SEZNÁMENÍ S ArchiCADem 11

2xA4, obecný úvod AC

ArchiCAD

ArchiCAD je objektově orientovaný a plně integrovaný 2D/3D systém pro zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně správy dokumentů a týmové spolupráce. ArchiCAD je připraven k používání ihned, jakmile je nainstalován. Nejedná se o nadstavbu nad obecný CAD, ArchiCAD je samostatnou aplikací vyvíjenou pro architekty a projektanty. Už na začátku jeho vývoje, před 20 lety, byl záměr výrobce - Graphisoftu - vytvořit kvalitativně něco vyššího, než jen pouhé elektronické rýsovací prkno. ArchiCAD přinesl do práce architekta a projektanta obrovské možnosti integrovaného 3D modelu a parametrických objektů a změnil tak elektronické rýsovací prkno v opravdový nástroj pro projektování.


Práce s ArchiCADem simuluje reálnou stavbu – vytváří se virtuální budova. Namísto rýsování čar, elips a oblouků, se staví zdi, osazují okna a dveře, řeší podlahy a stropy, modelují schodiště a konstruují střechy. A zatímco probíhá návrh a "stavba", souběžně vzniká databáze informací, která reprezentuje nejen 3D model, ale i půdorysy, řezy, pohledy, výkazy. Tato databáze informací je virtuální budovou. Koncept virtuální budovy tak zabezpečuje skutečnost, že změna v jakémkoli dokumentu (perspektiva, půdorys, pohled, …) se automaticky přenese do všech dokumentů ostatních.


Pojmy (řazeno abecedně):


ArchiFM

ArchiFM je plně integrovaný 2D/3D facility management systém. Poskytuje nástroje pro efektivní a úsporné řízení podpůrných činností spojených s provozem budovy v oblastech správy ploch a prostorů, řízení nájmů, údržby, inventáře, správy lidských zdrojů, poplatků, přístupů, stěhovaní, atd. Systém může využít architekt, stavební inženýr, investor, facility manager, investiční oddělení, vedení firmy, marketingové oddělení, účetní oddělení, údržba a další


Cymap

Integrované výpočtové a kreslící řešení pro automatizovaný návrh a dimenzování technického zařízení budov. Program pracuje jako samostatná aplikace nebo v kombinaci s ArchiCADem, AutoCADem a MicroStationem


Facility Management (FM)

"Metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd." (definice IFMA) Jinak lze Facility Management prezentovat jako obor, který optimalizuje podpůrné procesy ve společnostech s ohledem na organizaci i ekonomii. Cílem je efektivně podporovaný hlavní výrobní program společnosti.


GDL

GDL (Geometric Description Language) je objektová technologie, která obsahuje veškeré informace nutné pro popis stavebních prvků pomocí 2D CAD symboliky, textových informací a 3D modelu pro vizualizace a vykazování. Objekty vytvořené pomocí GDL umožňují výrobcům stavebních komponent propagovat a prodávat jejich sortiment pomocí Internetu nebo CD ROM katalogů.


Industry Foundation Classes (IFC)

IFC je datový formát nezávislý na konkrétním výrobci software, jehož cílem je umožnit výměnu a sdílení informací mezi různými programy beze ztráty kvality informace. IFC formát je vytvořen a dále vyvíjen aliancí IAI.


International Alliance for Interoperability (IAI)

IAI je aliance organizací působících v oblasti stavebnictví, jejichž cílem je vylepšit procesy, které v této oblasti probíhají, definováním způsobu užívání a sdílení informací. Organizace v alianci zahrnují architekty, inženýry, dodavatele, majitele budov, facility manažery, výrobce, výrobce software, poskytovatele informací, vládní organizace, výzkumné laboratoře, univerzity, atd.


Plan2Model

Plan2Model je API rozšiřující funkcí do ArchiCADu. Program převádí 2D prvky a symboly do 3D objektů ArchiCADu automaticky nebo poloautomaticky. Jednoduché vektorové entity - čáry, polyčáry, oblouky, kružnice,... - , které vytvářejí půdorys, jsou konvertovány do inteligentních konstrukčních objektů jako zeď, sloup, okno, dveře, nosník a dalších. 2D výkres je změněn ve 3D model v podstatě jedním kliknutím myši.


Virtuální budova (Virtual Building)

Virtuální budova uchovává všechny informace o budově v jedné databázi; změny, které jsou provedeny v jednom dokumentu se automaticky projeví i v dokumentech ostatních, to se týká půdorysů, řezů, pohledů, perspektiv a výkazů. Koncept virtuální budovy je reprezentantem konceptu "Building Information Modelling" (BIM), který chápe budovu jako soubor dat, resp. centrální databázi, vztahující se k modelu budovy, jež může být využívána od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu až po správu budovy majitelem či nájemníkem. Tato centrální databáze je připravena pro snadnou spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.

Vytisknout | Nahoru  ↑