Výpočetní systémy pro speciální úlohy


uFEM GUI (Gtk+-2.x) uFEM GUI (sx) uFEM uFEM uFEM MS XP

Předmět je vyučován v navazujícím magisterském oboru Konstrukce staveb v prezenční a kombinované formě studia. Informace (zejména studijní materiály) jsou průběžně opravovány a doplňovány.

Prezentace a podklady pro cvičení

Budou doplňovány průběžně.

Studijní a doplňková literatura

Výukové materiály na Internetu (v anglickém jazyce)


Zpět na hlavní stránku