informace pro studenty  I  oddělení ateliérové tvorby I  nauka o stavbách I  galerie studentských prací I  stránky studentů I  videa I  soutěže

ATELIÉRY V ZS 2014/15

bakalářské studium

magisterské studium

ATELIÉRY V LS 2014/15

bakalářské studium

magisterské studium

  VIDEA KATEDRY ARCHITEKTURY
 • Přednášky pro studenty

 • J. Pleskot - Práce pro čtyři investory

  Bez těsné spolupráce architekta s angažovaným investorem jen stěží mohou vznikat pozoruhodná společensky prospěšná díla. Naši politici již řadu let neplní funkci vizionářských hybatelů - zadavatelů společensky prospěšných veřejných zakázek. Proto zažíváme krizi veřejně prospěšné architektury a veřejných prostorů.

 • Archikultura 2015 - Rafi Segal

  Záznam přednášky ze dne 2. 4. 2015 při příležitosti zahájení festivalu architektury ARCHIKULTURA 2015 v ostravském Domě umění.
  RAFI SEGAL (Rafi Segal A+U, Princeton, USA) – architekt, urbanista, pedagog a vědec, práce jeho kanceláře sídlící v současné době v USA zahrnují projekty a výzkum v oblasti architektury a urbánních řešení.

 • Archikultura 2015 - Pieter Bannenberg

  Záznam přednášky ze dne 2. 4. 2015 při příležitosti zahájení festivalu architektury ARCHIKULTURA 2015 v ostravském Domě umění.
  PIETER BANNENBERG (NL Architects, Amsterdam, Holandsko) – architekt, člen nizozemské architektonické kanceláře vyzvané do architektonické soutěže na Černou louku v Ostravě představuje projekty kanceláře při příležitosti otevření výstavy NL Architects v Ostravě.

 • Přednáška Michala Sedláčka - NOVÉ SMĚRY V NAVRHOVÁNÍ HOTELŮ

  Architekt Michal Sedláček vystudoval FA VUT v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Krátce po pádu komunismu odjel do Spojených států. Pracoval osm a půl roku u Franka Gehryho a potom se osamostatnil. Spolu s několika kolegy založil vlastní architektonické studio, které je nyní organizačně propojeno se společností Aedas, jež působí po celém světě.

 • Přednáška "VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJETE ZNÁT, SE NAUČÍTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE."

  Přednáška architekta Kamila Zezuly je věnována soudobé typologii mateřských škol a zkušenostem s jejich navrhováním. Posluchači se dozvědí i bližší informace o architektonické soutěži na mateřskou školu ve Fulneku pohledem porotce soutěže.

 • Přednáška "Město jako obývák"

  5.5.2014 v Ostravě

  Přednáška architekta Roberta Sedláka z nadace Partnerství v Brně, který popíše své zkušenosti z ateliéru dánského architekta a pedagoga Jana Gehla

  Robert Sedlák z nadace Partnerství v Brně popíše své zkušenosti z ateliéru dánského architekta a pedagoga Jana Gehla a představí současné "gehlovské" trendy ve tvorbě a rekonstrukci veřejného prostoru, které při práci architekta v nadaci používají.

  "Pobývání ve veřejném prostoru není v dnešní době nutností, nýbrž volbou. Pokud chceme města s živými ulicemi, náměstími a parky, musíme se systematicky zaměřit na kvalitu veřejného prostoru jak v měřítku města, tak i v měřítku místa." RS, 2014

 • Záznam z workshopu na dole Hlubina"

  ____________________________________________________________________

 • Studentské práce, prezentace oboru

 • Prezentační video katedry architektury

 • Ateliérová tvorba, bakalářské a diplomové práce studentů I

 • Ateliérová tvorba, bakalářské a diplomové práce studentů II

 • Kompozice

 • Urbanismus

 • Interiéry

  ____________________________________________________________________

 • Workshopy a expedice

 • Workshopy a expedice 2007-2014

  ____________________________________________________________________

 • Studentská videa

 • Happening

 • Ostravská Osa