GOTIKA


 • 12. – 14.stol. vznik a vývoj ve Francii
 • Je k nám importována od 1230 importována cisterciány (řád specializující se na stav.činnost) z Burgundska
 • Pozvolný přechod mezi románským slohem a gotiku a postupně z horizontálního členění na vertikální, z masivní konstrukce stěnové na kostrovou.

1 * TEORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

 • navrhování staveb – zkušenosti, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy.
 • Vznik stavebních hutí.
 • Stavba chrámů a katedrál - nejdříve obvodový plášť a zastřešení, klenby až poté

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • VERTIKALIZMUS – členění nosného systému do vertikál, vyvinutý opěrný systém
 • OKNA - lomená okna zdobená kružbou, u světských staveb rovná nadpraží
 • PORTÁL - vývoj z románského ustupujícího, lomená archivolta s vloženým tympanonem nebo Kružbou, u světských staveb menší portály rovné nadpraží
 • KLENBA – křížová žebrová klenba - lomený oblouk
 • FASÁDA - armování zdiva z lomového kamene i zdiva (zesilování rohů opracovanými kvádry), domovní štíty – vysoké, později bohatě členěné
 • KAMENICKÉ DETAILY – ozdoby opěrného systému (fiály, lilie, křížová kytka, poupě, krab, chrlič, konzola, baldachýn), výzdoba tympanonů a ostění, výzdoba klenebných žeber

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • KÁMEN - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – tesaný i lomový (s omítkou) , střešní krytina - břidlice
 • CIHL. HLÍNA - cihly (u nás oblastně, běžně severní státy Evropy, Německo a Polsko - stěny, klenby), pálené tašky
 • DŘEVO - krovy, zastropení, střešní krytina – šindele, hrázděné zdivo v kombinaci s cihlami
 • OMÍTKA a MALTA - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo
 • KOVY - olovo jako pojivo u subtilních konstrukcí

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ (převážně stěnové - mohutné)
  • ZDIVO - spíše výplňové
  • PILÍŘE a SLOUPY– hranolové pilíře opěrného systému i několikrát odstupňované, u vyvinutého opěrného systému jsou do opěrných pilířů zakotveny opěrné oblouky, v interiéru sloupy s příporami
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop
  • KLENBY - křížová klenba žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná), klenba hvězdicová, síťová, obkročná, sklípková, kroužená, vějířová

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁMOVÉ – gotické baziliky, později sálové chrámy, katedrály (min.tři nebo více lodí, vyvinutý opěrný systém a věnec kaplí okolo kněžiště) a malé kostelíky. Centrální stavby vyjímečně
 • KLÁŠTERY – uzavřená skupina budov k bydlení s kostelem
 • OBYTNÉ – hrady, tvrze (věž s podsebitím, palác, kaple a opevnění se vstupní branou) * městské obytné budovy (do úzkých uliček domovní štíty, často arkýře, v ;přízemí později mázhaus, dvory), městské paláce
 • OPEVNĚNÍ MĚST – několik pásem zdí oddělených parkánem, bašty a věže
 • MĚSTSKÉ STAVBY – radnice, školy, zbrojnice, sýpky, mlýny (za hradbami)
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY – mosty (Karlův most v Praze od 1357 do poč.15.stol.), kašny, komunikace, apod.

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Katedrála Notre-Damme v Paříži (12.stol.) – Francie
 • Katedrála v Chartres (1260) – Francie
 • Katedrála v Remeši (1211) – Francie
 • Kaple Saint-Chapelle v Paříži (1242 – 1248) – Francie
 • Katedrála v Seville (1402 – 1506) – Španělsko
 • Milánský dóm (1387 – 1813) – Itálie
 • Dožecí palác v Benátkách (1340 – 1442) - Itálie
 • Katedrála v Kolíně nad Rýnem (1248 – 19.stol.) – Německo
 • Katedrála ve Wellsu (14 – 15.stol.) – Anglie
 • Katedrála sv.Víta v Praze (pol.14.stol. – 1929) – Čechy
 • Katedrála sv.Barbory v Kutné Hoře (konec.14.stol.) – Čechy
 • Bazilika sv.Prokopa v Třebíči (1250) – Morava
 • Hrad Bezděz (1265 – 1278) – Čechy
 • Hrad Bítov (13., přestavěn zač.14.stol.) – Morava
 • Staroměstská mostecká věž (1380) - Čechy