BYZANTSKÉ STAVITELSTVÍ


 • Období 1.rozkvětu (527 - 20.léta 8.stol.) - zlatý věk byzantské architektury a kultury
 • Období ikonoklasmu (20.léta 8.stol. - 865) - krize státu i kultury
 • Období 2.rozkvětu (865 - 1204) - feudalizační proces
 • Období palailogovské renesance (1261 - 1453) - po pádu Cařihradu (1453) dědicem byzantské kultury Rusko

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Není vyhraněna, navazuje na křesťanskou antiku

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Kupolová bazilika a chrám nad půdorysem řeckého kříže
 • Barevné efekty exteriéru i interiérů
 • Důraz na vnitřní prostor chrámů
 • Hojné užívání mozaiky a nástěnných a nástropních maleb (freska)

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly, keramické tvárnice, mosaika
 • DŘEVO – stropy, krovy
 • KÁMEN – svislé nosné konstrukce
 • MALTA – v silných vrstvách

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO - převážně omítané cihelné nebo z otesaného neprofilovaného kamene
  • PILÍŘE– kamenné nebo cihelné
  • SLOUPY– převážně kamenné monolitní
  • SPOLIE – použití prvků z antických staveb
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – valená se stlačeným obloukem
  • KUPOLE– vyzdívané z cihel. Napojení kupole na čtvercový nebo polygonální půdorys pomocí trompů a později pendantivů
  • KONCHY – zaklenutí apsid
  • PLOCHÉ STROPY – nejčastěji dřevěné trámové
  • SLOUPOVÉ ARCHIVOLTOVÉ ARKÁDY

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁMOVÉ STAVBY
  • BAZILIKA - navazuje na raně křesťanské baziliky. Vstup přes nartex., boční lodi ukončeny na východě apsidami. Kupolová bazilika - přínos byzance,
  • CHRÁM CENTRÁLNÍ - půdorysně kruh nebo mnohoúhelník. Půdorys vepsaného nebo volného řeckého kříže - přínos byzance. Vývoj k ochozovému chrámu.
 • KLÁŠTERY - pevnostní charakter
 • OBYTNÉ - různorodý komplex budov v zahradách. Vliv arabské architektury.

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Chrám Boží Moudrosti - Hagia Sophia (532-8 n.l.) - Konstantinopol (dnešní Turecko)
 • Chrám San Vitale (526-548) - Ravenna (Itálie)
 • Bazilika San Apollinare in Classe (535-549) - Ravenna (Itálie)
 • Chrám sv. Marka (829, 976-11.stol.) - Benátky (Itálie)
 • Chrám Hagia Sofia (poč.6.stol.n.l.) - Soluň (IŘecko)
 • Klášter Nea Moni (do 1042) - Chios (Řecko)
 • Kostel Hagia Sophia (před 1260) - Trapezunt (dnešní Turecko)