EGYPT


 • od cca 5.000 let před n.l. do 1.stol.před n.l.
 • Horní Egypt , Dolní Egypt - údolí a delta řeky Nilu
 • 1. Archaická doba - od cca 5.000 let před n.l. do 2850 let před n.l. (sjednocení Dolního a Horního Egypta) a Období 1. a 2. dynastie (3200-2650 let před n.l.) - hl.město Thinis u Abydu
 • 2. Stará říše - období 3.-6.dynastie 2650-2190 let před n.l. - hlavní město Mennofer (Memfis), k tomu první přechodné období 2190-2000 let před n.l.
 • 3. Střední říše - 11.-12.dynastie 2000-1750 let před n.l.- hlavní město Théby, k tomu druhé přechodné období 1750-1580 let před n.l.
 • 4. Nová říše - 18.-20.dynastie 1580-poč.11. stol. před n.l.- hlavní město Véset, k tomu třetí přechodné období 671-663 let před n.l.
 • 5. Saiská renesance - 26.dynastie 663-527 let před n.l.- hlavní město Sais
 • 6. Pozdní doba - 27.-30 dynastie s perskou okupací 525-403 let před n.l.
 • 7. Helénistický Egypt - Alexander Makedonský egyptským faraónem 332-323 let před n.l., pak Ptolemaiovská dynastie 323-31 let před n.l., od 30 let před n.l. pod nadvládou Říma

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Uplatňování geometrie (pravý úhel, kruhová geometrie) a náboženství (posmrtný život)
 • Stavební plány se složitými matematickými výpočty, kamenné a hliněné modely staveb

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Monumentální kamenná architektura
 • Vznik architektonického slohu
 • Přepis organických stavebních hmot do kamene v detailech
 • Kupení hmot přidáváním (Džoserova pyramida)
 • Promyšlená kompozice chrámových staveb
 • Použití hypostylu a architrávové soustavy
 • Přežívání tvaru zdí (přechod z hliněné stavební hmoty na kamennou)

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – dusaná hlína, cihly sušené, pálené.
 • DŘEVO – většinou z dřeva datlové palmy nebo sykomory trámy na konstrukci zdí i zastropení, dovážel se cedr a eben
 • KÁMEN – vápenec, pískovec, žula, čedič, křemenec, syenit. Opracovaný kámen na všechny významné stavby

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – cihelná zeď s kombinací vrstev cihel na plocho a na ostro, kamenná zeď z hrubě přitesaných kvádrů a z opracovaných kvádrů kladených na sucho
  • PILÍŘE– pilíře monolitické, později zděné, čtercového i obdélnikového průřezu.
  • SLOUPY– trojdílnost sloupu - patka, dřík a hlavice s abakem. Protodórský sloup, sloup s uzavřenou lotosovou (papyrovou) hlavicí, sloup s otevřenou lotosovou (papyrovou)hlavicí, sloup s kompozitní hlavicí, sloup s Hathořinou hlavicí
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – málo používány. Znali přečnělkové klenby (nepravé)
  • STROPY DŘEVĚNÉ - pro běžné stavby
  • STROPY KAMENNÉ - významné stavby - architrávová soustava a na ni kamenné desky

5 * DRUHY STAVEB

 • NÁHROBNÍ STAVBY – mastaby, stupňovité pyramidy, lomené pyramidy, klasické pyramidy, hrobky tesané do skal
 • CHRÁMOVÉ – symbol božského řádu světa. Naos (cella) - vlastní (temná)svatyně, za ní je malý sál se 4 sloupy a okolo místnosti. Hypostyl (sloupový sál) - vnitřní sloupy vyšší než vnitřní - bazilikální osvětlení. Sloupové nádvoří - největší a nejprosvětlenější prostor chrámu. Pylon - v průčelí dva bloky s portálem uprostřed. Alej sfing - součást procesní cesty.
 • OBYTNÉ – paláce, vesnické domy, městské domy, dělnický domy (obsahoval předsíň, hlavní obytnou místnost, někdy ještě jednu menší obytnou místnost, kuchyni a sklep)
 • OPEVNĚNÍ – pevnosti na hranicích země
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY– zavlažovací soustavy, přehradní hráze, průplavy, mosty a silnice

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Mastaba velmože Ptahšepsese (období Staré říše) - Abusír
 • Džoserova pyramida (období Staré říše) - Sakkara
 • Lomená a červená pyramida krále Snofrua (období Staré říše) - Dahšúr
 • Chufuvova (Cheopsova) pyramida (období Staré říše) - Gíza
 • Rachefova (Chefrénova) pyramida (období Staré říše) - Gíza
 • Menkaureova (Mykerinova) pyramida (období Staré říše) - Gíza
 • Zádušní chrám Mentuhotepa II. (období Střední říše) - Dér el-Báhrí
 • Chrámový komplex (chrámy Ámona, Muty, Monsua) s hypostylem Ramesse II (období Střední říše a Nové říše) - Karnak v Thébách (Vésetu)
 • Ámonův chrám (období Střední říše a Nové říše) - Luxor v Thébách (Vésetu)
 • Skalní chrámy - Velký a Malý (období Nové říše) - Abú Simbel (přemístěny při stavbě Asuánské přehrady)
 • Chrám královny Hatšepsowet (období Nové říše) - Dér el-Báhrí v Thébách (Vésetu)
 • Hórův chrám (období Ptolemaiovské dynastie) - Edfú