Partnerství pro české brownfieldy               
CZ.1.07/2.4.00/17.0033               
 

      Partner: nepřihlášen

O projektu
Aktivity projektu
Realizační tým
Partneři projektu
Spolupracující organizace
Pro partnery
Pro studenty
www.brownfields.cz
Zajímavé odkazy

OPVK


O projektu

Výzva pro studenty všech univerzit v ČR
V rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy byla vytvořena síť spolupracujících organizací, které přijímají studenty na krátkodobé neplacené praxe.
Tyto subjekty se na nás obracejí i s nabídkami praxí, stáží případně pracovních míst pro studenty a absolventy. Pokud máte zájem o zařazení do databáze studentů se zájmem o tuto aktivitu, kontaktujte nás prosím na email brownfields@vsb.cz.

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, bude pořádat na podzim 2017 workshop.
 Pokud máte předběžný zájem o účast na workshopu, které jsou určeny pro všechny studenty vysokých škol v ČR, pište na adresu koordinátora projektu -  Doc. Ing. Barbara Vovodíková, Ph.D.  barbara.vojvodikova@vsb.cz


Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldu.
Regenerace brownfieldu a městská obnova se staly hlavním tématem rozvoje našich měst a regionu, což klade nové požadavky na vzdělávání i praxi. V současnosti probíhá předávání znalostí a výměna zkušeností převážně na základě kontaktu mezi zainteresovanými odborníky, bez přípravy nové generace, která by nemusela znovu hledat již nalezené a zoptimalizované cesty.
Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ reaguje na uvedenou situaci, přičemž se inspiruje příkladem fungování podobných odborných platforem a sítí v zahraničí.
Hlavním cílem projektu je propojení vzdělávání a výzkumu s praxí. Dílčími cíly je vytvoření "Platformy pro podporu regenerací brownfieldů„ a výchova „mladá generace s know-how z oblasti regenerace brownfieldů


Informační skládačka projektu (CZ)
Project introduction (EN)

Aktuality


Pozvánka - Tradiční brownfieldový seminář proběhne 12.10.2017