SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY

  • Benešová, Marie - Štursa, Jiří : Teorie a estetika architektury, ČVUT Praha, 1983
  • Birnbaum, V.: Vývojové zákonitosti umění, Odeon, Praha 1987
  • Dudák, Vladislav : Encyklopedie světové architektury. Praha, Baset 2002
  • Hauser, A.: Filozofie dějin umění, Odeon, Praha 1995
  • Honzík, Karel: Tvorba životního slohu, Horizont Praha, 1976
  • Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění , Odeon, Praha 1981
  • Pijoan, José : Dějiny umění. 1 až 10. Praha, Odeon 1977 až 1999
  • Sedláková, Miluše : Úvod do architektonické psychologie, VÚVA Praha, 1981
  • Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Praha, SNTL 1974
  • Syrový, Bohuslav : Architektura. Praha, SNTL 1972