EGEJSKÉ STAVITELSTVÍ


 • od cca 3.000 let před n.l. do cca pol.12.stol. před n.l.
 • MÍNOJSKÉ období (3.000 let před n.l. do cca 1.200 let před n.l.) - Kréta, Kyklady,
 • MYKÉNSKÉ období (1.500 let před n.l. do 1.150 let před n.l.) - Mykény na severu Peloponésu a západní pobřeží dnešního Turecka

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Není známa

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Světský charakter staveb
 • Mínojské období - architektura vycházela z člověka, intimní charakter
 • Mykénské období - robustní, válečnický charakter

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – nepálené cihly na zdivo
 • DŘEVO – většinou trámy z olivového dřeva, dřík sloupů
 • KÁMEN – tesaný
 • ŠTUK – omítání cihelných zdí
 • MALTA – pojivo cihelných zdí a zdí z nepravidelných kamenných kvádrů

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO CIHELNÉ– cihelná zeď z nepálených cihel provázána olivovými trámy
  • ZDIVO KAMENNÉ - kyklopské, pravidelné z pravoúhlých kvádrů, pravidelné z pravoúhlých kvádrů s průběžnými ložnými spárami
  • SLOUPY DŘEVĚNÉ - talířovitá hlavice s čtvercovým abakem, dolů se zúžující (kónický)dřík a kamenná kruhová patka.
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – Přečnělková klenba (nepravé) na zastropení podélných prostor i pro kupole
  • STROPY DŘEVĚNÉ - pro běžné stavby
  • ARCHITRÁVOVÁ SOUSTAVA - nad monolitickým architrávem trojúhelníkový otvor tvořený přečnělkovou klenbou, někdy vložena trojúhelníková deska s reliéfem

5 * DRUHY STAVEB

 • PALÁCE (Mínojské období)– rozsáhlé monumentální několika podlažní stavyby na vysokém soklu bez otvorů. Stovky místností organicky rozmístěny kolem velikého dvoru. Osvětlení dalšími mmenšími dvorky. Kanalizace (i splachovací záchod), vodovod (koupelny), asi i výtahy
 • DOMY OBYTNÉ – základem mykénské megaron (pravoúhlá jednosíňová stavba s předsíní otevřenou sloupy do volného prostoru), okna do ulice
 • OBYTNÉ – paláce, vesnické domy, městské domy, dělnický domy (obsahoval předsíň, hlavní obytnou místnost, někdy ještě jednu menší obytnou místnost, kuchyni a sklep)
 • OPEVNĚNÍ (Mykénské období) – mohutné zděné hradby na Peloponésu a v Malé Asii (Trója). Z kyklopského zdiva až 7 m široké a až 8 m vysoké.
 • HROBKY– šachtové hrobky a kupolové hrobky - tholos

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

MÍNOJSKÉ období
 • Královský palác v Knóssu( 2000–1450 let př.n.l. ) - Kréta
 • Palác ve Faistu( 2000–1700 let př.n.l. ) - Kréta

MYKÉNSKÉ období
 • Tvrz s Lví bránou a palác (14.stol.př.n.l.) – Mykény
 • Agamemnóvova hrobka - Átreova pokladnice (14.stol.př.n.l.)- Mykény
 • Tvrz a palác (13.stol.př.n.l.) – Tíryns
 • Nestorův palác (13.stol.př.n.l.) - Pylos