informace pro studenty  I  oddělení ateliérové tvorby I  nauka o stavbách I  galerie studentských prací I  stránky studentů I  videa I  soutěže

ATELIÉRY V ZS 2014/15

bakalářské studium

magisterské studium

ATELIÉRY V LS 2014/15

bakalářské studium

magisterské studium

  Okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku pro rok 2015


Bakalářský stupeň

Termín státní závěrečné zkoušky: 27.5.-28.5.2015

Okruhy otázek k SZZ pro bakalářský stupeň ke stažení


Magisterský stupeň

Termín státní závěrečné zkoušky: 5.6.2015

Okruhy otázek k SZZ pro magisterský stupeň ke stažení