KLASICISMUS a raný ROMANTISMUS


 • 18.stol. vznik v Itálii a Francii a vývoj ve Francii
 • U nás 1.pol.18.stol.
 • Zakládání městských částí i nových měst
 • Národní sloh USA (Greek Revival)
 • Navazuje na antické tradice, respektuje tektoniku, dělíme jej na :
  • Klasicismus – tvarosloví střídmé, změna v myšlení, technické vynálezy
  • Empír (poč.1806 – 1810) – geometrická stylizace, jednoduchost, důslednější aplikace římských, ale i egyptských vzorů
 • Romantismus (raný) – (konec 18.stol v Anglii, u nás pol.19.stol) – protipól klasicismu, svoboda uměleckého projevu, inspirace ve středověku, na Blízkém a Dalekém Východě, novogotika

1 * TEORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

 • Stavební řády, Josefinské předpisy z roku 1780
 • Teoretické spisy – (Stuart a Rewett, Winkelmnn)
 • L.Navier – nauka o pružnosti a pevnosti stavebních hmot
 • C.Culman – grafická statika
 • V 1.polovině 19.stol – začala se dělit činnost stavebních inženýrů na arch. a inž.práci.

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • SLOUPY a PILASTRY - vycházejí z římských řádů, kompozitní hlavice jsou doplněny klasicistními ornamenty
 • OKNA - dvojitá obdélníková nebo s rovným nadpražím, plochými šambránami, empírová okna mají polokruhové nadpraží s paprskovitým dělením
 • PORTÁLY - nadpraží rovné, segmentové, půlkruhové nebo tvar stlačeného oblouku
 • FASÁDA - omítané, ploché, symetrické, geometricky řešené, štíty jsou trojúhelníkové nebo mají eliptický stlačený oblouk
 • DEKORACE - ploché štuky : medailony, rozety, festony, ornamenty z palmet a větví, “boží oko”

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • CIHLÁŘSKÁ HLÍNA - cihly pálené v různých variantách, dlažební topinky, tašky obyčejné a drážkované, prejzy, esovky (vynález kruhové pece – 1840)
 • KÁMEN - do základů a sklepů, kamenné desky – obklady a podlahy
 • DŘEVO - krovy, kazety kleneb nebo rovných podhledů, trámové stropy, sloupy a kladí řádové arch.
 • OMÍTKA a BETON - omítka v interiéru i exteriéru, štuková, beton základy
 • ŽELEZO - litina – konstrukce krovů, válcované profily nosníků, kolejnice
 • OSTATNÍ - izolace vodotěsné – olovo, jíl, sklo v kombinaci s železnými konstrukcemi na skleníky

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – stěnový systém, omítané
  • SLOUPY a PILÍŘE – především v průčelí
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – kupole, valené s lunetami, pruské do pasů
  • ROVNÉ STROPY – dřevěné trámové později i se záklopem, litinové vazníkové
 • KROVY
  • dřevěné Rankovy a hambalkové soustavy, litinové na velké rozpětí

5 * DRUHY STAVEB

 • CÍRKEVNÍ STAVBY – venkovské kostelíky
 • OBYTNÉ – činžovní domy (pavlačový dům s kovovým zábradlím), zámky
 • ZAHRADY – anglické parky
 • MĚSTSKÉ STAVBY – nemocnice, lázně, ústavy pro tělesně postižené, divadla, nádraží, kasárna
 • PRŮMYSLOVÉ STAVBY – textilky, cukrovary, pivovary, porcelánky, sklárny
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY – řetězové mosty, železniční tratě, tunely, dálkové silnice

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Chrám sv.Jenovefy (Pantheon) v Paříži (Sufflot 1764 – 92) - Francie
 • Kostel sv.Maří Magdalény v Paříži (d´Ivry 1764 – Vignon 1846) - Francie
 • Budova Královská umělecká společnost (bří Adamové 1772) - Anglie
 • Kapitol ve Washingtonu (Thorton 1804 – 1865) - USA
 • Divadlo v Berlíně (Schinkel 1818 – 21) - Německo
 • Zámek Kačina (Schuricht 1802 – 22)- Čechy
 • Letohrádek Kinských v Praze (Koch 1827 – 1831) – Čechy
 • Přestavba kláštera u Hybernů na celnici (Fischer 1808 – 11) – Čechy
 • Kleinův palác v Brně - Morava
 • FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (1797) a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
 • Romantismus
  • Parlament v Londýně (Pugin, Barry 1834 – 40) Anglie
  • Zámek Hluboká u Českých Budějovic (Beer, Deworecký 1841 – 71) – Čechy
  • Zámek Lednice – romantická přestavba (Wingelmuller 1843 – 58) - Morava