OKRUH OTÁZEK K ZÁPOČTU

1 * TEORIE ARCHITEKTURY

  • Úloha architektury v tvorbě životního prostředí
  • Vlivy klimatometeorologické, tepelné, světelné na utváření ŽP
  • Vlivy barvy a zvuku na utváření ŽP
  • Architektonická kompozice

2 * NÁZORY NA PODSTATU ARCHITEKTURY

3 * HISTORIE ESTETIKY

4 * ESTETIKA

  • Umělecká hodnota v architektuře
  • Sloh, vkus, móda, formová norma, atd