PALÁCOVÉ – většinou panovnické paláce stojící na substrukci (serail - residence panovníka, harém - soukromá část a chán - hospodářská část), stavěly se z trvanlivých materiálů
 • CHRÁMOVÉ – svatyně měly odvozený půdorys od obytného domu (vlastní svatyně, cela a předsíň), později se vyvinuly chrámové terasy a z nich zikkurrat
 • OBYTNÉ – městský dům (vstup s předsíní, vnitřní dvůr, široké místnosti otevřené do dvora, někdy schodiště na střechu, někdy dokonce i koupelna a záchod)
 • OPEVNĚNÍ – každé sídliště bylo opevněno, hradby byly většinou zděné a často byly ukončeny cimbuřím
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY– akvadukty, čistička vody, mosty a silnice

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Domy (cca 5.000 let před n.l.) - El Obejd
 • Kamenný Bílý chrám (28.stol.před n.l.) - Uruk (Tulúl al-Varká)
 • Opevnění, palác, zikkurrat a chrám (1813-1781 let před n.l.) - Aššur (Kalat Šarkát) v Íráku
 • Zikkurrat (13.-7.stol.před n.l.) - Čoga Zambil v Íráku
 • Královský palác, chrámy a zikkurrat (9.-7.stol.před n.l.) - Kalach (Nimrúd) v Íráku
 • Aššurbanipalův palác (12.-7.stol.před n.l.) - Ninive v Íráku
 • Královský palác krále Sargona (cca 722-705 let před n.l.) - Dúr-Šarru-kén v Íráku (Chorsabad)
 • Babylón - urbanistický komplex (604-562 let před n.l.) - Írák