MicroDef - řešení rovinných rámů deformační metodou

Microdef official icon

 

Úvod

MicroDef je jednoduchý program sloužící k řešení ,,školních`` úloh statiky rovinných prutových konstrukcí. Neumožňuje práci s více zatěžovacími stavy a ,,umí`` jen vybraná silová zatížení (konkrétně síly v uzlech a spojitá zatížení rovnoběžná nebo kolmá k osám prutu).

Návod k užívání

MicroDef

Instalace pod MS Windows

Nejprve si stáhněte a nainstalujte tyto knihovny Gtk+ (bez toho to opravdu nepojede, cca 7 MB).

Poté si stáhněte a nainstalujte samotný program, který naleznete zde. Upozorňuji, že instalátor nekontroluje, zda jste provedli předchozí krok (instalaci knihoven Gtk+), nicméně program bez nich nepoběží...

Používání:

  1. nastavte si rastr sítě (výchozí je po 0.5 m) - Properties->Grid size nebo Ctrl+G
  2. zadejte všechny styčníky (Create->Nodes) - Ctrl+N
  3. zadejte pruty (Create->Element..), nelekněte se, že po zadání prvního prutu se změní velikost konstrukce (ta kolečka na koncích jsou klouby)
  4. poté zadejte podpory (Supports) a zatížení - síly, momenty a spojitá zatížení
  5. proveďte výpočet (Ctrl+R) a po každé další úpravě konstrukce jej opakujte!

Prosím nezapomeňte, že ve všech kříženích prutů musí být zadán styčník (ve kterém všechny zadané pruty taky musí končit), jinak program o spojení prutů neví. Také si vždy po výpočtu zkontrolujte konstrukci a zatížení (Results->Structure). Program totiž obsahuje algoritmus na odstraňování chyb uživatele, který naneštěstí občas zruší i něco, co by neměl.

Program se ukončuje Ctrl+Q.

Program je krátce zkoušený pod Windows Vista Home CZ (nic jiného nemám po ruce), ale snad nějak pojede i jinde.


Známé chyby

Špatně fungující typ prutu

Prvek s kloubem na začátku (o--|) dává špatné výsledky. Doporučuji ho nepoužívat a kloub zadat pomocí jiného prvku (např. pomocí obráceně zadaného prutu |--o).

Mazání zatížení

Vlivem algoritmu odstraňujícího chyby uživatele někdy dojde ke smazání zatížení. Proto se doporučuje vždy po provedení zatížení znovu vykreslit konstrukci a zkontrolovat, zda jsou všechny síly na svých místech.

Software ke stažení

Spustitelný program

Zdrojové kódy


 

Zpět na hlavní stránku