ETRUSKÉ STAVITELSTVÍ


 • 8. až 1.stol.př.n.l. - Střední Itálie a Toskánsko
 • 1. ARCHAICKÉ období - 5. stol.př.n.l.
 • 2. VRCHOLNÉ období - 4. stol.př.n.l.
 • 3. POZDNÍ období - do 1. stol.př.n.l.
 • Etruskové se soustředili ve velkém množství malých městských států

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Není známa

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Tradice místní villanovské kultury doby železné
 • Vliv řecký (archaické a helénistické období) a orientální (Malá Asie)
 • Vyspělé inženýrské stavitelství
 • Obdélný dům s atriem

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly nepálené i pálené.
 • DŘEVO – sloupy, stropy, krov
 • KÁMEN – nosné zdivo, klenby
 • TERAKOTA – obklady

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – cihelné zdivo a kamenné zdivo
   • KYKLÓPSKÉ ZDIVO – kamenné
   • ŘÁDKOVÉ ZDIVO – kamenné kvádry do pásů
  • SLOUPY– zpočátku dřevěné, později kamenné.
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – Nejdříve požívali přečnělkovou klenbu (nepravá), od 5.stol.př.n.l. i pravou valenou
  • STROPY DŘEVĚNÉ - dřevěné kladí obkládané terakotou
 • ŠIKMÉ NOSNÉ
  • KROVY – dřevěné

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁM – ovlivněn řeckým chrámem. Takzvaný chrám pódiový - většinou prostylos na kamenné vysoké podezdívce. Dvě a více cely, sloupová vstupní hala, schodiště z průčelí. Sedlová střecha s velkým přesahem
 • OBYTNÉ – obdélný atriový dům (atrium tuscanum)
 • OPEVNĚNÍ – kamenné hradby z kyklópského zdiva, obrovské brány s profilovanou archivoltou
 • POHŘEBNÍ ARCHITEKTURA - hroby šachtové (kónická šachta), skalní (tesány v tufu a travertinu s plochými stropy), komorové (vyzděné z tufových kvádrů, nepravá klenba) a tumulus (tvar z hliněné mohyly)
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY– dlážděné ulice, kanalizace, meliorace, mosty a akvadukty

6 * URBANISMUS

 • Pravidelná uliční síť orientovaná dle světových stran se dle terénu měnila i na nepravidelnou síť.
 • Dvě hlavní kolmo se křížící hlavní ulice (v římské architektuře systém zvaný cardo a decumanus)

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Cloaca maxima (5.stol.př.n.l) - Řím
 • Tumulus (cca 6.- 4.stol př.n.l.) - Tarquinie
 • Arco d´Augusto - městská brána a hradby (5.stol.př.n.l) - Perugia
 • Cippus Perusinus - čtyřhranný pilíř (cca 5.stol.př.n.l) - Perugia
 • Arco Etrusco - městská brána a hradby (4.stol.př.n.l) - Volterra
 • Chrám Iova Kapitolinského (5.stol.př.n.l) - Řím