BAROKO

(nabubřelý, nemotorný = barocco z portugalštiny)


 • 16.stol. vznik a vývoj v Itálii
 • U nás od 1620 do 1780
 • Navazuje na renesanci, ale postupně se odlišuje a tvarově se rozdělil do dvou základních směrů :
  • Klasicizující barok – přímé dědictví renesance, ale ztráta lidského měřítka, bez dynamických prvků
  • Dynamický (iluzivní) barok (okolo 1625 v Itálii)– prostory složitého půdorysného tvaru, střídání konvexních a konkávních ploch

1 * TEORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

 • navrhování staveb – z renesančních a antických zkušeností, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy, perspektivy, modely
 • Zdokonalení a rozvoj řemesel
 • Stavební inženýrství, Stavovské technické učiliště roku 1707 v Praze

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • RANÉ BAROKO – mísení renesančních a barokních prvků
 • VRCHOLNÉ BAROKO – dynamika stavby i arch.prvků, složité půdorysy (zvláštním směrem je barokní gotika – konstrukce a materiály barokní + gotické arch.prvky – Santini)
 • POZDNÍ BAROKO – větší zdobnost fsäsád a interiérů - ROKOKO
 • STĚNA – stěnový nosný systém
 • KLENBA – především uzavřené klenby a klenby na složitých oválných půdorysech, s bohatou štukovou výzdobou, často opatřena malbami
 • OKNA; – obdélniková nebo se zaobleným nadpražím, trojúhelníkové nebo segmentové frontony se zdobenými suprafenestrami, kázulové okno, oválné okno
 • PORTÁL – nejvýraznější prvek stavby, vývoj od renesančního portálu k portálu sbez přísných architektonických forem, výtvarně pojednamu, ostění plastické, často vrcholí nikou pro suchu
 • FASÁDA – omítané, monumentální, vysoký řád, osovost, plastické křivky říms (později i nelogicky přerušovány), výrazný portál
 • STŘECHY – mansardová (dle arch.Fracoise Mansarta 1598-1666), na věžích zvonová nebo cibulová
 • INTERIÉR – štuky, plastičnost arch.článků, barevnost, použití zlaté barvy, umělé mramory

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL (obdobný jako v renesanci)

 • CIHLÁŘSKÁ HLÍNA – cihly pálené, dlaždice, prejzy, potrubí pro vodovod, prefabrikované hlavice pro pilastry, ozdobné vázy a plastiky, kachlová kamna
 • KÁMEN – lomový (základy), kamenné desky – obklady a podlahy, břidlice na krytinu střech
 • DŘEVO – krovy, zavěšené klenby, šindel
 • OMÍTKA – interiér i exteriér, štuková, malovaná
 • KOVY – železo (kleštiny krovů, táhla kleneb, konstrukce říms, tepané mříže), měď (střešní krytina)
 • POMOCNÉ HMOTY – sklo ve větších rozměrech

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – stěnový systém, omítané
  • SLOUPY– tvořily s archivoltou arkády do nádvoří atria – postupně se přestaly používat
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – většinou uzavřené , ale plošší renesančních (česká placka nízká, pruská klenba), dřevěné zavěšené klenby
  • KROVY – hambálkové, mansardové tvary

5 * DRUHY STAVEB

 • CÍRKEVNÍ STAVBY – rekonstrukce původně got.chrámů, nové kostely, boží muka, kapličky, fary, kláštery, mariánské (morové) sloupy
 • OBYTNÉ – zámky (dispozice se postupně mění v podkovovitou s čestným dvorem), paláce, obytný dům (buď na gotickém půdorysu – bohatě dekorované fasády nebo dům šířkový – mansardová střecha, jeden až dva rizality, jeden až dva portály), vily, letohrádky
 • ZAHRADY – řešeny na osu zámku, průhledy na drobné doplňkové stavby, oblíbená sala terrena
 • MĚSTSKÉ STAVBY – radnice

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Baldachýn (tabernákl) nad hrobem sv.Petra v Římě (Bernini 1624 – 33) - Itálie
 • Dostavba chrámu sv. Petra v Římě (Maderna) - Itálie
 • Náměstí sv.Petra v Římě (Bernini 1656- 1667) - Itálie
 • Sant´Andrea al Quirinale (Bernini 1658 – 70) - Itálie
 • San Carlo alle Quatro Fontane v Římě (Borromini 1667) - Itálie
 • Sant´Ivo alla Sapienza v Římě (Borromini 1650) - Itálie
 • S.Lorenzo v Turíně (Quarini 1668 – 82) - Itálie
 • Chrám Saint-Louis-des Invalides v Paříži (Mansart 1676 – 1708) - Francie
 • Kostel sv.Pavla v Londýně (Wren 1675 – 1710) – Anglie
 • Chrám sv.Karla Boromejského ve Vídni (Fisher von Erlach 1716 – 37) – Rakousko
 • Toskánský palác v Praze (Mathey 1689 – 1691) - Čechy
 • Chrám sv.Ignáce v Praze (Lurago 1665 – 87) – Čechy
 • Kostel sv.Mikuláše na Malé Straně v Praze (Dientzenhoferové 1703 – 1755) – Čechy
 • Kostel sv.Mikuláše na Staroměstském nám. v Praze (K.I.Dientzenhofer 1732 – 1735) – Čechy
 • Kaple sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (Santini 1719 – 1722) – Čechy
 • Přestavba románské baziliky klášterního kostela P.Marie na Velehradě (Tencalla konec 17. až pol.18.stol.) - Morava